Thứ Ba

NGÀY TRONG TUẦN THƯỜNG NIÊN

Bài đọc 1   1V 19,1-9a.11-12

Tiếng gió hiu hiu.

Trở về nguồn, về nơi Thiên Chúa đã hiện ra với ông Môsê, ngôn sứ Êlia tìm được khích lệ và nghị lực mới. Trên hết mọi sự, ông được mạc khải những điều quan trọng (Thần Khí thì thầm với các tôi tớ, một số ít sẽ được cứu độ) ; ông cũng được giao những nhiệm vụ lớn.

Lời Chúa trong sách các Vua quyển 1

1 Vua A-kháp kể cho I-de-ven nghe mọi chuyện ông Ê-li-a đã làm và tất cả sự việc ông dùng gươm hạ sát hết các ngôn sứ.2 Bà I-de-ven liền sai sứ giả đến nói với ông Ê-li-a rằng: “Xin các thần minh làm cho ta thế này, và còn hơn thế nữa, nếu giờ này sáng mai ta không biến mạng ngươi ra như mạng một trong các người ấy.”3 Thấy vậy, ông Ê-li-a trỗi dậy, ra đi để thoát mạng. Khi tới Bơ-e Se-va thuộc Giu-đa, ông để đứa tiểu đồng lại đấy,4 còn ông thì đi một ngày đường trong sa mạc. Ông đến ngồi dưới gốc một cây kim tước. Ông xin cho được chết và nói: “Lạy Đức Chúa, đủ rồi! Bây giờ xin Chúa lấy mạng sống con đi, vì con chẳng hơn gì cha ông của con.”5 Rồi ông nằm dưới cây kim tước đó và thiếp đi. Nhưng này có một thiên sứ đụng vào người ông và nói: “Dậy mà ăn! “6 Ông đưa mắt nhìn thì thấy ở phía đầu ông có một chiếc bánh nướng trên những hòn đá nung và một hũ nước. Ông ăn bánh, uống nước, rồi lại nằm xuống.7 Thiên sứ của Đức Chúa trở lại lần nữa, đụng vào người ông và nói: “Dậy mà ăn, vì ngươi còn phải đi đường xa.”8 Ông dậy, ăn bánh và uống nước. Rồi nhờ lương thực ấy bổ dưỡng, ông đi suốt bốn mươi ngày, bốn mươi đêm tới Khô-rếp, là núi của Thiên Chúa.

9a Ông vào một cái hang và nghỉ đêm tại đó.

11 Người nói với ông: “Hãy ra ngoài và đứng trên núi trước mặt Đức Chúa. Kìa Đức Chúa đang đi qua.” Gió to bão lớn xẻ núi non, đập vỡ đá tảng trước nhan Đức Chúa, nhưng Đức Chúa không ở trong cơn gió bão. Sau đó là động đất, nhưng Đức Chúa không ở trong trận động đất.12 Sau động đất là lửa, nhưng Đức Chúa cũng không ở trong lửa. Sau lửa có tiếng gió hiu hiu.13 Vừa nghe tiếng đó, ông Ê-li-a lấy áo choàng che mặt, rồi ra ngoài đứng ở cửa hang. Bấy giờ có tiếng hỏi ông: “Ê-li-a, ngươi làm gì ở đây?”14 Ông thưa: “Lòng nhiệt thành đối với Đức Chúa, Thiên Chúa các đạo binh, nung nấu con, vì con cái Israel đã bỏ giao ước với Ngài, phá huỷ bàn thờ, dùng gươm sát hại các ngôn sứ của Ngài. Chỉ sót lại một mình con mà họ đang lùng bắt để lấy mạng con.”

15 Đức Chúa phán với ông: “Ngươi hãy đi con đường ngươi đã đi trước qua sa mạc cho tới Đa-mát mà về. Tới nơi, ngươi sẽ xức dầu phong Kha-da-ên làm vua A-ram;16 còn Giê-hu con của Nim-si, ngươi sẽ xức dầu tấn phong nó làm vua Israel. Ê-li-sa con Sa-phát, người A-vên Mơ-khô-la, ngươi sẽ xức dầu tấn phong nó làm ngôn sứ thay cho ngươi.17 Kẻ thoát gươm của Kha-da-ên sẽ bị Giê-hu giết; người thoát tay Giê-hu sẽ bị Ê-li-sa giết.18 Nhưng Ta, Ta sẽ dành ra cho Ta bảy nghìn người trong Israel: tất cả những kẻ đã không hề bái gối trước Ba-an, những môi miệng không hề hôn kính nó.”

