Thứ Sáu

NGÀY TRONG TUẦN THƯỜNG NIÊN

Bài đọc 1   2Sb 20,1-9.13-24

Vua Giơhôsaphát được Chúa thương trợ giúp.

Một trong những vua trung thành với Thiên Chúa dưới thời ngôn sứ Êlia, đó là Giơhôsaphát. Sau này các vua Êdêkia và Giôsia cũng vậy. Trong một tình thế nguy kịch, chính nhờ đức tin và tinh thần cầu nguyện của mình mà vua được Thiên Chúa thương trợ giúp.

Lời Chúa trong sách Sử biên niên quyển 2

1 Con cái Mô-áp và con cái Am-mon, có những người Ma-ôn đi theo, đến gây chiến với vua Giơ-hô-sa-phát.2 Người ta báo tin cho vua Giơ-hô-sa-phát rằng: “Một đạo quân đông đảo từ bên kia biển, từ Ê-đôm, đến tấn công ngài, và này chúng đã ở Khát-xôn Ta-ma, tức là Ên Ghe-đi.”

3 Vua Giơ-hô-sa-phát hoảng sợ và quyết tâm tìm kiếm Đức Chúa. Vua kêu gọi toàn thể Giu-đa ăn chay.4 Dân Giu-đa tập họp lại kêu cầu Đức Chúa. Từ khắp các thành của Giu-đa, người ta cũng đến kêu cầu Đức Chúa.5 Vua Giơ-hô-sa-phát đứng giữa cộng đoàn Giu-đa và Giê-ru-sa-lem trong Đền Thờ của Đức Chúa, trước sân mới,6 và cầu nguyện: “Lạy Đức Chúa là Thiên Chúa tổ tiên chúng con, chẳng phải Ngài là Thiên Chúa vừa ngự chốn trời cao, vừa thống trị các dân các nước, nắm trong tay sức mạnh và uy quyền, khiến không ai địch nổi Ngài đó sao?7 Lạy Thiên Chúa chúng con, chẳng phải Ngài là Đấng đã đuổi cư dân xứ này, bắt nhường chỗ cho Israel dân Ngài và ban đất ấy cho dòng dõi Áp-ra-ham, bạn thân của Ngài đến muôn đời đó sao?8 Chính trên đất đó mà họ đã cư ngụ, đã xây một thánh điện kính danh Ngài. Họ nói:9 “Nếu chẳng may chúng con gặp chinh chiến, bị trừng phạt, gặp dịch tễ hoặc đói kém, thì chúng con sẽ đứng trước Đền Thờ này, trước nhan Ngài đây, vì đây chính là nơi danh Ngài ngự. Trong cơn cùng khốn, chúng con sẽ kêu lên Ngài, Ngài sẽ lắng nghe và cứu giúp chúng con.

13 Toàn thể dân Giu-đa, kể cả đàn bà con trẻ, đều đứng trước nhan Đức Chúa.14 Bấy giờ, giữa cộng đoàn, thần khí Đức Chúa xuống trên ông Gia-kha-di-ên con ông Dơ-khác-gia-hu, cháu ông Bơ-na-gia, ông này là con ông Giơ-y-ên, cháu ông Mát-tan-gia; Gia-kha-di-ên là một thầy Lê-vi trong hàng con cháu ông A-xáp.15 Ông nói: “Toàn thể Giu-đa, dân cư Giê-ru-sa-lem và vua Giơ-hô-sa-phát, xin lắng tai nghe! Đức Chúa phán với các ngài như sau: “Các ngươi đừng sợ, đừng khiếp đảm trước đám dân đông đảo này, vì cuộc chiến này không phải của các ngươi, nhưng là của Thiên Chúa.16 Sớm mai hãy xuống mà đánh chúng; chúng sẽ đi lên theo triền dốc Xít và các ngươi sẽ gặp chúng ở cuối con suối đối diện với sa mạc Giơ-ru-ên.17 Trong trận này, các ngươi không phải chiến đấu, cứ án binh bất động mà xem Đức Chúa, Đấng ở với các ngươi, sẽ giải thoát các ngươi như thế nào. Sớm mai hãy ra đón chúng, và Đức Chúa sẽ ở với các ngươi.”

18 Vua Giơ-hô-sa-phát sấp mặt xuống đất và toàn thể Giu-đa cùng dân cư Giê-ru-sa-lem phủ phục trước Đức Chúa mà thờ lạy.19 Các thầy Lê-vi con cháu ông Cơ-hát và con cháu ông Cô-rắc đứng lên lớn tiếng ca tụng Đức Chúa, Thiên Chúa của Israel.

20 Họ thức dậy thật sớm và đi vào sa mạc Tơ-cô-a. Trong khi họ đi như thế, vua Giơ-hô-sa-phát đứng ra và nói: “Giu-đa và dân cư Giê-ru-sa-lem hãy nghe ta: Đức Chúa là Thiên Chúa các ngươi, cứ tin tưởng vào Người, các ngươi sẽ tồn tại; cứ tin lời các ngôn sứ của Người, các ngươi sẽ chiến thắng.”21 Sau khi hội ý với dân, vua cắt đặt những người ca hát ngợi khen Đức Chúa. Họ mặc phẩm phục thánh, vừa đi trước quân binh vừa hát: “Hãy ngợi khen Đức Chúa, vì muôn ngàn đời, Chúa vẫn trọn tình thương.”22 Khi họ cất tiếng reo mừng và ca ngợi, thì Đức Chúa gây mâu thuẫn giữa hàng ngũ quân Am-mon, quân Mô-áp và dân vùng núi Xê-ia đang tiến đánh Giu-đa. Thế là chúng bị thảm bại.23 Con cái Am-mon và Mô-áp nổi lên chống lại dân cư vùng núi Xê-ia để tru diệt và quét sạch đám dân này. Thanh toán đám này xong, con cái Am-mon và Mô-áp lại giúp nhau tự huỷ diệt.

24 Khi tới một nơi cao từ đó có thể nhìn xuống sa mạc được, quân Giu-đa quay nhìn đám đông, liền thấy tử thi nằm la liệt trên mặt đất, không một ai sống sót.

Xướng đáp   Ep 6,12.14 ; 2Sb 20,17

X.   Chúng ta chiến đấu không phải với phàm nhân, nhưng là với những quyền lực thần thiêng, với những bậc thống trị thế giới tối tăm này, với những thần linh quái ác chốn trời cao.

*    Vậy hãy đứng vững : lưng thắt đai là chân lý.

Đ.   Cứ án binh bất động mà xem Đức Chúa sẽ giải thoát các ngươi như thế nào. *

 

Bài đọc 2

Dạy các tân tòng về phụng vụ Thánh Thể

Trích khảo luận của thánh Ambrôsio, Giám mục, về các mầu nhiệm.

Sau khi được thanh tẩy, các tân tòng rạng rỡ trong những dấu hiệu riêng biệt. Họ tiến lên bàn thờ Chúa Kitô, vừa đi vừa nói : Con sẽ tiến tới bàn thờ Thiên Chúa, tới gặp Thiên Chúa nguồn vui của lòng con. Một khi đã rũ sạch những sai lầm xưa kia như rũ bỏ chiếc áo cũ, nên mới mẻ trẻ trung tựa chim bằng, họ mau mắn bước lên dự tiệc thánh bởi trời. Khi đến và thấy bàn thánh đã sẵn sàng, họ liền kêu lên : Chúa đã dọn sẵn cho con bữa tiệc. Vua Đavít đã nói thay họ : Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. Trong đồng cỏ xanh tươi, Người cho tôi nằm nghỉ. Người đưa tôi tới dòng nước trong lành. Rồi sau đó : Dầu qua lũng âm u, con sợ gì nguy khốn, vì có Chúa ở cùng. Côn trượng Ngài bảo vệ, con vững dạ an tâm. Chúa dọn sẵn cho con bữa tiệc ngay trước mặt quân thù. Đầu con Chúa xức đượm dầu thơm, ly rượu con đầy tràn chan chứa.

Lạ lùng thay, Thiên Chúa mưa manna xuống cho các tổ phụ. Ngày ngày các ngài được lương thực bởi trời nuôi dưỡng. Vì thế, Kinh Thánh nói : Kẻ phàm nhân được ăn bánh thiên thần. Tuy nhiên những người ăn bánh ấy đều đã chết trong sa mạc. Nhưng lương thực bạn dùng đây là bánh hằng sống từ trời xuống sẽ đem lại sức sống vĩnh cửu. Ai ăn bánh này, không bao giờ phải chết, vì đây chính là thân mình Đức Kitô.

Bây giờ bạn nghĩ xem : Manna nuôi các thiên thần hay thịt máu Đức Kitô vốn là thân mình đem lại sự sống, bên nào cao trọng hơn? Manna kia từ trời xuống, còn bánh này vượt trên cả trời. Manna kia thuộc về trời, còn bánh này thuộc về Chúa các tầng trời. Manna kia sẽ hư nếu để đến hôm sau, còn bánh này thì không thể nếm mùi hư nát. Từ tảng đá nước đã vọt ra, cho người Hípri ; từ Đức Kitô, máu đã tuôn trào cho bạn. Nước làm cho họ đã khát một giờ, còn máu Chúa Kitô cho bạn thỏa thuê muôn thuở. Người do thái uống rồi lại khát, còn bạn đã uống là không thể khát nữa. Xưa chỉ là hình bóng, nay mới là thực tại.

Nếu cái mà bạn thán phục chỉ là hình bóng, thì thực tại làm nên hình bóng mà bạn thán phục đó sẽ lớn lao biết chừng nào! Muốn biết những gì đã xảy ra thời các tổ phụ xưa chỉ là hình bóng, bạn hãy nghe thánh Phaolô nói đây : Họ cùng uống thứ nước chảy ra từ tảng đá vẫn đi theo họ. Tảng đá ấy, chính là Đức Kitô. Nhưng phần đông họ không đẹp lòng Thiên Chúa, bằng chứng là họ đã quỵ ngã trong sa mạc. Những sự việc ấy xảy ra để làm bài học răn dạy chúng ta. Giờ đây, bạn đã biết những gì là cao trọng hơn : ánh sáng hơn bóng tối, thực tại hơn hình bóng, thân mình của Đấng làm ra manna hơn manna bởi trời.

Xướng đáp   x. 1Cr 10,1-2.11.2-3

X.  Tất cả cha ông chúng ta đều vượt qua Biển Đỏ, tất cả cùng được chịu phép rửa dưới đám mây và lòng biển, để theo ông Môsê.

 những sự việc này xảy ra cho họ để làm bài học cho chúng ta.

Đ.  Tất cả cùng ăn một thức ăn linh thiêng, tất cả cùng uống một thức uống linh thiêng. *

Lời cầu              

– Lạy Chúa, xin thương đến các anh (chị) em chúng con vắng mặt, và những người làm ơn cho chúng con.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

– Xin Chúa ban phúc lành cho dân Chúa, và cho những ai chưa nhận biết Chúa được trở về tin yêu Chúa.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

– Xin Chúa ban ơn cho những người xin chúng con cầu nguyện, và cho những ai đã ly trần được hưởng tôn nhan Chúa muôn đời.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

(*) Lễ bổn mạng và các dịp lễ đặc biệt của anh (chị) em, thêm lời cầu như sau :

– Xin Chúa ban cho… sức mạnh hồn xác, để tận lực yêu mến Chúa và hâm mộ chu toàn những điều đẹp lòng Chúa.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Lời nguyện

Lạy Chúa, Chúa cho kẻ lầm lạc thấy ánh sáng chân lý của Chúa để họ được trở về nẻo chính đường ngay, xin ban cho những người xưng mình là Ki-tô hữu biết tránh mọi điều bất xứng, và theo đuổi những gì thích hợp với danh nghĩa của mình. Chúng con cầu xin

Kết thúc

X. Nào ta chúc tụng Chúa.
Đ. Tạ ơn Chúa.