Thứ Năm

NGÀY TRONG TUẦN THƯỜNG NIÊN

Bài đọc 1    1V 22,1-9.15-23.29.34-38

Vua Akháp tử trận

Con người nghe lời Chúa mà bịt mắt bưng tai là tự mình giết mình. Đó là bài học có thể rút ra từ cái chết của vua Akháp. Còn bổn phận của người nói lời Chúa là phải trung thành, không tìm cách làm vừa lòng người ta, cũng không tìm cách sửa đổi sứ điệp hay nói cho nhẹ đi vì bất cứ một thứ ý thức hệ nào đó của con người.

Lời Chúa trong sách các Vua quyển 1

1 Suốt ba năm, không có giao tranh giữa A-ram và Israel.2 Năm thứ ba, Giơ-hô-sa-phát, vua Giu-đa, xuống thăm vua Israel.3 Vua Israel nói với bề tôi mình rằng: “Các ngươi biết: Ra-mốt Ga-la-át là của chúng ta, thế mà chúng ta cứ để yên không lấy lại khỏi tay vua A-ram.”4 Rồi vua nói với vua Giơ-hô-sa-phát: “Ngài có đi tấn công Ra-mốt Ga-la-át với tôi không? ” Vua Giơ-hô-sa-phát nói với vua Israel: “Tôi cũng làm như ngài, dân tôi cũng như dân ngài, ngựa của tôi cũng như ngựa của ngài.”

5 Nhưng vua Giơ-hô-sa-phát nói với vua Israel: “Hôm nay, xin ngài thỉnh vấn sấm ngôn của Đức Chúa.”6 Vua Israel tập họp các ngôn sứ, khoảng bốn trăm người, và nói với họ: “Ta có phải đi đánh Ra-mốt Ga-la-át không hay là phải ngưng lại? ” Họ thưa: “Xin vua cứ lên, Chúa sẽ trao thành ấy vào tay vua.”7 Nhưng vua Giơ-hô-sa-phát nói: “Ở đây không có ngôn sứ nào khác của Đức Chúa nữa, để chúng ta nhờ ông thỉnh vấn cho hay sao? “8 Vua Israel trả lời vua Giơ-hô-sa-phát: “Còn một người nữa chúng ta có thể nhờ thỉnh vấn Đức Chúa được, nhưng tôi ghét ông ta, vì ông ta không hề tiên báo cho tôi điều lành, mà chỉ toàn điều dữ. Đó là Mi-kha-giơ-hu, con của Gim-la.” Vua Giơ-hô-sa-phát nói: “Đức vua đừng nói như vậy.”9 Vua Israel gọi một hoạn quan tới và bảo: “Mau đưa Mi-kha-giơ-hu, con của Gim-la, đến đây.”

15 Rồi ông vào gặp vua, vua nói với ông: “Này, Mi-kha-giơ-hu, chúng ta có nên đi đánh Ra-mốt Ga-la-át không, hay là ngưng lại?” Ông thưa với vua: “Xin vua cứ lên, vua sẽ gặp may. Đức Chúa sẽ trao thành ấy vào tay vua.”16 Vua liền nói với ông: “Đã bao lần, ta thề buộc ngươi là, nhân danh Đức Chúa, ngươi chỉ được nói thật với ta? “17 Ông Mi-kha-giơ-hu mới nói:

“Tôi đã thấy toàn thể Israel tán loạn trên núi
như chiên không người chăn
Đức Chúa phán: chúng không còn chủ nữa.
Ai nấy hãy về nhà bình an! “

18 Vua Israel nói với vua Giơ-hô-sa-phát: “Tôi đã chẳng nói với ngài rằng: ông ta không hề tiên báo cho tôi điều may, mà chỉ toàn điều rủi đó sao? “19 Ông Mi-kha-giơ-hu lại nói: “Vì thế, hãy nghe lời Đức Chúa: tôi đã thấy Đức Chúa ngự trên ngai, và toàn thể đạo thiên binh đứng chầu Người ở hai bên tả hữu.20 Và Đức Chúa phán: “Ai sẽ dụ A-kháp tiến lên, cho nó gục ngã tại Ra-mốt Ga-la-át? Và kẻ nói thế này, người nói thế kia.21 Bấy giờ thần khí xuất hiện, đứng trước Đức Chúa và nói: “Tôi sẽ dụ y. Đức Chúa hỏi thần khí: “Bằng cách nào?22 Thần khí đáp: “Tôi sẽ xuất hiện làm thần khí dối trá trên môi miệng tất cả các ngôn sứ của vua ấy. Đức Chúa liền phán: “Ngươi sẽ lừa dối được nó và ngươi sẽ thành công. Cứ đi và làm như thế.23 Này Đức Chúa đã đặt thần khí dối trá trên môi miệng tất cả những ngôn sứ này của vua, vì Đức Chúa đã phán quyết điều dữ hại vua.”