19 Ông Ê-li-a bỏ đó ra đi và gặp ông Ê-li-sa là con ông Sa-phát đang cày ruộng; trước mặt ông Ê-li-sa có mười hai cặp bò; chính ông thì đi theo cặp thứ mười hai. Ông Ê-li-a đi ngang qua, ném tấm áo choàng của mình lên người ông Ê-li-sa.20 Ông này liền để bò lại, chạy theo ông Ê-li-a và nói: “Xin cho con về hôn cha mẹ để từ giã, rồi con sẽ đi theo ông.” Ông Ê-li-a trả lời: “Cứ về đi! Thầy có làm gì anh đâu? “21 Ông Ê-li-sa bỏ ông Ê-li-a mà về, bắt cặp bò giết làm lễ tế, lấy cày làm củi nấu thịt đãi người nhà. Rồi ông đứng dậy, đi theo ong Ê-li-a và phục vụ ông.

Xướng đáp   x. Xh 33,22.20

X.   Đức Chúa phán cùng ông Môsẽ rằng : “Khi vinh quang của Ta đi qua, Ta sẽ đặt ngươi vào trong hốc đá, và lấy bàn tay che ngươi cho đến khi Ta đã đi qua.

  Vì con người không thể thấy Ta mà vẫn sống.”

Đ.   Không ai thấy Thiên Chúa bao giờ, nhưng Con Một là Thiên Chúa và là Đấng hằng ở nơi cung lòng Chúa Cha, chính Người đã tỏ cho chúng ta biết. *

Bài đọc 2

Những gì xảy ra cho dân Do thái xưa đều là hình bóng.

Trích khảo luận của thánh Ambrôsio, Giám mục, về các mầu nhiệm.

Thánh Phaolô tông đồ dạy bạn rằng : Tất cả cha ông chúng ta đều được ở dưới cột mây, tất cả đều vượt qua Biển Đỏ. Tất cả cùng được chịu phép rửa dưới đám mây và trong lòng biển. Sau cùng chính ông Môsê cũng nói trong bài ca rằng : Ngài hà hơi nổi gió, biển vùi lấp chúng đi. Trong cuộc vượt qua của dân Hípri, bạn thấy hình bóng của bí tích thánh tẩy. Trong cuộc vượt qua đó, người Ai cập phải chết, còn người Hípri được thoát nạn. Điều mà chúng ta học được mỗi ngày trong bí tích ấy là gì, nếu không phải là tội lỗi bị nhận chìm và lầm lạc bị xóa bỏ, còn lòng đạo đức và sự trong trắng được bảo toàn nguyên vẹn.

Bạn nghe biết rằng cha ông chúng ta đã ở dưới cột mây và cột mây hồng phúc đã làm dịu mát lửa dục tình. Cũng nhờ cột mây đó, Thánh Thần bao phủ những kẻ Người đến viếng thăm. Sau hết, Người ngự xuống trên Đức Trinh Nữ Maria và quyền năng Đấng Tối Cao đã rợp bóng trên bà, khi Người khởi sự công trình cứu chuộc nhân loại. Như thế, phép lạ do ông Môsê thực hiện xưa đã trở thành hình bóng. Vậy nếu Thánh Thần xưa đã ở trong hình bóng thì nay lại không ở trong thực tại sao, vì như Sách Thánh đã nói với bạn rằng : Lề Luật đã được Thiên Chúa ban qua ông Môsê, còn ân sủng và sự thật, thì nhờ Đức Giêsu Kitô mà có.

