Thứ Hai

NGÀY TRONG TUẦN THƯỜNG NIÊN

Bài đọc 1

Ganh đua nhau làm việc bái ái.

Nhân cuộc lạc quyên nhằm giúp cộng đoàn Giêrusalem, thánh Phaolô nhắc cho mọi người rằng : Đức Giêsu Kitô, vốn giàu sang phú quý, đã trở nên khó nghèo.

Lời Chúa trong thư thứ hai của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

1 Thưa anh em, chúng tôi xin báo cho anh em biết ân huệ Thiên Chúa đã ban cho các Hội Thánh ở Ma-kê-đô-ni-a.2 Trải qua bao nỗi gian truân, họ vẫn được chan chứa niềm vui; giữa cảnh khó nghèo cùng cực, họ lại trở nên những người giàu lòng quảng đại.3 Họ đã tự nguyện theo sức họ, và tôi xin làm chứng là quá sức họ nữa;4 họ khẩn khoản nài xin chúng tôi cho họ được phúc tham dự vào việc phục vụ các người trong dân thánh.5 Họ đã vượt quá điều chúng tôi mong ước là tự hiến mình phụng sự Chúa trước, rồi phục vụ chúng tôi theo ý Thiên Chúa.6 Vì vậy chúng tôi đã xin anh Ti-tô hoàn thành công việc lạc quyên đó nơi anh em, như anh ấy đã bắt đầu làm.

7 Cũng như anh em từng trổi vượt về mọi mặt: về đức tin, lời giảng, sự hiểu biết, lòng nhiệt thành trong mọi lãnh vực, và về lòng bác ái mà anh em đã học được nơi chúng tôi, thì anh em cũng phải trổi vượt về lòng quảng đại trong dịp lạc quyên này nữa.8 Tôi nói thế không phải để ra lệnh cho anh em đâu. Nhưng tôi chỉ nêu lên lòng nhiệt thành của người khác để xem lòng yêu mến của anh em chân thành đến mức nào.9 Quả thật, anh em biết Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, đã có lòng quảng đại như thế nào: Người vốn giàu sang phú quý, nhưng đã tự ý trở nên nghèo khó vì anh em, để lấy cái nghèo của mình mà làm cho anh em trở nên giàu có.10 Về điều này, tôi xin đưa ra một ý kiến. Ý kiến đó thích hợp với anh em, vì anh em là những người đầu tiên, chẳng những đã thực hiện công cuộc đó, mà còn đã quyết định làm ngay từ năm ngoái.11 Vậy nay anh em hãy hoàn thành công cuộc đó, để như anh em đã hăng hái quyết định thế nào, thì cũng tuỳ khả năng mà hoàn thành như vậy.12 Vì khi người ta hăng hái dâng cái mình có, thì Thiên Chúa chấp nhận; còn nếu không có thì thôi.13 Vấn đề không phải là bắt anh em sống eo hẹp để cho người khác bớt nghèo khổ. Điều cần thiết là phải có sự đồng đều.14 Trong hoàn cảnh hiện tại, anh em có được dư giả, là để giúp đỡ những người đang lâm cảnh túng thiếu, để rồi khi được dư giả, họ cũng sẽ giúp đỡ anh em, lúc anh em lâm cảnh túng thiếu. Như thế, sẽ có sự đồng đều,15 hợp với lời đã chép: Kẻ được nhiều thì không dư, mà người được ít thì không thiếu.

16 Cảm tạ Thiên Chúa đã đặt vào lòng anh Ti-tô một sự nhiệt thành như thế đối với anh em:17 anh đã nhận lời yêu cầu của tôi và đã nhiệt thành tự nguyện tới thăm anh em.18 Cùng với anh Ti-tô, chúng tôi cử một người anh em rao giảng Tin Mừng nổi tiếng trong khắp các Hội Thánh.19 Không những thế, anh lại được các Hội Thánh chỉ định cùng đi với chúng tôi lo việc lạc quyên, một việc nghĩa chúng tôi đảm nhận, để tôn vinh Chúa và biểu lộ lòng hăng hái của chúng tôi.20 Chúng tôi đề phòng như thế, để không ai chê trách được chúng tôi về món tiền lớn chúng tôi chịu trách nhiệm.21 Vì chúng tôi quan tâm đến điều thiện, không những trước mặt Chúa, mà cả trước mặt người ta.22 Chúng tôi lại cử thêm một người anh em nữa của chúng tôi cùng đi với hai người nói trên. Chúng tôi thường hay có dịp thử lòng nhiệt thành của anh ấy bằng nhiều cách; và nay anh còn nhiệt thành hơn nữa, vì đầy lòng tin tưởng vào anh em.23 Về phần anh Ti-tô, anh vừa là bạn đường, vừa là người cộng tác với tôi trong việc phục vụ anh em. Còn về hai người anh em kia của chúng tôi, họ là sứ giả của các Hội Thánh và là vinh quang của Đức Ki-tô.24 Vậy, trước mặt các Hội Thánh, anh em hãy tỏ cho những người đó thấy đức ái của anh em, và cho họ biết là chúng tôi có lý để tự hào về anh em.

