Thứ Bảy

NGÀY TRONG TUẦN THƯỜNG NIÊN

Bài đọc 1   2Cr 12,14 – 13,13

Thánh Phaolô sẽ thăm viếng cộng đoàn Côrintô

Mãi cho đến cuối thư, thánh Phaolô vẫn nhắc cho các tín hữu của ngài nghịch lý của yếu đuối và sức mạnh.

Lời Chúa trong thư thứ hai của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

12,14 Đây tôi sẵn sàng đến thăm anh em lần thứ ba. Tôi cũng sẽ không phiền luỵ anh em đâu, bởi vì điều tôi tìm kiếm không phải là của cải của anh em, mà là chính anh em. Thật vậy, không phải con cái có nhiệm vụ thu tích của cải cho cha mẹ, mà là cha mẹ phải thu tích của cải cho con cái.15 Phần tôi, tôi rất vui lòng tiêu phí tiền của, và tiêu phí cả sức lực lẫn con người của tôi vì linh hồn anh em. Phải chăng vì yêu mến anh em nhiều hơn mà tôi được yêu mến ít hơn?

16 Thế cũng được! Tôi đã không trở nên gánh nặng cho anh em; nhưng vốn là người xảo quyệt, tôi đã dùng mưu mà lừa gạt anh em.17 Phải chăng trong số những kẻ tôi sai đến, tôi đã dùng người nào đó để bóc lột anh em?18 Tôi đã xin anh Ti-tô đi, và đã cử người anh em kia cùng đi với anh. Phải chăng anh Ti-tô đã bóc lột anh em? Chúng tôi đã không sống theo cùng một tinh thần, cùng một đường lối sao?

19 Đã từ lâu, anh em tưởng rằng chúng tôi tự biện hộ trước mặt anh em. Thật ra tôi nói là nói trước mặt Thiên Chúa, trong Đức Ki-tô. Và thưa anh em thân mến, chúng tôi nói tất cả những điều ấy cốt để xây dựng anh em.20 Quả vậy, tôi sợ rằng khi đến, tôi không thấy anh em được như ý tôi, và anh em thấy tôi không được như ý anh em. Chớ gì giữa anh em đừng có chia rẽ, ghen tương, oán ghét, cạnh tranh, vu khống, nói hành, kiêu căng, hỗn loạn.21 Tôi sợ rằng lần sau đến thăm anh em, Thiên Chúa của tôi lại để tôi phải nhục vì anh em, và tôi phải than khóc nhiều người trước đây đã phạm tội, mà nay chẳng chịu ăn năn hối cải về những việc ô uế, gian dâm và phóng đãng họ đã làm.

13,1 Đây sẽ là lần thứ ba tôi đến thăm anh em. Mọi công việc phải được giải quyết nhờ có ba mặt một lời.2 Tôi đã nói với những kẻ trước đây đã phạm tội và mọi người khác, và hôm nay khi vắng mặt, tôi cũng xin nói lại như đã nói khi có mặt lần thứ hai, là: nếu đến lần nữa, tôi sẽ không nương tay,3 bởi vì anh em muốn có một bằng chứng cho thấy Đức Ki-tô nói trong tôi. Người không nhu nhược đối với anh em đâu, nhưng Người đầy uy quyền giữa anh em.4 Thật vậy, Người đã chịu đóng đinh vì mang thân phận yếu hèn, nhưng nay Người đang sống nhờ quyền năng của Thiên Chúa. Cả chúng tôi nữa, trong Đức Ki-tô, chúng tôi cũng mang thân phận yếu hèn, nhưng cùng với Người, chúng tôi sống nhờ quyền năng của Thiên Chúa để xử sự với anh em.