29 Vua Israel và Giơ-hô-sa-phát, vua Giu-đa, lên Ra-mốt Ga-la-át.

34 Một người giương cung bắn đại, lại trúng ngay vua Israel vào giữa khớp của áo giáp. Vua liền bảo người đánh xe: “Quay xe lại, đưa ta ra khỏi chiến trường, vì ta đã bị thương.”35 Nhưng trận chiến hôm ấy trở nên ác liệt, và người ta đã cho vua đứng trên xe, đối diện với quân A-ram, và đến chiều thì vua chết; máu từ vết thương chảy cả vào lòng xe.36 Lúc mặt trời lặn, có tiếng kêu vang lên khắp trại rằng: “Ai nấy về thành mình, ai nấy về xứ mình!37 Vì vua đã chết! ” Họ đưa vua về Sa-ma-ri và chôn cất vua tại đó.38 Người ta xối nước rửa xe, cạnh hồ nước ở Sa-ma-ri; chó liếm máu vua và gái điếm tắm rửa trong hồ ấy, đúng như lời Đức Chúa đã phán.

Xướng đáp   Gr 29,8.9.11 ; Dt 18,18

X.   Các ngươi chớ để cho mình bị lầm lạc vì các ngôn sứ đang ở giữa các ngươi, bởi vì chúng nhân danh Ta mà tuyên sấm điều dối trá cho các ngươi.

 Chính Ta biết các kế hoạch Ta định làm cho các ngươi, sấm ngôn của Đức Chúa.

Đ.  Ta sẽ cho xuất hiện một ngôn sứ, Ta sẽ đặt những lời của Ta trong miệng người ấy. *

Bài đọc 2

Bài giáo huấn về các nghi thức sau bí tích thánh tẩy

Trích khảo luận của thánh Ambrôsio, Giám mục, về các mầu nhiệm.

Sau nghi thức thánh tẩy, bạn lên đứng trước vị tư tế. Bạn hãy suy xét việc gì xảy ra sau đó. Há chẳng phải là điều vua Đavít đã nói như thế này sao? Như dầu quý đổ trên đầu, xuống râu xuống cổ áo chầu Aron. Đó chính là dầu thơm mà vua Salômôn đã nói đến. Tên anh là dầu thơm man mác tỏa lan, thảo nào các thiếu nữ mê say níu kéo. Lạy Chúa Giêsu, ngày nay có biết bao tâm hồn được đổi mới đang yêu mến Ngài để tận hưởng hương thơm phục sinh. Họ nói : Xin lôi kéo chúng con theo Ngài. Áo Ngài thơm nức, chúng con sẽ chạy theo.

Vì sao thế? Thiết tưởng người khôn thì biết mở mắt nhìn : vì dầu quý chảy xuống râu nghĩa là chảy xuống tuổi xuân tươi đẹp; dầu quý chảy xuống râu ông Aharon để bạn nên giống nòi được tuyển chọn, nên hàng tư tế và dân riêng quý giá của Người. Quả vậy, tất cả chúng ta được xức dầu ơn thiêng để trở thành vương quốc và hàng tư tế của Thiên Chúa.

