Thứ Năm

NGÀY TRONG TUẦN THƯỜNG NIÊN

Bài đọc 1    Mk 4,14 – 5,7

Vị cứu tinh sẽ đem lại hòa bình

Khốn khổ vì ngoại xâm, Giuđa sẽ đem hết lòng tin mà hướng về Vị cứu tinh Thiên Chúa đã hứa.

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Mikha.

4,14 Bây giờ, hỡi con gái hiếu chiến, hãy rạch mình;
chúng vây hãm tấn công ta,
lại dùng gậy đánh vào má vị thẩm phán Ít-ra-en.

5,1 Phần ngươi, hỡi Bê-lem Ép-ra-tha,
ngươi nhỏ bé nhất trong các thị tộc Giu-đa,
từ nơi ngươi, Ta se cho xuất hiện
một vị có sứ mạng thống lãnh Ít-ra-en.
Nguồn gốc của Người có từ thời trước, từ thuở xa xưa.

2 Vì thế, Đức Chúa sẽ bỏ mặc Ít-ra-en
cho đến thời một phụ nữ sinh con.
Bấy giờ những anh em sống sót của người con đó
sẽ trở về với con cái Ít-ra-en.

3 Người sẽ dựa vào quyền lực Đức Chúa,
vào uy danh Đức Chúa, Thiên Chúa của Người
mà đứng lên chăn dắt họ. Họ sẽ được an cư lạc nghiệp,
vì bấy giờ quyền lực Người sẽ trải rộng ra đến tận cùng cõi đất.
Người sẽ chiến thắng Át-sua

4 Chính Người sẽ đem lại hoà bình.
Khi Át-sua xâm nhập xứ sở
và giày đạp đất nước chúng ta,
chúng ta sẽ đặt bảy mục tử và tám thủ lãnh chống lại chúng.

5 Họ sẽ dùng gươm mà cai trị đất Át-sua,
lấy giáo mà cai trị xứ Nim-rốt.
Nhưng Người sẽ giải thoát chúng ta khỏi Át-sua
khi nó xâm nhập xứ sở, và giày xéo lãnh thổ chúng ta.
Vai trò tương lai của số còn sót lại giữa chư dân

6 Bấy giờ giữa chư dân, số còn sót lại của nhà Gia-cóp
sẽ như sương Đức Chúa gửi đến,
như sương móc trên đám cỏ xanh.
Nó không cậy trông ở người thế,
chẳng mong chi nơi con cái loài người.

7 Bấy giờ giữa muôn nước muôn dân, so còn sót lại của nhà Gia-cóp
sẽ như sư tử giữa thú rừng, như sư tử con giữa chiên dê.
Đi tới đâu, nó cũng giày đạp, cấu xé, mà không ai cứu nổi.

Xướng đáp    x. Mk 5,1.3.4 ; Dcr 9,10bc

X    Phần ngươi, hỡi Bê-lem, thành của Thiên Chúa tối cao, từ nơi ngươi, sẽ xuất hiện Đấng thống lãnh nước Ít-ra-en. Nguồn gốc của Người có từ thuở xa xưa, và quyền lực Người sẽ trải rộng ra đến tận cùng cõi đất.

*     Chính Người sẽ đem lại hoà bình trên đat nước chúng ta.

Đ    Người sẽ công bố hòa bình cho muôn dân, và thống trị từ biển này qua biển nọ. *

Bài đọc 2

Đức Kitô là bình an và ánh sáng cho chúng ta

Trích khảo luận của thánh Ghêgôriô, Giám mục Nítxê, về đời trọn lành của Kitô hữu.

Chính Người là sự bình an và ánh sáng cho chúng ta. Người đã liên kết đôi bên thành một. Đức Kitô là bình an cho chúng ta. hiểu như thế, chúng ta sẽ cho mọi người thấy được danh xưng đích thực của Kitô hữu là gì nếu chúng ta biết lấy chính niềm bình an đang có trong chúng ta mà diễn tả Đức Kitô qua cách sống của chúng ta. Thánh Tông đồ nói : Người đã tiêu diệt sự thù ghét. Vì thế, chúng ta đừng để cho nó sống lại trong chúng ta dưới bất cứ hình thức nào, nhưng hãy cho thấy là nó đã chết hẳn rồi. Thiên Chúa đã tiêu diệt nó một cách oai hùng để chúng ta được ơn cứu độ, thì chúng ta đừng có giận dữ, đừng nhớ đến những sỉ nhục ta phải chịu mà làm cho nó sống lại, giết chết linh hồn chúng ta. Nó đã chết hoàn toàn rồi, thì chúng ta đừng có dại dột làm cho nó hồi sinh.

Nhưng vì chúng ta có Đức Kitô là bình an, chúng ta cũng hãy giết chết thù hận, để, điều chúng ta tin là có nơi Người, thì chúng ta cũng thực hiện được nơi cuộc sống chúng ta. Người đã phá đổ bức tường ngăn cách khi thiết lập hòa bình, Người đã tác tạo đôi bên thành một người duy nhất nơi bản thân Người, thì cũng như thế, chúng ta hãy hòa giải không những với những kẻ từ bên ngoài chống đối chúng ta, mà cả với những người gây chia rẽ trong chính nội bộ chúng ta. Lúc đó, xác thịt không còn ước muốn những điều trái nghịch với thần khí nữa, và thần khí cũng không trái nghịch với xác thịt nữa. Nhưng khi lẽ khôn ngoan theo xác thịt đã chịu phục lề luật của Thiên Chúa, khi chúng ta đã được tái tạo thành một con người mới, con người hiếu hòa, và khi đôi bên đã nên một, chúng ta hãy giữ lấy bình an nơi chính mình.

Quả vậy, bình an được định nghĩa là sự hòa hợp giữa những người chia rẽ. Vì thế, khi cuộc nội chiến nơi chính bản tính chúng ta đã bị dẹp yên, và khi chúng ta đã vun đắp được bình an nơi chính mình, chúng ta sẽ trở nên chính sự bình an, và chúng ta sẽ cho mọi người thấy rằng : chúng ta đích thực mang danh xưng đặc biệt của Đức Kitô.

Nhưng nếu chúng ta nhìn Đức Kitô dưới khía cạnh Người là ánh sáng thực, ánh sáng hoàn toàn xa lạ với gian trá, thì chúng ta sẽ hiểu rằng : cuộc sống của chúng ta cũng phải tỏa chiếu những tia sáng phát xuất tự ánh sáng thật đó. Các nhân đức chính là những tia sáng soi chiếu chúng ta để chúng ta loại bỏ những việc làm đen tối và ăn ở đúng đắn như đang sống giữa ban ngày. Hãy từ bỏ những việc mờ ám nhuốc nhơ, hãy luôn hành động trong ánh sáng, để chính chúng ta cũng trở thành ánh sáng và soi sáng cho những người khác qua những công việc chúng ta làm, bởi đặc tính của ánh sáng là chiếu soi.

Và nếu chúng ta nhìn Đức Kitô dưới khía cạnh Người là Đấng thánh hóa chúng ta, thì hãy loại bỏ mọi việc làm và tư tưởng xấu xa ô uế, để chúng ta tỏ ra là thực sự xứng đáng mang danh của Người, nghĩa là chúng ta biểu dương sức mạnh thánh hóa của Người không phải bằng lời nói, nhưng bằng hành động trong cuộc sống của chúng ta.

Xướng đáp    x. Lc 1,78.79

X    Tự chốn cao vời, Vầng Đông viếng thăm ta.

*     dẫn ta bước vào đường nẻo bình an.

Đ    soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối và trong bóng tử thần. *

Lời cầu              

– Lạy Chúa, xin thương đến các anh (chị) em chúng con vắng mặt, và những người làm ơn cho chúng con.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

– Xin Chúa ban phúc lành cho dân Chúa, và cho những ai chưa nhận biết Chúa được trở về tin yêu Chúa.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

– Xin Chúa ban ơn cho những người xin chúng con cầu nguyện, và cho những ai đã ly trần được hưởng tôn nhan Chúa muôn đời.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

(*) Lễ bổn mạng và các dịp lễ đặc biệt của anh (chị) em, thêm lời cầu như sau :

– Xin Chúa ban cho… sức mạnh hồn xác, để tận lực yêu mến Chúa và hâm mộ chu toàn những điều đẹp lòng Chúa.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Lời nguyện

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con đã được phúc gọi Chúa là Cha, xin cho chúng con ngày càng thêm lòng hiếu thảo, hầu đáng được hưởng gia nghiệp Chúa hứa ban. Chúng con cầu xin

Kết thúc

X. Nào ta chúc tụng Chúa.
Đ. Tạ ơn Chúa.