5 Anh em hãy tự xét xem mình có còn sống trong đức tin hay không. Hãy tự kiểm điểm. Anh em chẳng nhận thấy là có Đức Giê-su Ki-tô ở trong anh em sao? Trừ phi anh em đã thua trong cuộc kiểm điểm này.6 Tôi hy vọng rằng anh em sẽ nhận thấy là chúng tôi đây không bị thua.7 Chúng tôi cầu xin Thiên Chúa cho anh em đừng làm điều gì trái, không phải để tỏ ra chúng tôi thắng, nhưng để anh em làm điều thiện, cho dù chúng tôi như bị thua.8 Vì chúng tôi không thể làm gì chống lại sự thật, nhưng chúng tôi chỉ có thể hoạt động cho sự thật.9 Quả thế, chúng tôi vui mừng khi chúng tôi yếu mà anh em lại mạnh. Điều chúng tôi cầu xin là anh em được nên hoàn thiện.10 Vì vậy, khi vắng mặt, tôi viết các điều này, để lúc có mặt, tôi khỏi phải xử nghiêm khắc, theo quyền hành Chúa đã ban cho tôi để xây dựng, chứ không phải để phá đổ.

11 Ngoài ra, thưa anh em, anh em hãy vui mừng và gắng nên hoàn thiện. Hãy khuyến khích nhau, hãy đồng tâm nhất trí và ăn ở thuận hoà. Như vậy, Thiên Chúa là nguồn yêu thương và bình an, sẽ ở cùng anh em.

12 Anh em hãy hôn chào nhau cách thánh thiện. Mọi người thuộc dân thánh ở đây gửi lời chào anh em.

13 Cầu chúc toàn thể anh em được đầy tràn ân sủng của Chúa Giê-su Ki-tô, đầy tình thương của Thiên Chúa, và ơn hiệp thông của Thánh Thần. A-men.

Xướng đáp   2Cr 13,11 ; Pl 4,7

X.  Anh em hãy vui mừng, gắng nên hoàn thiện và ăn ở thuận hoà.

*   Như vậy, Thiên Chúa là nguồn yêu thương và bình an, sẽ ở cùng anh em.

Đ.  Và bình an của Thiên Chúa, bình an vượt lên trên mọi hiểu biết, sẽ giữ cho lòng trí anh em được kết hợp với Đức Kitô Giêsu. *

Bài đọc 2

Hãy làm mọi sự để tôn vinh Thiên Chúa.

Trích thư của thánh I-nha-xi-ô An-ti-ô-khi-a, giám mục, tử đạo, gửi thánh Pô-ly-cáp.

Đức cha hãy tránh xa những nghề xấu ; hơn nữa, hãy giảng dạy cho dân tránh những nghề này. Hãy khuyên chị em tín hữu của tôi yêu mến Chúa và sống vui vẻ hoà hợp với chồng cả hồn lẫn xác. Với anh em tín hữu của tôi cũng vậy, xin đức cha hãy nhân danh Đức Giê-su Ki-tô truyền dạy họ yêu thương vợ mình như Chúa yêu thương Hội Thánh. Ai có thể sống khiết tịnh để tôn vinh thân thể Chúa, thì hãy sống cho khiêm nhường. Khiết tịnh mà tự phụ khoe khoang là hư hỏng ; lại còn cho mình hơn cả giám mục thì thật là đã tiêu vong. Vợ chồng kết hôn với nhau có sự đồng ý của giám mục là điều xứng hợp, vì như thế là cưới hỏi theo ý Chúa chứ không theo đam mê xác thịt. Hãy làm mọi sự để tôn vinh Thiên Chúa.

Anh em hãy gắn bó với đức giám mục để Thiên Chúa gắn bó với anh em. Tôi sẵn sàng thí mạng vì những ai phục tùng đức giám mục, các linh mục và trợ tá. Ước chi tôi được cùng họ thông phần sự sống của Thiên Chúa. Như những quản lý, gia nhân và thừa tác của Thiên Chúa, hãy cộng tác với nhau, cùng nhau chiến đấu, cùng chạy, cùng chịu khổ, cùng ngủ, cùng thức với nhau. Anh em chiến đấu cho Đức Ki-tô, lãnh lương của Người, thì hãy cố làm đẹp lòng Người. Đừng ai trong anh em đào ngũ. Hãy lấy phép Rửa làm vũ khí, đức tin làm mũ chiến, đức mến làm giáo mác, đức kiên nhẫn làm áo giáp. Hãy đem việc làm ra ký thác để đáng lãnh phần lời. Hãy kiên nhẫn và hiền hoà với nhau như Thiên Chúa vẫn đối xử với anh em. Ước gì anh em mãi mãi là niềm vui của tôi.

