Thứ Sáu

NGÀY TRONG TUẦN THƯỜNG NIÊN

Bài đọc 1    Mk 6,1-15

Dân Ta hỡi, Ta đã làm gì ngươi?

Thiên Chúa có thể nói với ta trong tư cách một Vị thẩm phán đáng kính đáng sợ, nhưng điều Người thích hơn, đó là nói với con tim của ta, vì điều Người chờ đợi nơi ta là lòng sám hối, tình thương, và đời sống công chính thánh thiện.

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Mikha.

1 Các ngươi hãy nghe điều Đức Chúa phán:
“Đứng lên! Hãy mở một vụ kiện trước các núi,
các đồi phải nghe tiếng của ngươi! “

2 Hãy nghe vụ kiện của Đức Chúa, hỡi các núi,
hỡi nền tảng vững bền của cõi đất, nghe đây!
Vì Đức Chúa đang kiện cáo dân Người,
Người tranh luận với Ít-ra-en.

3 “Dân Ta hỡi, Ta đã làm gì ngươi?
Ta đã làm chi khiến ngươi phiền lòng? Hãy trả lời cho Ta.

4 Phải chăng vì Ta đã đưa ngươi lên từ đất Ai-cập,
đã giải thoát ngươi khỏi cảnh tôi đòi,
đã sai Mô-sê, A-ha-ron và Mi-ri-am đến hướng dẫn ngươi? “

5 Dân Ta hỡi, hãy nhớ lại những gì
Ba-lác, vua Mô-áp, đã dự định
và những gì Bi-lơ-am, con Bơ-o, đã trả lời cho nó?
… từ Sít-tim cho đến Ghin-gan,
để ngươi nhận biết hồng ân của Đức Chúa.

6 [Dân tự hỏi mình rằng: ]“Tôi sẽ mang gì vào chầu Đức Chúa
và cúi mình trước Thiên Chúa tối cao?
Phải chăng tôi sẽ mang những lễ toàn thiêu,
những con bê một tuổi vào chầu Đức Chúa?

7 Phải chăng Đức Chúa ưa thích từng ngàn dê đực,
và hằng vạn suối dầu?
Phải chăng tôi sẽ dâng con trai đầu lòng để chuộc lỗi cho tôi,
dâng con ruột để đền tội cho chính mình? “

8 (Ngôn sứ đáp: )
“Hỡi người, bạn đã được nói cho hay điều nào là tốt,
điều nào Đức Chúa đòi hỏi bạn:
đó chính là thực thi công bình, quý yêu nhân nghĩa
và khiêm nhường bước đi với Thiên Chúa của bạn.”

9 Đây là tiếng Đức Chúa kêu gọi thành,
– kính sợ danh Ngài là điều thật khôn ngoan.
Hãy nghe, hỡi chi tộc và đại hội của thành.

10 Hỡi nòi gian ác, làm sao Ta chịu nổi
những của cải chiếm được bằng dối gian,
ê-pha thiếu hụt, xấu xa ghê tởm?

11 Ta coi là liêm chính thế nào được
những bàn cân gian trá, những túi đựng các quả cân gian?

12 Hạng giàu có trong thành thì hung hãn,
còn dân thành lại quen ăn gian nói dối,
miệng hay nói lời lẽ gian tà.

13 Bây giờ, đến lượt Ta, Ta bắt đầu trừng phạt ngươi,
vì tội ngươi, Ta sẽ làm cho ngươi ra hoang tàn đổ nát.

14 Phần ngươi, ngươi sẽ ăn mà không được no thoả,
nạn đói kém sẽ hành hạ ngươi.
Ngươi cất giấu, nhưng không thể đem đi an toàn,
những gì ngươi đem đi an toàn, Ta sẽ nộp cho gươm.

15 Phần ngươi, ngươi sẽ gieo mà không được gặt;
chính ngươi sẽ đạp trái ô-liu, nhưng không được xức dầu;
ngươi ép nho mà không được uống rượu.

Xướng đáp    Mk 6,8 ; Tv 36 (37),3

X    Hỡi người, bạn đã được nói cho hay điều nào là tốt, điều nào Đức Chúa đòi hỏi bạn : đó chính là

*     thực thi công bình, quý yêu nhân nghĩa, và khiêm nhường đi với Thiên Chúa của bạn.

Đ    Bạn sẽ ở trong đất nước và sống yên hàn, nếu tin tưởng vào Chúa và làm điều thiện. *

Bài đọc 2

Nhờ Thánh Thần và trong Đức Kitô, chúng ta hãy sống nếp sống mới.

Trích bài giảng của thánh Pasianô, Giám mục, về phép Rửa.

Tội Ađam đã truyền sang cả nhân loại, như thánh Tông đồ nói : Vì một người duy nhất mà tội lỗi đã xâm nhập trần gian, và tội lỗi gây nên sự chết ; như thế sự chết đã lan tràn tới mọi người. Vậy sự công chính của Đức Kitô cũng cần phải được truyền sang nhân loại. Và Ađam đã làm cho cả dòng dõi của mình bị tiêu vong vì tội lỗi thế nào, thì Đức Kitô cũng sẽ làm cho cả nòi giống của Người được sống như vậy. Thánh Tông đồ đã nhấn mạnh điều đó như sau : Cũng như vì một người duy nhất đã không vâng lời Thiên Chúa mà muôn người thành tội nhân, thì nhờ một người duy nhất đã vâng lời Thiên Chúa, muôn người cũng sẽ thành người công chính. Nếu tội lỗi đã thống trị bằng cách làm cho người ta nên công chính để được sống đời đời.

