Thứ Bảy

NGÀY TRONG TUẦN THƯỜNG NIÊN

Bài đọc 1    Mk 7,7-20

Chúa sẽ lại thương xót chúng ta

Bị kẻ thù áp bức, Thành Thánh vẫn hy vọng được phục hồi và mở rộng ra cho toàn thế giới.

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Mikha.

7 Phần tôi, tôi ngóng đợi Đức Chúa,
tôi cậy trông Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi;
Thiên Chúa của tôi sẽ nghe tiếng tôi kêu cầu.

8 Hỡi kẻ thù của tôi, đừng đắc chí nhạo cười!
Nếu có ngã, tôi sẽ đứng dậy;
nếu tôi ở trong bóng tối, Đức Chúa sẽ là ánh sáng cho tôi.

9 Vì tôi đắc tội với Đức Chúa,
tôi sẽ phải gánh chịu cơn giận của Người,
tới khi Người biện hộ và bảo vệ tôi.
Người sẽ dẫn tôi ra ánh sáng,
và tôi sẽ được thấy đức công chính của Người.

10 Nhìn thấy thế, kẻ thù tôi phải nhuốc nhơ xấu hổ.
Nó nói với tôi: “Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi ở đâu? “
Tôi sẽ đưa mắt nhìn nó cách khinh bỉ,
khi nó bị chà đạp dưới chân như bùn đất ngoài đường.

11 Đó là ngày tái thiết tường thành của ngươi,
ngày ấy, biên giới của ngươi sẽ mở rộng.

12 Ngày ấy, người ta sẽ tuôn đến với ngươi,
từ Át-sua đến các thành Ai-cập, từ Ai-cập đến sông Cả,
từ biển này qua biển nọ, từ núi này đến tận núi kia.

13 Đất sẽ trở nên khô cằn vì dân cư của nó:
đó là hậu quả do các việc chúng làm.
Cầu xin cho các nước phải hỗn độn

14 (Lạy Đức Chúa,) xin Ngài dùng gậy chăn dắt dân
là đàn chiên, là cơ nghiệp của Ngài,
đang biệt cư trong rừng giữa vườn cây ăn trái.
Xin đưa họ tới đồng cỏ miền Ba-san và Ga-la-át
như những ngày thuở xa xưa.

15 Như thời Ngài ra khỏi đất Ai-cập,
xin Ngài cho chúng con thấy những kỳ công.

16 Chư dân sẽ nhìn và phải nhuốc nhơ xấu hổ
dù chúng rất hùng cường.
Chúng sẽ lấy tay bịt miệng, tai chúng sẽ ù đi.

17 Chúng sẽ phải liếm bụi như rắn, như loài bò sát trên mặt đất.
Từ trong đồn luỹ, chúng sẽ run rẩy kéo nhau ra
mà đến với Đức Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Chúng sẽ kinh hãi khiếp sợ Ngài.

18 Thần minh nào sánh được như Ngài, Đấng chịu đựng lỗi lầm,
Đấng bỏ qua tội ác cho phần còn sót lại của cơ nghiệp Ngài?
Người không giữ mãi cơn giận, nhưng chuộng lòng nhân nghĩa,

19 Người sẽ lại thương xót chúng ta,
tội lỗi chúng ta, Người chà đạp dưới chân.
Mọi lỗi lầm chúng ta, Người ném xuống đáy biển.

20 Ngài sẽ bày tỏ lòng thành tín cho Gia-cóp,
và tình thương cho Áp-ra-ham,
như đã thề với tổ phụ chúng con từ thuở trước.

Xướng đáp    Dt 10,37b ; Mk 7,19b

X    Đấng phải đến sẽ đến, Người sẽ không trì hoãn ; trên đất ta, sẽ không còn sợ hãi

*     vì chính Người là Cứu Chúa của ta.

Đ    Tội lỗi chúng ta, Người chà đạp dưới chân, mọi lỗi lầm chúng ta, Người ném xuống đáy biển. *

Bài đọc 2

Ai ví được như Ngài, lạy Thiên Chúa, Ngài tha thứ lỗi lầm?

Trích bài giảng của thánh Pasianô, Giám mục, về phép Rửa.

Cũng như chúng ta đã mang hình ảnh người bởi đất mà ra, thì chúng ta cũng sẽ được mang hình ảnh người từ trời mà đến. Vì người thứ nhất mà ra thì thuộc về đất, còn người thứ hai thì từ trời mà đến. Anh em thân mến, nếu chúng ta làm được như vậy, chúng ta sẽ không chết nữa. Vì cho dù thân xác chúng ta có tiêu tan, chúng ta vẫn sống trong Đức Kitô, như chính Người đã nói : Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống.