Tôi được biết Hội Thánh ở An-ti-ô-khi-a xứ Xy-ri đang được bình an nhờ lời cầu nguyện của đức cha, nên giờ đây tôi cảm thấy yên tâm hơn trong niềm ký thác vào Thiên Chúa. Chỉ mong sao qua cuộc thương khó này, tôi được gặp Thiên Chúa, để ngày sống lại, tôi được nhìn nhận là môn đệ của đức cha. Thưa đức cha Pô-ly-cáp diễm phúc trong Thiên Chúa, xin đức cha triệu tập một hội nghị đẹp lòng Thiên Chúa, chọn lấy một người mà đức cha quý mến, một người cần mẫn, khả dĩ gọi được là người mang sứ điệp của Thiên Chúa. Xin đức cha trao cho người đó vinh dự xuống Xy-ri thể hiện tình thương không mệt mỏi của đức cha, để Thiên Chúa được tôn vinh.

Người Ki-tô hữu không có quyền chi trên chính mình, nhưng hoàn toàn thuộc quyền Thiên Chúa. Đây là công trình của Thiên Chúa và cũng sẽ là công trình của đức cha khi đức cha thực hiện. Tôi phó thác cho ân sủng, và tin rằng đức cha sẽ sẵn sàng lo cho công trình tốt đẹp của Thiên Chúa. Vì biết đức cha rất nhiệt tình với chân lý, nên tôi chỉ xin khích lệ đức cha bằng lá thư ngắn ngủi này thôi.

Vì có lệnh truyền, tôi phải đột ngột đáp tàu rời Trô-a đi Nê-a-pô-li, không viết cho tất cả các Hội Thánh được. Vậy đức cha đã biết rõ ý Thiên Chúa, thì xin hãy viết cho các Hội Thánh bên đông, bảo họ cũng làm như đức cha : ai có thể, thì sai sứ giả đi ; còn ai không thể, thì viết thư, nhờ chính người được đức cha cắt cử mang đi. Thế là quý vị được vẻ vang nhờ tham gia vào một công trình có giá trị vĩnh cửu. Riêng đức cha thì vẫn xứng đáng rồi.

Ước mong quý vị luôn được an lành trong Đức Giê-su Ki-tô là Thiên Chúa chúng ta. Nhờ Người, xin cho quý vị luôn được nên một trong Thiên Chúa, Đấng giám sát tối cao. Chúc quý vị an lành trong Chúa Ki-tô.

Xướng đáp   1Cr 15,58 ; 2Tx 3,13

X.  Anh em hãy kiên tâm bền chí, và càng ngày càng tích cực tham gia vào công việc của Chúa,

 vì biết rằng : trong Chúa, sự khó nhọc của anh em sẽ không trở nên vô ích.

Đ.  Anh em hãy làm việc thiện, đừng sờn lòng nản chí. *

Lời cầu              

– Lạy Chúa, xin thương đến các anh (chị) em chúng con vắng mặt, và những người làm ơn cho chúng con.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

– Xin Chúa ban phúc lành cho dân Chúa, và cho những ai chưa nhận biết Chúa được trở về tin yêu Chúa.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

– Xin Chúa ban ơn cho những người xin chúng con cầu nguyện, và cho những ai đã ly trần được hưởng tôn nhan Chúa muôn đời.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

(*) Lễ bổn mạng và các dịp lễ đặc biệt của anh (chị) em, thêm lời cầu như sau :

– Xin Chúa ban cho… sức mạnh hồn xác, để tận lực yêu mến Chúa và hâm mộ chu toàn những điều đẹp lòng Chúa.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Lời nguyện

Lạy Chúa là sức mạnh và là niềm trông cậy của chúng con, không có Chúa, chẳng có chi vững bền, chẳng có chi thánh thiện, xin mở lòng nhân hậu mà hướng dẫn chúng con, để khi biết cách dùng những của cải chóng qua đời này, chúng con đã gắn bó với của cải muôn đời tồn tại. Chúng con cầu xin

Kết thúc

X. Nào ta chúc tụng Chúa.
Đ. Tạ ơn Chúa.