Có người sẽ bảo tôi : “Tội Ađam truyền lại cho con cháu thì hợp lý rồi, vì họ bởi ông mà sinh ra. Thế chúng ta cũng sinh ra bởi Đức Kitô sao, mà lại có thể được Người cứu độ?” Đừng suy nghĩ theo kiểu xác thịt, rồi các bạn sẽ thấy chúng ta được Đức Kitô sinh ra như thế nào. Vào thời sau hết, Đức Kitô đã nhận lấy cả linh hồn lẫn thân xác bởi Đức Maria : Người đến để cứu độ thân xác, Người đã không bỏ mặc thân xác nơi âm phủ, nhưng đã liên kết nó với thần khí của Người, và biến nó nên thân xác của chính Người. Đây là cuộc hôn phối của Chúa : Chúa phối hợp với một thân xác duy nhất, để theo mầu nhiệm cao cả đó, Đức Kitô và Hội Thánh, cả hai nên một thân thể duy nhất.

Do cuộc hôn phối này, dân Kitô giáo ra đời khi Thần Khí của Chúa từ trời xuống. Khi mầm sống từ trời được gieo xuống và lập tức được pha trộn với bản thể của linh hồn chúng ta, chúng ta lớn lên trong dạ mẹ, và khi lọt lòng, chúng ta được sống trong Đức Kitô. Vì thế, thánh Tông đồ nói : Con người đầu tiên là Ađam được dựng nên thành một sinh vật. Còn Ađam cuối cùng là Thần Khí ban sự sống. Như vậy, Đức Kitô sinh ra con cái trong Hội Thánh, nhờ các linh mục của Người, như thánh Tông đồ nói : Trong Đức Kitô, chính tôi đã sinh ra anh em. Và như vậy, mầm sống của Đức Kitô, tức là Thần Khí của Thiên Chúa, đã sinh ra một con người mới. Con người mới này cử động trong lòng mẹ, chào đời bên giếng rửa tội, nhờ đôi tay linh mục, nhưng luôn luôn phải có đức tin.

Vậy phải nhận là Đức Kitô có sinh sản, như thánh Gioan Tông đồ nói : Còn những ai đón nhận Người, thì Người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa. Nhưng không có cách nào khác thực hiện được việc này nếu không nhờ đến bí tích gồm việc rửa bằng nước, việc xức dầu thánh và chính linh mục. Vì khi rửa thì tội lỗi được tẩy xóa, khi xức dầu thì Thánh Thần được ban xuống tràn đầy. Nhưng chúng ta chỉ đón nhận được hai ơn đó khi có bàn tay và môi miệng của linh mục. Thế là toàn thể con người được tái sinh và đổi mới trong Đức Kitô. Cũng như Đức Kitô sống lại từ cõi chết, thì chúng ta cũng được sống một đời sống mới, nghĩa là sau khi đã bỏ những sai lầm của cuộc sống cũ, chúng ta sống nếp sống mới nhờ Thánh Thần và trong Đức Kitô.

Xướng đáp    Rm 5,19.21 ; 1Ga 4,10

X    Cũng như vì một người duy nhất đã không vâng lời Thiên Chúa, mà muôn người bị liệt vào hàng tội nhân, thì nhờ một người duy nhất đã vâng lời Thiên Chúa, muôn người cũng sẽ được kể là công chính..

*     Như vậy, nếu tội lỗi đã thống trị bằng cách làm cho người ta phải chết, thì ân sủng cũng thống trị bằng cách làm cho người ta nên công chính để được sống đời đời, nhờ Đức Giê-su Ki-tô.

Đ    Chính Thiên Chúa đã sai Con của Người đến hy sinh làm của lễ đền tội cho chúng ta. *

Lời cầu              

– Lạy Chúa, xin thương đến các anh (chị) em chúng con vắng mặt, và những người làm ơn cho chúng con.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

– Xin Chúa ban phúc lành cho dân Chúa, và cho những ai chưa nhận biết Chúa được trở về tin yêu Chúa.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

– Xin Chúa ban ơn cho những người xin chúng con cầu nguyện, và cho những ai đã ly trần được hưởng tôn nhan Chúa muôn đời.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

(*) Lễ bổn mạng và các dịp lễ đặc biệt của anh (chị) em, thêm lời cầu như sau :

– Xin Chúa ban cho… sức mạnh hồn xác, để tận lực yêu mến Chúa và hâm mộ chu toàn những điều đẹp lòng Chúa.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Lời nguyện

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con đã được phúc gọi Chúa là Cha, xin cho chúng con ngày càng thêm lòng hiếu thảo, hầu đáng được hưởng gia nghiệp Chúa hứa ban. Chúng con cầu xin

Kết thúc

X. Nào ta chúc tụng Chúa.
Đ. Tạ ơn Chúa.