Chúa Nhật

NGÀY TRONG TUẦN THƯỜNG NIÊN

Bài đọc 1   1V 16,29 – 17,16

Ngôn sứ Êlia bắt đầu hoạt động dưới triều vua Akháp

Vua Akháp vốn chẳng đạo đức gì, lại chịu ảnh hưởng của vợ là bà Ideven thờ tà thần. Ngôn sứ Elia báo trước cho vua một cơn hạn hán lớn, như hình phạt người có tội và dấu chỉ quyền tối thượng của Thiên Chúa dân Ítraen. Nhưng không phải vì vậy mà Thiên Chúa quên thương xót. Nếu Người thẳng tay trừng trị dân phản bội, thì lòng thương xót của Người vẫn dưỡng nuôi những đứa con hèn mọn nhất của Người.

Lời Chúa trong sách các Vua quyển 1

16,29 Năm ba mươi tám triều A-xa, vua Giu-đa, A-kháp, con vua Om-ri, lên làm vua Israel. Vua A-kháp, con vua Om-ri, làm vua cai trị Israel tại Sa-ma-ri hai mươi hai năm.30 Vua A-kháp, con vua Om-ri, đã làm điều dữ trái mắt Đức Chúa, hơn tất cả các tiên đế.31 Vua không chỉ phạm những tội như vua Gia-róp-am, con ông Nơ-vát, nhưng đã cưới công chúa I-de-ven, ái nữ của Ét-ba-an, vua Xi-đôn, lại còn đi làm tôi thần Ba-an và sụp lạy nó.32 Vua lập một bàn thờ để kính Ba-an trong đền thờ vua đã xây cất tại Sa-ma-ri.33 Vua A-kháp làm cả trụ thần, và như thế lại càng chọc giận Đức Chúa, Thiên Chúa của Israel, hơn tất cả các vua Israel trước.34 Trong thời vua, ông Khi-ên, người Bết Ên, xây cất lại Giê-ri-khô, nhưng ông đã phải mất người con đầu lòng là A-vi-ram, khi đặt nền, và mất đứa con út là Xơ-gúp, khi dựng cửa, như lời Đức Chúa đã dùng ông Giô-suê, con ông Nun, mà phán.

17,1 Ông Ê-li-a, người Tít-be, trong số dân cư ngụ tại Ga-la-át, nói với vua A-kháp rằng: “Có Đức Chúa, Thiên Chúa hằng sống của Israel, Đấng tôi phục vụ: trong những năm sắp tới, sẽ chẳng có mưa, có sương, nếu tôi không ra lệnh.”

2 Có lời Đức Chúa phán với ông như sau:3 “Ngươi hãy bỏ đây đi về phía đông, và ẩn mình trong thung lũng Cơ-rít, phía đông sông Gio-đan.4 Ngươi sẽ uống nước suối. Ta đã truyền cho quạ nuôi ngươi ở đấy.”5 Ông ra đi và làm như Đức Chúa truyền: là đến ở thung lũng Cơ-rít, phía đông sông Gio-đan.6 Buổi sáng, quạ mang bánh và thịt cho ông; rồi buổi chiều, cũng mang bánh và thịt cho ông. Ông uống nước suối.

7 Nhưng sau một thời gian, suối cạn khô, vì trong xứ không có mưa.8 Bấy giờ có lời Đức Chúa phán bảo ông:9 “Ngươi hãy đứng dậy đi Xa-rép-ta, thuộc Xi-đôn, và ở lại đấy. Này Ta truyền cho một bà goá ở đó nuôi ngươi.”10 Ông liền đứng dậy đi Xa-rép-ta. Khi đến cổng thành, ông thấy có một bà goá đang lượm củi. Ông gọi bà ấy và nói: “Bà làm ơn đem bình lấy cho tôi chút nước để tôi uống.”11 Bà ấy liền đi lấy nước. Ông gọi bà và nói: “Bà làm ơn lấy cho tôi miếng bánh nữa! “12 Bà trả lời: “Có Đức Chúa, Thiên Chúa hằng sống của ông tôi thề là tôi không có bánh. Tôi chỉ còn nắm bột trong hũ và chút dầu trong vò. Tôi đang đi lượm vài thanh củi, rồi về nhà nấu nướng cho tôi và con tôi. Chúng tôi sẽ ăn rồi chết.”13 Ông Ê-li-a nói với bà: “Bà đừng sợ, cứ về làm như bà vừa nói. Nhưng trước tiên, bà hãy lấy những thứ đó mà làm cho tôi một chiếc bánh nhỏ, và đem ra cho tôi, rồi sau đó bà sẽ làm cho bà và con bà.14 Vì Đức Chúa, Thiên Chúa của Israel phán thế này: “Hũ bột sẽ không vơi, vò dầu sẽ chẳng cạn, cho đến ngày Đức Chúa đổ mưa xuống trên mặt đất.”

15 Bà ấy đi và làm như ông Ê-li-a nói; thế là bà ấy cùng với ông Ê-li-a và con bà có đủ ăn lâu ngày.16 Hũ bột đã không vơi, vò dầu đã chẳng cạn, đúng như lời Đức Chúa đa dùng ông Ê-li-a mà phán.

Xướng đáp  x. Gc 5,17-18 ; Hc 48,1.3

X.  Ông Êlia đã tha thiết cầu xin cho đừng có mưa, thì đã không có mưa;

 rồi ông cầu xin thì trời liền mưa xuống.

Đ.  Ngôn sứ Êlia xuất hiện chẳng khác nào ngọn lửa, lời của ông tựa đuốc cháy bừng bừng. Ông dùng lời Thiên Chúa mà đóng cửa trời. *

Bài đọc 2

Huấn giáo về các nghi thức thánh tẩy.

Mở đầu khảo luận của thánh Ambrosio, Giám mục, về các mầu nhiệm.

Hàng ngày, chúng tôi đã giảng dạy cho anh em về cách ăn thói ở, khi đọc tiểu sử các tổ phụ hoặc những điều sách Châm ngôn truyền dạy, để một khi được dạy dỗ và huấn luyện nhờ những điều đó, anh em tập được thói quen đi vào đường lối của Chúa. Như thế, một khi đã được đổi mới nhờ bí tích thánh tẩy, anh em biết sống xứng hợp với đời sống của những người đã được thanh tẩy.

Nay đã đến lúc phải nói về các mầu nhiệm và giải thích về chính ý nghĩa của các bí tích. Nếu vào giai đoạn trước khi ban bí tích thánh tẩy, mà chúng tôi lại đem những điều ấy nói cho những kẻ chưa được khai tâm, thì chúng tôi sẽ bị coi là đi trệch hướng chứ không đúng hướng. Mặt khác, chính ánh sáng của các mầu nhiệm tuôn đổ xuống tâm hồn con người một cách bất ngờ thì hữu hiệu hơn là ta dùng lời giảng dạy mà chuẩn bị trước.

Vậy, anh em hãy mở tai và hãy đón lấy hương thơm ngào ngạt của sự sống đời đời đang tỏa ra cho anh em nhờ các bí tích. Đó là điều chúng tôi muốn ám chỉ trong nghi thức cử hành mầu nhiệm khai tâm, khi nói : “Épphatha”, nghĩa là “hãy mở ra”, để bất cứ ai được ơn thanh tẩy thì phải nắm vững điều sắp được hỏi và nhớ kỹ điều sẽ phải trả lời. Mầu nhiệm ấy Đức Kitô đã cử hành, như chúng ta đã thấy trong Tin Mừng, khi Người chữa lành cho kẻ câm điếc.

Sau đó, nơi cực thánh được mở ra cho bạn ; bạn bước tới giếng ban ơn tái sinh. Bạn hãy nhớ lại điều bạn đã được hỏi và hồi tưởng lại điều bạn đã trả lời. Bạn đã từ bỏ ma quỷ và các việc làm của ma quỷ, đã từ bỏ thế gian và những sự xa hoa phù phiếm cùng những lạc thú của thế gian. Lời cam kết của bạn được giữ lại không phải trong nấm mồ chôn kẻ chết, nhưng trong cuốn sách ghi tên những người sống.

Ở đó bạn đã thấy phó tế, bạn đã thấy linh mục, bạn đã thấy Giám mục. Bạn đừng chú trọng đến dáng vẻ bề ngoài của các vị ấy, nhưng hãy để tâm vào ân sủng do thừa tác vụ của các vị ấy đem lại. Bạn đã đối đáp với các thần sứ đang hiện diện, như có lời chép rằng : Môi của linh mục chất chứa sự hiểu biết và người ta tìm kiếm điều luật dạy nơi miệng vị ấy, bởi vị ấy là thần sứ Đức Chúa toàn năng. Đó là điều không thể sai lầm cũng không thể phủ nhận được. Thần sứ là người loan báo vương quốc của Đức Kitô và sự sống vĩnh cửu. Bởi đó, bạn đừng xét đoán linh mục theo vẻ bề ngoài, nhưng theo chức vụ. Bạn hãy trân trọng những gì vị ấy trao cho bạn, kính nể vai trò và nhìn nhận chỗ đứng của vị ấy.

Vậy một khi đã tiến vào để đối mặt với kẻ thù của bạn, kẻ mà bạn có ý tuyên bố từ bỏ, thì bạn quay mặt về hướng đông. Quả thật ai từ bỏ ma quỷ thì quay về với Đức Kitô và đăm đăm nhìn thẳng vào Người.

Xướng đáp  Tt 3,3.5 ; Ep 2,3

X.   Xưa kia chúng ta cũng ngu xuẩn, không vâng lời, chúng ta cũng lầm lạc, sống trong gian ac và ganh tị, đáng ghét và ghen ghét lẫn nhau.

*    Nhưng vì Người thương xót, nên Người đã cứu chúng ta nhờ phép rửa ban ơn Thánh Thần, để chúng ta được tái sinh và đổi mới.

Đ.  Tất cả chúng tôi xưa kia cũng buông theo các đam mê của tính xác thịt. Bẩm sinh chúng tôi là những kẻ đáng chịu cơn thịnh nộ của Thiên Chúa. *

Tin Mừng (theo ngày)

Thánh thi

Ngợi Khen
(Te Decet Laus)

Ngợi khen Thiên Chúa chí tôn : 
Chúa Cha và Chúa Con, cùng Chúa Thánh Thần,
Ngàn đời hiển trị muôn dân,
Chúng con hiệp ý đồng thanh hát mừng.

Lạy Thiên Chúa
(Te Deum)

 • Lạy Thiên Chúa,
  Chúng con xin ca ngợi hát mừng, *
  Tuyên xưng Ngài là Đức Chúa.
 • Chúa là Cha, Đấng trường tồn vạn đại, *
  Hoàn vũ này kính cẩn suy tôn.
 • Trước nhan Chúa, các tổng thần phủ phục, *
  Mọi thiên thần và đạo binh thiên quốc
  Đều cảm tạ và cung chúc tôn thờ,
  Chẳng khi ngừng vang dậy tiếng tung hô :
 • Thánh ! Thánh ! Chí Thánh !
  Chúa Tể càn khôn là Đấng Thánh ! *
  Trời đất rạng ngời vinh quang Chúa uy linh.
 • Bậc Tông Đồ đồng thanh ca ngợi Chúa,
  Bao vị ngôn sứ tán tụng Ngài. *
  Đoàn tử đạo quang huy hùng dũng,
  Máu đào đổ ra minh chứng về Ngài,
 • Và trải rộng khắp nơi trần thế,
  Hội Thánh Ngài hoan hỷ tuyên xưng : *
  Chúa là Cha lẫm liệt uy hùng,
  Và Con Một Ngài chí tôn chí ái,
  Cùng Thánh Thần, Đấng an ủi yêu thương.
 • Lạy Đức Ki-tô, Con Chúa Trời hằng sống,
  Ngài là Chúa hiển vinh *
  Đã chẳng nề mặc lấy xác phàm
  Nơi cung lòng Trinh Nữ
  Hầu giải phóng nhân loại lầm than.
 • Ngài đã ra tay chiến thắng tử thần,
  Mở cửa trời cho những ai tin tưởng. *
  Ngài hiển trị bên hữu Chúa Cha,
  Ngày cuối cùng sẽ giáng lâm thẩm phán.
 • Cúi lạy Chúa, xin phù hộ bề tôi
  Ngài cứu chuộc bằng bửu huyết tuôn tràn. *
  Xin được hợp đoàn cùng muôn thần thánh,
  Phúc miên trường vui hưởng ánh vinh quang.  

Lời nguyện

Lạy Chúa, Chúa cho kẻ lầm lạc thấy ánh sáng chân lý của Chúa để họ được trở về nẻo chính đường ngay, xin ban cho những người xưng mình là Ki-tô hữu biết tránh mọi điều bất xứng, và theo đuổi những gì thích hợp với danh nghĩa của mình. Chúng con cầu xin…