Xướng đáp   2Cr 8,9 ; Pl 2,7

X.   Anh em biết Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, đã có lòng quảng đại như thế nào : Người vốn giàu sang phú quý, nhưng đã tự ý trở nên nghèo khó vì anh em,

  để lấy cái nghèo của mình mà làm cho anh em trở nên giàu có.

Đ.  Người đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ. *

Bài đọc 2

Về lòng thương xót của Thiên Chúa và của con người.

Trích bài giảng của thánh Xêdariô, Giám mục Ác-lơ.

Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. Anh em thân mến, tiếng “thương xót” thật là êm dịu. Tiếng “thương xót” mà đã êm tai như thế, thì chính lòng thương xót còn dịu ngọt biết chừng nào! Ai cũng muốn được người ta thương xót, nhưng đáng tiếc là không phải ai cũng xử sự để đáng được xót thương, vì người nào cũng muốn nhận mà ít kẻ muốn cho.

Này bạn, sao bạn dám chường mặt ra xin điều mà bạn vẫn chối khéo? Ai muốn được thương xót trên trời thì phải biết xót thương dưới đất. Anh em thân mến, tất cả chúng ta đều muốn được thương xót, vậy, hãy chọn lòng thương xót làm bà bảo trợ trên đời này, để bà giải thoát chúng ta ở đời sau. Quả thế, trên trời cũng có lòng thương xót, và người ta chỉ được xót thương trên trời nhờ đã biết xót thương dưới đất. Vì Kinh Thánh nói : Lạy Chúa, tình thương Ngài cao ngất trời xanh.

Vậy lòng thương xót vừa ở dưới đất vừa ở trên trời, nghĩa là vừa của con người, vừa của Thiên Chúa. Thế nào là lòng thương xót của con người? Thưa, đó là biết nhìn đến những nỗi khốn khổ của người nghèo. Còn lòng thương xót của Thiên Chúa thì sao? Chắc chắn là khoan dung tha thứ tội lỗi. Bất cứ những gì trên đường đời, con người biết xót thương mà cho đi, thì trên quê hương, Thiên Chúa xót thương sẽ ban lại. Ở trần gian, Thiên Chúa vẫn đói rét nơi mọi người nghèo khổ, như Đức Kitô đã nói : Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy. Như thế, Thiên Chúa thương ban từ trời, thì Người cũng muốn đón nhận dưới đất.

Chúng ta là hạng người nào mà lúc Thiên Chúa cho thì muốn nhận, còn khi Người xin thì lại không muốn cho? Quả thế, người nghèo bị đói là Đức Kitô thiếu ăn, như Người nói : Ta đói, các ngươi đã không cho ăn. Nếu bạn muốn hy vọng chắc chắn được Thiên Chúa khoan dung tha tội, thì đừng coi thường nỗi khốn khổ của người nghèo. Thưa anh em, Đức Kitô hiện đang đói. Người đoái thương chịu đói chịu khát nơi mọi kẻ nghèo. Những gì nhận được dưới đất, Người sẽ trả lại trên trời.

Thưa anh em, tôi xin hỏi : Khi đến nhà thờ, anh em muốn gì? Anh em tìm gì? Chẳng phải là lòng thương xót sao? Vậy hãy cho lòng thương xót dưới đất, thì anh em sẽ nhận được lòng thương xót trên trời. Người nghèo xin bạn, bạn xin Thiên Chúa : người nghèo xin miếng ăn, bạn xin sự sống đời đời. Hãy cho người ăn xin, để bạn đáng lãnh nhận từ tay Đức Kitô. Hãy nghe Người nói : Anh em hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Tôi không hiểu sao bạn dám chường mặt ra mà nhận cái bạn không muốn cho. Vì thế, khi đến nhà thờ, anh em hãy tùy sức mà làm phúc cho người nghèo.

Xướng đáp  Lc 6,36.37c-38a ; Mt 5,7

X.  Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ.

*   Hãy tha thứ thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha, anh em hãy cho thì sẽ được Thiên Chúa cho lại.

Đ.  Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. *

Lời cầu              

– Lạy Chúa, xin thương đến các anh (chị) em chúng con vắng mặt, và những người làm ơn cho chúng con.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

– Xin Chúa ban phúc lành cho dân Chúa, và cho những ai chưa nhận biết Chúa được trở về tin yêu Chúa.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

– Xin Chúa ban ơn cho những người xin chúng con cầu nguyện, và cho những ai đã ly trần được hưởng tôn nhan Chúa muôn đời.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

(*) Lễ bổn mạng và các dịp lễ đặc biệt của anh (chị) em, thêm lời cầu như sau :

– Xin Chúa ban cho… sức mạnh hồn xác, để tận lực yêu mến Chúa và hâm mộ chu toàn những điều đẹp lòng Chúa.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Lời nguyện

Lạy Chúa là sức mạnh và là niềm trông cậy của chúng con, không có Chúa, chẳng có chi vững bền, chẳng có chi thánh thiện, xin mở lòng nhân hậu mà hướng dẫn chúng con, để khi biết cách dùng những của cải chóng qua đời này, chúng con đã gắn bó với của cải muôn đời tồn tại. Chúng con cầu xin

Kết thúc

X. Nào ta chúc tụng Chúa.
Đ. Tạ ơn Chúa.