Thứ Tư

NGÀY TRONG TUẦN THƯỜNG NIÊN

Bài đọc 1   1V 21,1-21.27-29

Ngôn sứ Êlia bênh vực người bị áp bức

Hơn bất cứ ai, ngôn sứ luôn bênh vực người bé nhỏ nghèo hèn bị người quyền thế giàu sang áp bức. Câu chuyện vườn nho ông Navốt làm nổi bật sứ mạng quan yếu này. Qua câu chuyện sau đây, Thiên Chúa đã xuất hiện như Thiên Chúa của những người bé nhỏ nghèo hèn, như Người sẽ xuất hiện trong Đức Giêsu Kitô.

Lời Chúa trong sách các Vua quyển 1

1 Sau những sự việc đó, thì xảy ra chuyện ông Na-vốt người Gít-rơ-en có một vườn nho bên cạnh cung điện vua A-kháp, vua Sa-ma-ri.2 Vua A-kháp nói với ông Na-vốt rằng: “Hãy nhượng vườn nho của ngươi cho ta, để ta làm vườn rau, vì nó ở ngay sát cạnh nhà ta. Để bù lại, ta sẽ cho ngươi một vườn nho tốt hơn, hay là, nếu ngươi muốn, giá bao nhiêu, ta sẽ trả bằng bạc.”3 Nhưng ông Na-vốt thưa với vua A-kháp: “Xin Đức Chúa đừng để tôi nhượng gia sản của tổ tiên tôi cho ngài! “

4 Vua A-kháp trở về nhà buồn rầu và bực bội vì lời ông Na-vốt, người Gít-rơ-en đã nói với vua: “Tôi sẽ không nhượng gia sản của tổ tiên tôi cho vua.” Vua nằm trên giường, quay mặt đi, và không chịu ăn uống gì.5 Hoàng hậu I-de-ven đi vào, nói với vua: “Tại sao tâm thần vua buồn rầu, và vua không chịu ăn uống gì như vậy? “6 Vua trả lời: “Tôi đã nói chuyện với Na-vốt người Gít-rơ-en và bảo nó: Hãy nhượng vườn nho của ngươi cho ta mà lấy tiền, hoặc, nếu ngươi muốn, ta sẽ đổi cho một vườn nho khác. Nhưng nó lại nói: “Tôi không nhượng vườn nho của tôi cho vua được.”7 Bấy giờ hoàng hậu I-de-ven nói với vua: “Vua cai trị Israel hay thật! Mời vua dậy mà ăn cho lòng phấn khởi lên! Thiếp sẽ tặng vua vườn nho của Na-vốt người Gít-rơ-en.

8 Bấy giờ, bà nhân danh vua A-kháp viết thơ, rồi dùng con dấu của vua mà đóng ấn, và gửi cho các kỳ mục và thân hào cư ngụ trong thành với ông Na-vốt.9 Trong thơ bà viết rằng: “Hãy công bố một thời kỳ chay tịnh và đặt Na-vốt ngồi ở hàng đầu dân chúng.10 Hãy đặt hai đứa vô lại ngồi đối diện với nó, để chúng tố cáo nó: “Ông đã nguyền rủa Thiên Chúa và đức vua. Và hãy đem nó ra ngoài ném đá cho chết.”

11 Dân chúng, kỳ mục và thân hào cư ngụ trong thành làm theo lệnh bà I-de-ven như trong thơ bà đã viết gửi cho họ.12 Họ công bố thời kỳ chay tịnh và đặt ông Na-vốt ngồi ở hàng đầu dân chúng.13 Rồi có hai kẻ vô lại đi vào, ngồi đối diện với ông. Những kẻ vô lại ấy tố cáo ông Na-vốt trước mặt dân rằng: “Na-vốt đã nguyền rủa Thiên Chúa và đức vua.” Họ liền đưa ông ra ngoài thành và ném đá ông. Ông đã chết.14 Họ sai người đi nói với bà I-de-ven: “Na-vốt đã bị ném đá chết.”15 Khi bà I-de-ven nghe biết ông Na-vốt đã bị ném đá chết, thì nói với vua A-kháp: “Xin vua đứng dậy và chiếm đoạt vườn nho của Na-vốt, người Gít-rơ-en, kẻ đã từ chối không chịu nhượng cho ngài để lấy tiền, vì Na-vốt không còn sống nữa, nó chết rồi.”16 Khi nghe biết ông Na-vốt đã chết, vua A-kháp đứng dậy, xuống chiếm đoạt vườn nho của ông Na-vốt, người Gít-rơ-en.

17 Có lời Đức Chúa phán với ông Ê-li-a, người Tít-be, rằng:18 “Ngươi hãy đứng dậy, xuống gặp A-kháp, vua Israel, ở Sa-ma-ri. Này, nó đang ở trong vườn nho của Na-vốt, vì nó đã xuống chiếm đoạt vườn nho ấy.19 Ngươi hãy nói với nó rằng: “Đức Chúa phán thế này: Ngươi đã giết hại, lại còn chiếm đoạt nữa ư? -ngươi hãy nói với nó-, Đức Chúa phán thế này: Tại chính nơi chó đã liếm máu Na-vốt, thì chó cũng sẽ liếm máu ngươi”.”20 Vua A-kháp nói với ông Ê-li-a: “Hỡi kẻ thù của ta, ngươi đã bắt được ta.” Ông đáp: “Tôi đã bắt được ngài làm điều dữ trái mắt Đức Chúa.21 Này, Ta sẽ giáng tai hoạ xuống trên ngươi: Ta sẽ xoá sạch hậu duệ ngươi, Ta sẽ tiêu diệt các đàn ông con trai của A-kháp trong Israel, đang bị ràng buộc hay được tự do.”

27 Khi nghe những lời ấy, vua A-kháp xé áo mình ra, khoác áo vải bố bám sát vào thịt, ăn chay, nằm ngủ với bao bì và bước đi thiểu não.28 Bấy giờ có lời Đức Chúa phán với ông Ê-li-a, người Tít-be, rằng:29 “Ngươi có thấy A-kháp đã hạ mình trước mặt Ta thế nào không? Vì nó đã hạ mình trước mặt Ta, nên Ta sẽ không giáng hoạ trong buổi sinh thời của nó, nhưng đến đời con nó, Ta sẽ giáng hoạ xuống nhà nó.”

Xướng đáp   Gc 4,8.9.10 ; 5,6

X.   Hỡi tội nhân, hãy rửa tay cho sạch ; hỡi kẻ hai lòng, hãy tẩy luyện tâm can;

*    hãy khóc lóc than van, hãy hạ mình xuống trước mặt Chúa.

Đ.  Các ngươi đã kết án, đã giết hại người công chính, và họ đã chẳng cưỡng lại các ngươi. *

Bài đọc 2

Nước không tẩy sạch nếu không nhờ Thánh Thần.

Trích khảo luận của thánh Ambrôsio, Giám mục, về các mầu nhiệm.

Bạn đã được bảo cho biết đừng chỉ tin cái bạn thấy mà thôi kẻo cả bạn cũng nói : đây có phải là mầu nhiệm cao cả mà mắt chẳng hề thấy, tai chẳng hề nghe, lòng người không hề nghĩ tới? Nước mà tôi đang thấy là nước tôi vẫn thấy hằng ngày. Phải chẳng nước sẽ thanh tẩy tôi đây là nước tôi vẫn thường xuống tắm mà không bao giờ được sạch? Thế là bạn phải biết nước không tẩy sạch nếu không nhờ thần khí.

Chính vì thế, bạn đã đọc thấy rằng trong bí tích thánh tẩy, cả ba là nước, máu và thần khí chỉ làm chứng một điều. Nếu bạn lấy đi một trong ba thì không còn bí tích thánh tẩy nữa. Quả vậy, không có thập giá Chúa Kitô thì nước chẳng qua cũng chỉ là một yếu tố thông thường không mang lại ơn ích nào của bí tích. Vả lại, không có nước ban ơn tái sinh thì không có mầu nhiệm : Không ai có thể vào Nước Thiên Chúa, nếu không sinh ra bởi nước và thần khí. Còn người dự tòng, tuy cũng tin vào thập giá Chúa Giêsu và được ghi dấu thập giá đó, nhưng nếu không được thanh tẩy nhân danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần, thì người ấy chẳng được lãnh ơn tha tội, cũng chẳng được hưởng ơn thiêng Chúa ban.

Vậy, trong luật cũ, viên quan chức người Xyri đã dìm mình xuống nước bảy lần. Còn bạn đã được dìm trong giếng rửa tội nhân danh Ba Ngôi. Bạn đã tuyên xưng Chúa Cha – hãy nhớ điều bạn đã làm – đã tuyên xưng Chúa Con, đã tuyên xưng Chúa Thánh Thần. Hãy nhớ kỹ thứ tự các sự việc. Khi tin như thế, bạn đã chết đối với thế gian, đã sống lại cho Thiên Chúa và kể như cùng được mai táng với Đức Kitô trong nước tự nhiên đó. Một khi chết đối với tội lỗi là bạn đã phục sinh để sống muôn đời. Vậy bạn hãy tin rằng nước dó không phải là vô ích.

Sau cùng, người bất toại kia (ở Hồ Chiên) chờ đợi một người. Người đó là ai, nếu không phải là Chúa Giêsu, sinh bởi Đức Trinh Nữ? Vì Đức Giêsu chính là sự thật nên khi đến, Người chữa lành tất cả mọi người, chứ không phải chỉ chữa lành kẻ này người nọ như những vị là hình bóng đã tiên báo Người xưa kia.

Vậy chính Người là Đấng sẽ ngự đến như người ta chờ đợi. Khi nói về Người, Thiên Chúa Cha đã phán với ông Gioan Tẩy Giả : Ngươi thấy Thần Khí xuống và ngự trên ai, thì người đó chính là Đấng làm phép rửa trong Thánh Thần. Ông Gioan đã làm chứng về Người rằng : Tôi đã thấy Thần Khí tựa chim bồ câu từ trời xuống và ngự trên Người. Nhưng tại sao Thần Khí lại như chim bồ câu ngự xuống, nếu không phải để bạn nhìn thấy, để bạn hiểu rằng chim bồ câu ngày xưa mà ông Nôê, người công chính đã thả ra khỏi tàu, là hình ảnh của chim bồ câu này, và để bạn nhận ra đó là hình bóng báo trước bí tích thánh tẩy?

Bạn còn phải nghi ngờ gì nữa, vì trong Tin Mừng, Chúa Cha đã công khai lên tiếng với bạn rằng : Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người ; Chúa Con đã lên tiếng khi Thánh Thần lấy hình chim bồ câu ngự xuống trên Người ; Chúa Thánh Thần đã lên tiếng khi Người lấy hình chim bồ câu ngự xuống ; thánh vương Đavít cũng đã lên tiếng : Tiếng Chúa rền vang trên sóng nước, Thiên Chúa hiển vinh cho sấm nổ ầm ầm, Chúa ngự trên nước lũ mênh mông. Ngoài ra, Kinh Thánh còn làm chứng cho bạn rằng nhờ lời cầu xin của ông Ghítôn mà lửa từ trời đã sa xuống, và cũng nhờ lời cầu xin của ngôn sứ Êlia mà lửa đã được phóng xuống để thánh hiến hy lễ.

Vậy bạn đừng xét đến công lao của con người linh mục, nhưng hãy xét đến chức vụ của các ngài. Nếu bạn quý trọng công lao, như bạn từng quý trọng công lao của ngôn sứ Êlia, thì bạn cũng hãy trân trọng công lao của thánh Phêrô hoặc thánh Phaolô là những vị đã nhận được bí tích này từ Chúa Kitô để truyền lại cho chúng ta. Xưa ngọn lửa hữu hình đã được phóng xuống để những người ấy tin ; còn nay ngọn lửa vô hình đang hoạt động trong chúng ta là những người tin. Đối với những người ấy, đó là hình bóng ; còn đối với chúng ta, đó là lời nhắc bảo. Vậy tôi tin rằng Chúa Giêsu, Đấng các linh mục khẩn cầu, đang hiện diện, vì Người đã nói : Ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ, phương chi ở nơi có Hội Thánh, ở nơi có các bí tích thì ở đó Chúa lại càng đoái thương hiện diện.

Vậy bạn đã xuống giếng rửa tội. Bạn hãy nhớ lại điều bạn đã trả lời : Bạn tin vào Chúa Cha, bạn tin vào Chúa Con, bạn tin vào Chúa Thánh Thần. Bạn đã không nói : tôi tin vào Đấng lớn hơn, vào Đấng nhỏ hơn, vào Đấng cuối cùng ; nhưng bạn đã lên tiếng cam kết mà tự buộc mình tin vào Chúa Con y hệt như tin vào Chúa Cha, và tin vào Chúa Thánh Thần y hệt như tin vào Chúa Con, chỉ trừ điều này là bạn tuyên xưng bạn phải tin vào thập giá của một mình Chúa Giêsu mà thôi.

Xướng đáp    Mt 3,11 ; Is 1,16.17.18

X.   Đấng đến sau tôi thì quyền thế hơn tôi, tôi không đáng xách dép cho Người;

*    Người sẽ làm phép rửa cho các anh trong Thánh Thần và lửa.

Đ.   Chúa phán : Đừng làm điều ác nữa, hãy tập làm điều thiện. *

Lời cầu              

– Lạy Chúa, xin thương đến các anh (chị) em chúng con vắng mặt, và những người làm ơn cho chúng con.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

– Xin Chúa ban phúc lành cho dân Chúa, và cho những ai chưa nhận biết Chúa được trở về tin yêu Chúa.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

– Xin Chúa ban ơn cho những người xin chúng con cầu nguyện, và cho những ai đã ly trần được hưởng tôn nhan Chúa muôn đời.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

(*) Lễ bổn mạng và các dịp lễ đặc biệt của anh (chị) em, thêm lời cầu như sau :

– Xin Chúa ban cho… sức mạnh hồn xác, để tận lực yêu mến Chúa và hâm mộ chu toàn những điều đẹp lòng Chúa.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Lời nguyện

Lạy Chúa, Chúa cho kẻ lầm lạc thấy ánh sáng chân lý của Chúa để họ được trở về nẻo chính đường ngay, xin ban cho những người xưng mình là Ki-tô hữu biết tránh mọi điều bất xứng, và theo đuổi những gì thích hợp với danh nghĩa của mình. Chúng con cầu xin …

Kết thúc

X. Nào ta chúc tụng Chúa.
Đ. Tạ ơn Chúa.