Sau đó bạn nhận lãnh áo trắng. Đó là dấu chỉ bạn trút bỏ áo tội lỗi và mặc lấy áo tinh tuyền như ngôn sứ đã nói : Xin dùng cành hương thảo rảy nước thanh tẩy con, con sẽ được tinh tuyền ; xin rửa con cho sạch, con sẽ trắng hơn tuyết. Thật vậy, ai chịu phép Rửa thì được thanh tẩy theo cả luật cũ lẫn Tin Mừng. Theo luật cũ, vì ông Môsê đã dùng búi hương thảo rảy máu chiên. Theo Tin Mừng, vì áo Chúa Kitô đã nên trắng như tuyết khi Người cho thấy vinh quang Phục Sinh qua biến cố hiển dung trong Tin Mừng. Còn nên trắng hơn tuyết chính là được tha tội. Vì thế, Chúa đã dùng ngôn sứ Isaia mà phán : Tội các ngươi dầu có đỏ như son, Ta cũng sẽ làm cho ra trắng như tuyết.

Một khi đã mang trên mình tấm áo lãnh nhận trong phép Rửa tái sinh, Hội Thánh nói lên lời của Người yêu trong Diễm Ca : Này các thiếu nữ Giêrusalem, da tôi đen nhưng nhan sắc mặn mà. Đen, vì thân phận con người yếu đuối ; nhan sắc mặn mà nhờ ân sủng. Đen, vì gồm bởi tội nhân ; nhan sắc mặn mà, nhờ bí tích đức tin. Nhìn thấy áo trắng, các thiếu nữ Giêrusalem kinh ngạc kêu lên : Người đang tiếng lên kia là ai mà trắng thế? Cô nàng vốn đen sao bây giờ bỗng nhiên lại trắng?

Như bạn đọc thấy trong sách ngôn sứ Dacaria, Đức Kitô đã phải mặc lấy áo dơ bẩn vì Hội Thánh. Vậy khi Người thấy Hội Thánh mặc áo trắng, hoặc thấy linh hồn trong sạch và được thanh tẩy nhờ phép Rửa tái sinh, thì Người nói : Nàng đẹp quá, bạn tình ơi, sao đẹp quá! Đôi mắt nàng tựa bồ câu xinh đẹp. Chúa Thánh Thần đã lấy hình dạng bồ câu khi từ trời ngự xuống.

Vì thế, hãy nhớ rằng bạn đã lãnh nhận dấu ấn thiêng liêng là Thần Khí khôn ngoan và minh mẫn, thần khí mưu lược và dũng mãnh, thần khí hiểu biết và kính sợ Đức Chúa. Bạn hãy giữ lấy những gì bạn đã lãnh nhận. Thiên Chúa Cha đã ghi dấu trên bạn, Chúa Kitô đã tăng sức và ban Thần Khí làm bảo chứng trong lòng bạn như bạn đã nghe đọc trong thư thánh Tông đồ.

Xướng đáp    Ep 1,13-14 ; 2Cr 1,21-22

X.   Một khi đã tin, anh em được đóng ấn Thánh Thần, Đấng Thiên Chúa đã hứa. Người là bảo chứng phần gia nghiệp của chúng ta,

*     chờ ngày dân riêng của Thiên Chúa được cứu chuộc.

Đ.   Thiên Chúa đã xức dầu cho chúng ta, Người cũng đã đóng ấn tín trên chúng ta và đổ Thần Khí vào lòng chúng ta làm bảo chứng. *

Lời cầu              

– Lạy Chúa, xin thương đến các anh (chị) em chúng con vắng mặt, và những người làm ơn cho chúng con.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

– Xin Chúa ban phúc lành cho dân Chúa, và cho những ai chưa nhận biết Chúa được trở về tin yêu Chúa.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

– Xin Chúa ban ơn cho những người xin chúng con cầu nguyện, và cho những ai đã ly trần được hưởng tôn nhan Chúa muôn đời.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

(*) Lễ bổn mạng và các dịp lễ đặc biệt của anh (chị) em, thêm lời cầu như sau :

– Xin Chúa ban cho… sức mạnh hồn xác, để tận lực yêu mến Chúa và hâm mộ chu toàn những điều đẹp lòng Chúa.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Lời nguyện

Lạy Chúa, Chúa cho kẻ lầm lạc thấy ánh sáng chân lý của Chúa để họ được trở về nẻo chính đường ngay, xin ban cho những người xưng mình là Ki-tô hữu biết tránh mọi điều bất xứng, và theo đuổi những gì thích hợp với danh nghĩa của mình. Chúng con cầu xin

Kết thúc

X. Nào ta chúc tụng Chúa.
Đ. Tạ ơn Chúa.