Cuối cùng, dựa vào lời chứng của chính Chúa, chúng ta chắc chắn rằng các tổ phụ Ápraham, Isaác và Giacóp cùng tất cả các thánh của Thiên Chúa vẫn sống. Vì Chúa đã nói về các ngài như sau : Tất cả đều đang sống, vì Người là Thiên Chúa của kẻ sống, chứ không phải của kẻ chết. Và thánh Tông đồ cũng đã nói về mình : Đối với tôi, sống là Đức Kitô và chết là một mối lợi. Ao ước của tôi là ra đi để được ở với Đức Kitô. Và Người còn thêm : Bao lâu còn ở lại trong thân xác này là lưu lạc xa Chúa, vì chúng ta tiến bước nhờ lòng tin, chứ không phải nhờ được thấy Chúa. Anh em thân mến, đó là điều chúng ta tin. Đàng khác, nếu chúng ta đặt hy vọng vào Đức Kitô chỉ vì đời này mà thôi, thì chúng ta là những kẻ đáng thương hơn hết mọi người. Như chính anh em thấy, súc vật, thú dữ, chim chóc đều có sự sống ở đời này như chúng ta và có khi, còn sống lâu hơn chúng ta. Nhưng điểm đặc biệt, dành riêng cho con người chính là sự sống đời đời. Sự sống ấy, Đức Kitô đã nhờ Thần Khí của Người mà ban cho chúng ta, nhưng với điều kiện là chúng ta không được phạm tội nữa. Vì sự chết do tội lỗi đem lại, và có thể tránh được nhờ nhân đức thế nào, thì sự sống cũng mất đi do tội lỗi, và có thể giữ lại nhờ nhân đức như thế. Thật vậy, lương bổng mà tội lỗi trả cho người ta là cái chết ; còn ân huệ Thiên Chúa ban không là sự sống đời đời trong Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.

Chính Đức Kitô đã cứu chuộc chúng ta, như thánh Tông đồ nói : Người đã ban ơn tha thứ mọi sa ngã lỗi lầm của chúng ta. Người đã xóa sổ nợ bất lợi cho chúng ta, sổ nợ mà các giới luật đã đưa ra chống lại chúng ta. Người đã hủy bỏ nó đi, bằng cách đóng đinh nó vào thập giá. Người đã truất phế các quyền lực thần thiêng, đã công khai bêu xấu chúng, đã điệu chúng đi trong đám rước khải hoàn của Người. Người đã giải phóng những người tù tội, đã tháo cởi xiềng xích cho chúng ta, như vua Đavít đã từng nói : Chúa cho kẻ bị dìm xuống đứng thẳng lên, Chúa giải phóng những ai tù tội, Chúa mở mắt cho kẻ bị mù lòa. Và còn nói tiếp : Xiềng xích trói buộc con, Ngài đã tháo cởi. Con sẽ dâng lễ tế tạ ơn. Vậy chúng ta đã được giải thoát khỏi xiềng xích, nhờ bí tích Rửa Tội, chúng ta quy tụ lại dưới bóng cờ của Chúa ; chúng ta được giải thoát nhờ máu Đức Kitô và nhờ danh Người.

Vậy, anh em thân mến, chúng ta được tẩy rửa một lần là đủ, chúng ta được giải thoát một lần là đủ, chúng ta được nhận vào vương quốc bất diệt một lần là đủ. Hạnh phúc thay kẻ lỗi lầm mà được tha thứ, người có tội mà được khoan dung, một lần được như thế là đủ. Những gì anh em đã lãnh nhận, hãy can đảm nắm giữ, hãy sung sướng duy trì, và anh em đừng phạm tội nữa. Nhờ bí tích Rửa Tội, anh em hãy giữ mình thanh sạch và không tì ố mà chờ đợi Ngày của Chúa.

Xướng đáp    1Cr 15,47.49 ; Cl 3,9b.10

X    Người thứ nhất bởi đất mà ra thì thuộc về đất; còn người thứ hai thì từ trời mà đến.

*     Vì thế, cũng như chúng ta đã mang hình ảnh người bởi đất mà ra, thì chúng ta cũng sẽ được mang hình ảnh Đấng từ trời mà đến.

Đ    Anh em đã cởi bỏ con người cũ với những hành vi của nó rồi, và anh em đã mặc lấy con người mới, con người hằng được đổi mới theo hình ảnh Đấng Tạo Hoá, để được ơn thông hiểu. *

Lời cầu              

– Lạy Chúa, xin thương đến các anh (chị) em chúng con vắng mặt, và những người làm ơn cho chúng con.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

– Xin Chúa ban phúc lành cho dân Chúa, và cho những ai chưa nhận biết Chúa được trở về tin yêu Chúa.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

– Xin Chúa ban ơn cho những người xin chúng con cầu nguyện, và cho những ai đã ly trần được hưởng tôn nhan Chúa muôn đời.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

(*) Lễ bổn mạng và các dịp lễ đặc biệt của anh (chị) em, thêm lời cầu như sau :

– Xin Chúa ban cho… sức mạnh hồn xác, để tận lực yêu mến Chúa và hâm mộ chu toàn những điều đẹp lòng Chúa.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Lời nguyện

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con đã được phúc gọi Chúa là Cha, xin cho chúng con ngày càng thêm lòng hiếu thảo, hầu đáng được hưởng gia nghiệp Chúa hứa ban. Chúng con cầu xin

Kết thúc

X. Nào ta chúc tụng Chúa.
Đ. Tạ ơn Chúa.