Thứ Sáu

NGÀY TRONG TUẦN THƯỜNG NIÊN

Bài đọc 1   2Cr 11,30 – 12,13

Thánh Phaolô hãnh diện vì những yếu đuối của mình.

Sở dĩ người tông đồ lên tiếng nói, vì chính bản thân mình đã cảm nghiệm quyền năng và tình yêu của Chúa Kitô.

Lời Chúa trong thư thứ hai của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

11,30 Nếu phải tự hào, thì tôi sẽ tự hào về những yếu đuối của tôi.31 Thiên Chúa, Đấng đáng chúc tụng muôn đời, là Cha của Chúa Giê-su, biết rằng tôi không nói dối.32 Tại Đa-mát, tổng đốc của vua A-rê-ta đã cho lính canh gác thành để bắt tôi.33 Nhưng người ta đã cho tôi vào một cái thúng, rồi thòng qua cửa sổ dọc theo tường thành. Thế là tôi thoát khỏi tay ông ta.

12,1 Phải tự hào ư? Nào có ích gì! Dù thế, tôi cũng xin nói về những thị kiến và mặc khải Chúa đã ban cho tôi.2 Tôi biết có một người môn đệ Đức Ki-tô, trước đây mười bốn năm đã được nhắc lên tới tầng trời thứ ba -có ở trong thân xác hay không, tôi không biết, có ở ngoài thân xác hay không, tôi cũng không biết, chỉ có Thiên Chúa biết.3 Tôi biết rằng người ấy đã được nhắc lên tận thiên đàng -trong thân xác hay ngoài thân xác, tôi không biết, chỉ có Thiên Chúa biết-,4 và người ấy đã được nghe những lời khôn tả mà loài người không được phép nói lại.5 Về một người như thế, tôi sẽ tự hào; còn về bản thân tôi, tôi chỉ tự hào về những yếu đuối của tôi.6 Quả vậy, nếu muốn tự hào, thì tôi cũng không phải là người điên, vì tôi nói sự thật. Nhưng tôi không làm thế, kẻo người ta đánh giá tôi quá cao, so với điều họ thấy nơi tôi hoặc nghe tôi nói.

7 Và để tôi khỏi tự cao tự đại vì những mặc khải phi thường tôi đã nhận được, thân xác tôi như đã bị một cái dằm đâm vào, một thủ hạ của Xa-tan được sai đến vả mặt tôi, để tôi khỏi tự cao tự đại.8 Đã ba lần tôi xin Chúa cho thoát khỏi nỗi khổ này.9 Nhưng Người quả quyết với tôi: “Ơn của Thầy đã đủ cho anh, vì sức mạnh của Thầy được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối.” Thế nên tôi rất vui mừng và tự hào vì những yếu đuối của tôi, để sức mạnh của Đức Ki-tô ở mãi trong tôi.10 Vì vậy, tôi cảm thấy vui sướng khi mình yếu đuối, khi bị sỉ nhục, hoạn nạn, bắt bớ, ngặt nghèo vì Đức Ki-tô. Vì khi tôi yếu, chính là lúc tôi mạnh.

11 Tôi điên rồi! Chính anh em đã khiến tôi hoá ra như thế. Đáng lẽ anh em phải khen tôi, vì mặc dầu tôi chẳng là gì, tôi đâu có thua kém các Tông Đồ siêu đẳng kia.12 Anh em đã thấy thực hiện nơi anh em những dấu chỉ của sứ vụ Tông Đồ: nào là đức kiên nhẫn hoàn hảo, nào là những dấu lạ điềm thiêng, nào là các phép lạ.13 Anh em có thua gì các Hội Thánh khác? Có chăng, chỉ thua ở chỗ bản thân tôi đã không phiền luỵ anh em! Xin anh em tha cho tôi sự bất công đó.

Xướng đáp   2Cr 12,9ba ; 4,7

X.   Tôi rất vui mừng và tự hào vì những yếu đuối của tôi, để sức mạnh của Đức Ki-tô ở mãi trong tôi.

 Vì sức mạnh của Chúa được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối của chúng ta.

Đ.  Kho tàng ơn thánh, chúng tôi lại chứa đựng trong những bình sành, để chứng tỏ quyền năng phi thường phát xuất từ Thiên Chúa. *

Bài đọc 2

Chúng ta phải biết chịu đựng tất cả vì Thiên Chúa, để chính Người chịu đựng chúng ta.

Mở đầu thư của thánh Inhaxiô Antiôkhia, Giám mục, tử đạo, gửi thánh Pôlycáp.

Tôi là Inhaxiô, cũng gọi là Thêôphorô, kính gửi đức cha Pôlycáp, Giám mục Hội Thánh Miếcna, người cùng có Giám mục của mình là Thiên Chúa Cha và Chúa Giêsu Kitô. Kính chúc đức cha vạn sự khang an.

Tôi thấy đức cha có tâm hồn đạo đức vững vàng như được đặt trên đá tảng không gì lay chuyển. Tôi hết lòng ngợi khen Thiên Chúa, vì Người đã cho tôi được vinh dự thân quen với con người thánh thiện của đức cha. Ước gì trong Thiên Chúa, tôi được mãi mãi hưởng niềm vinh dự đó. Tôi nài xin đức cha : với sức mạnh Chúa ban, đức cha hãy chạy nhanh hơn nữa trong cuộc thi đấu cao đẹp của cuộc đời. Đức cha hãy khuyên bảo mọi người cũng làm như thế để được ơn cứu độ. Xin đức cha chứng tỏ mình là Giám mục, bằng cách xả thân lo lắng cho lợi ích vật chất và tinh thần của đoàn chiên. Mối bận tâm hàng đầu của đức cha phải là sự hiệp nhất. Hãy kiên trì nâng đỡ mọi người như Chúa nâng đỡ đức cha. Xin đức cha hãy lấy lòng bái ái mà nhẫn nhục chịu đựng mọi người, như đức cha vẫn làm. Đức cha hãy chuyên cần cầu nguyện, và xin Chúa ban cho mình ngày càng thêm khôn ngoan. Hãy luôn luôn tỉnh thức với tinh thần sáng suốt của đức cha. Hãy nói riêng với từng người như Thiên Chúa quen làm. Như một lực sĩ thập toàn, đức cha hãy gánh đỡ sự yếu đuối của mọi người. Vất vả càng nhiều, công phúc càng lớn.

Nếu đức cha chỉ yêu thương các môn đệ tốt lành, thì đức cha chẳng đáng được công trạng gì. Tốt hơn, đức cha hãy lấy đức hiền hòa mà cảm hóa những kẻ hư hỏng nhất. