Chúa Nhật

NGÀY TRONG TUẦN THƯỜNG NIÊN

Bài đọc 1   Hs 11,1-11

Trái tim Ta thổn thức, ruột gan Ta bồi hồi.

Không một hình ảnh nào có khả năng diễn tả hết những gì Thiên Chúa mạc khải cho ta về tình thương của Người. Sau khi trình bày Thiên Chúa như người chồng bị phản bội, Hôsê lại nói về Người như người cha nhân ái bị con cái đối xử bạc bẽo.

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Hôsê.

1 Khi Ít-ra-en còn là đứa trẻ, Ta đã yêu nó,
từ Ai-cập Ta đã gọi con Ta về.

2 Nhưng Ta càng gọi chúng, chúng càng bỏ đi;
chúng dâng hy lễ cho các Ba-an, đốt hương kính ngẫu tượng.

3 Ta đã tập đi cho Ép-ra-im, đã đỡ cánh tay nó,
nhưng chúng không hiểu là Ta chữa lành chúng.

4 Ta lấy dây nhân nghĩa, lấy mối ân tình mà lôi kéo chúng.
Ta xử với chúng như người nựng trẻ thơ, nâng lên áp vào má;
Ta cúi xuống gần nó mà đút cho nó ăn.

5 Nó sẽ không trở về Ai-cập nữa,
nhưng Át-sua sẽ lại làm vua nó, vì nó không chịu về vơi Ta.

6 Gươm đao sẽ hoành hành trong các thành của nó,
sẽ làm cỏ và ngốn sạch con cái nó, vì chúng có những ý đồ xấu xa.
Nhưng Đức Chúa lại tha thứ

7 Dân Ta cứ miệt mài buông theo bội tín,
chúng được kêu mời hãy vươn lên,
mà chẳng một ai ngóc đầu dậy!

8 Hỡi Ép-ra-im, Ta từ chối ngươi sao nổi!
Hỡi Ít-ra-en, Ta trao nộp ngươi sao đành!
Làm sao Ta xử với ngươi như với Át-ma,
để ngươi nên giống như Xơ-vô-gim được?
Trái tim Ta thổn thức, ruột gan Ta bồi hồi.

9 Ta sẽ không hành động theo cơn nóng giận,
sẽ không tiêu diệt Ép-ra-im nữa,
vì Ta là Thiên Chúa, chứ không phải người phàm.
Ở giữa ngươi, Ta là Đấng Thánh,
và Ta sẽ không đến trong cơn thịnh nộ.
Trở về từ chốn lưu đày

10 Chúng sẽ bước theo Đức Chúa.
Người sẽ rống lên như sư tử.
Quả thật, Người sẽ rống lên,
và từ phía tây, con cái sẽ vui mừng chạy tới.

11 Chúng sẽ chạy tới lẹ như chim từ Ai-cập,
như bồ câu từ đất Át-sua,
và Ta sẽ cho chúng cư ngụ trong nhà của chúng,
– sấm ngôn của Đức Chúa.

Xướng đáp    Hs 11,8c.9ab ; Gr 31,3b

X    Trái tim Ta thổn thức, ruột gan Ta bồi hồi.

*     Ta sẽ không hành động theo cơn nóng giận, vì Ta là Thiên Chúa chứ không phải người phàm.

Đ    Ta đã yêu thương ngươi bằng mối tình muôn thuở, nên Ta vẫn dành cho ngươi lòng xót thương. *

Bài đọc 2

Tình thương khôn lường của Thiên Chúa.

Trích sách Đối thoại của thánh Ca-ta-ri-na Xi-ê-na, trinh nữ, về Thiên Chúa quan phòng.

Lạy Chúa Giêsu rất dịu hiền, xin thương đưa mắt nhân từ nhìn đến Hội Thánh là dân Chúa, đồng thời cũng là nhiệm thể của Chúa. Vì danh thánh Chúa càng được vinh quang, khi Chúa tha thứ cho một đoàn vô số thụ tạo mà Chúa đã dựng nên, hơn là chỉ tha thứ cho một mình con là kẻ khốn cùng, kẻ đã xúc phạm nặng nề đến quyền uy cao cả của Chúa. Làm sao con có thể yên tâm khi thấy con được hưởng sự sống, còn dân Chúa lại chìm trong sự chết? Làm sao con có thể yên tâm khi thấy vì những lỗi lầm của con và của các thụ tạo khác Chúa đã dựng nên, mà bóng đêm tội lỗi lại xuất hiện trong Hội Thánh là hiền thê quý yêu của Chúa?

Vì vậy con ao ước và khấn xin Chúa ơn đặc biệt này là : xin Chúa lấy tình thương khôn lường, tình thương đã thúc đẩy Chúa dựng nên con người theo hình ảnh và giống như Chúa, mà thương đến Hội Thánh. Xin Chúa cho con biết vì lý do gì hoặc vì ai mà Chúa đã đặt con người lên địa vị cao trọng như thế? Chắc chắn chỉ có tình yêu khôn lường đã thúc đẩy Chúa nhìn ngắm thụ tạo của Chúa nơi chính Chúa, và đã “say mê” nó. Nhưng con cũng biết rõ rằng, vì phạm tội, con người đã đánh mất địa vị cao cả Chúa đã dành cho họ ; đó cũng là điều phải lẽ.

Lạy Thiên Chúa là Cha hằng hữu, cũng vì tình thương đó thúc đẩy, Chúa muốn ban ơn hòa giải cho nhân loại. Vì vậy, Chúa đã ban cho chúng con Ngôi Lời, Con Một Chúa, làm Đấng trung gian hòa giải giữa chúng con với Chúa. Chúa đã chỉ định cho Người mặc lấy nhân tính của chúng con, và Người đã vâng lệnh thi hành. Nhờ vậy, Người đã nên sự công chính của chúng con : Người đã mang lấy mọi điều bất chính và gian ác của chúng con và đã trừng phạt chúng nơi chính mình. Ôi tình yêu sâu thẳm khôn lường! Thử hỏi có con tim nào chai đá đến nỗi không rúng động, không vỡ ra trước Đấng cao cả dường ấy, lại hạ mình tới mức thấp hèn như thế này, mức thấp hèn của loài người chúng con?

Ôi Chúa Giêsu rất dịu hiền, chúng con là hình ảnh của Chúa, thế mà Chúa lại trở nên giống chúng con khi mang lấy thân phận người phàm. Chúa đã lấy nhân tính khốn cùng và tội lỗi của Ađam làm đám mây che khuất thần tính vĩnh cửu của Chúa. Sao lại như vậy? Chỉ vì tình yêu khôn tả của Chúa. Cậy vì tình yêu khôn lường đó, hồn con tha thiết và khiêm tốn nài xin Chúa uy quyền dủ lòng thương xót những tạo vật khốn cùng của Chúa.

Xướng đáp   Tv 100 (101),1-2

X    Lạy Chúa, con xin ca ngợi tình thương và công lý, con đàn hát kính Ngài.

*     Con nguyện chủ tâm theo đường hoàn hảo, bao giờ Ngài mới đến cùng con?

Đ    Con sẽ sống theo lòng thuần khiết ở trong cửa trong nhà. *

⇒ Tin Mừng (theo ngày)

Thánh thi

Ngợi Khen
(Te Decet Laus)

Ngợi khen Thiên Chúa chí tôn : 
Chúa Cha và Chúa Con, cùng Chúa Thánh Thần,
Ngàn đời hiển trị muôn dân,
Chúng con hiệp ý đồng thanh hát mừng.

Lạy Thiên Chúa
(Te Deum)

 • Lạy Thiên Chúa,
  Chúng con xin ca ngợi hát mừng, *
  Tuyên xưng Ngài là Đức Chúa.
 • Chúa là Cha, Đấng trường tồn vạn đại, *
  Hoàn vũ này kính cẩn suy tôn.
 • Trước nhan Chúa, các tổng thần phủ phục, *
  Mọi thiên thần và đạo binh thiên quốc
  Đều cảm tạ và cung chúc tôn thờ,
  Chẳng khi ngừng vang dậy tiếng tung hô :
 • Thánh ! Thánh ! Chí Thánh !
  Chúa Tể càn khôn là Đấng Thánh ! *
  Trời đất rạng ngời vinh quang Chúa uy linh.
 • Bậc Tông Đồ đồng thanh ca ngợi Chúa,
  Bao vị ngôn sứ tán tụng Ngài. *
  Đoàn tử đạo quang huy hùng dũng,
  Máu đào đổ ra minh chứng về Ngài,
 • Và trải rộng khắp nơi trần thế,
  Hội Thánh Ngài hoan hỷ tuyên xưng : *
  Chúa là Cha lẫm liệt uy hùng,
  Và Con Một Ngài chí tôn chí ái,
  Cùng Thánh Thần, Đấng an ủi yêu thương.
 • Lạy Đức Ki-tô, Con Chúa Trời hằng sống,
  Ngài là Chúa hiển vinh *
  Đã chẳng nề mặc lấy xác phàm
  Nơi cung lòng Trinh Nữ
  Hầu giải phóng nhân loại lầm than.
 • Ngài đã ra tay chiến thắng tử thần,
  Mở cửa trời cho những ai tin tưởng. *
  Ngài hiển trị bên hữu Chúa Cha,
  Ngày cuối cùng sẽ giáng lâm thẩm phán.
 • Cúi lạy Chúa, xin phù hộ bề tôi
  Ngài cứu chuộc bằng bửu huyết tuôn tràn. *
  Xin được hợp đoàn cùng muôn thần thánh,
  Phúc miên trường vui hưởng ánh vinh quang.  

Lời nguyện

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con đã được phúc gọi Chúa là Cha, xin cho chúng con ngày càng thêm lòng hiếu thảo, hầu đáng được hưởng gia nghiệp Chúa hứa ban. Chúng con cầu xin …

X. Nào ta chúc tụng Chúa. 
Đ. Tạ ơn Chúa.