Mara là suối nước đắng. Nhưng khi ông Môsê ném cây gậy vào thì nước hóa ra ngọt. Quả nhiên, không có lời rao giảng về thập giá của Chúa thì nước không có giá trị gì cho ơn cứu độ mai sau. Còn khi đã được thánh hiến nhờ mầu nhiệm thập giá sinh ơn cứu độ, thì nước ngọt được biến hóa để dùng vào việc thánh tẩy thiêng liêng và làm của uống đem lại sự sống đời đời. Vậy như xưa ông Môsê đã ném cây gậy vào suối nước và việc đó mang ý nghĩa ngôn sứ, thì nay khi linh mục đem lời rao giảng của thập giá Chúa Kitô vào giếng nước thanh tẩy, nước cũng hóa ra ngọt để mang lại ân sủng.

Vậy ước gì lòng tin của bạn đừng chỉ dựa vào con mắt xác phàm : cái mà mắt phàm không thấy thì mắt thiêng liêng lại càng thấy rõ, vì cái thấy được thì tạm bợ, còn cái không thấy mới là vĩnh cửu. Cái mà mắt phàm không thấy hết thì lại càng được chiêm ngắm kỹ hơn khi nhìn bằng tâm trí.

Sau cùng, bạn hãy tìm đọc lịch sử thời các vua để học biết thêm. Ông Naaman, người Xyri mắc bệnh cùi mà không ai chữa ông cho lành được. Bấy giờ trong số những người bị bắt có một cô gái nói rằng ở Ítraen có một vị ngôn sứ có thể chữa ông cho sạch bệnh cùi. Truyện kể rằng ông lên đường và mang theo vàng bạc đến gặp vua Ítraen. Khi được biết lý do tại sao ông đến, vua Ítraen đã xé áo mình ra và nói rằng đúng là mình bị khiêu khích vì người ta đòi hỏi những cái vượt quá quyền của vua. Nhưng ngôn sứ Êlisa cho người đến tâu vua cứ sai quan chức Xyri đó đến với mình ngõ hầu ông biết có Thiên Chúa ở Ítraen. Khi ông này đến, ngôn sứ đã truyền cho ông phải dìm mình xuống sông Giođan bảy lần. Bấy giờ, ông Naaman nghĩ bụng : nước sông ở xứ sở mình còn tốt hơn nhiều và mình đã từng tắm ở đó mà vẫn không sạch được bệnh cùi. Ông đã rút lui, không nghe lời ngôn sứ. Nhưng sau khi nghe các tôi tớ khuyên nhủ và thuyết phục, ông đã ưng thuận và đi dìm mình xuống nước. Tức khắc, ông được sạch và đã hiểu ra rằng sở dĩ người ta được sạch là nhờ ân huệ chứ không phải nhờ nước.

Ông Naaman đã hoài nghi trước khi được khỏi bệnh. Còn bạn đã được khỏi rồi thì không được hoài nghi.

Xướng đáp   Tv 77 (78),52.53 ; 1Cr 10,2

X.   Còn dân Chúa, Người dẫn đi như thể đàn chiên, đưa họ đi an toàn, chẳng có chi phải sợ.

*    nhưng quân thù họ bị biển khơi chôn vùi.

Đ.   Tất cả cha ông chúng ta cùng được chịu phép rửa dưới đám mây và trong lòng biển để theo ông Môsê. *

Lời cầu              

– Lạy Chúa, xin thương đến các anh (chị) em chúng con vắng mặt, và những người làm ơn cho chúng con.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

– Xin Chúa ban phúc lành cho dân Chúa, và cho những ai chưa nhận biết Chúa được trở về tin yêu Chúa.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

– Xin Chúa ban ơn cho những người xin chúng con cầu nguyện, và cho những ai đã ly trần được hưởng tôn nhan Chúa muôn đời.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

(*) Lễ bổn mạng và các dịp lễ đặc biệt của anh (chị) em, thêm lời cầu như sau :

– Xin Chúa ban cho… sức mạnh hồn xác, để tận lực yêu mến Chúa và hâm mộ chu toàn những điều đẹp lòng Chúa.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Lời nguyện

Lạy Chúa, Chúa cho kẻ lầm lạc thấy ánh sáng chân lý của Chúa để họ được trở về nẻo chính đường ngay, xin ban cho những người xưng mình là Ki-tô hữu biết tránh mọi điều bất xứng, và theo đuổi những gì thích hợp với danh nghĩa của mình. Chúng con cầu xin

Kết thúc

X. Nào ta chúc tụng Chúa.
Đ. Tạ ơn Chúa.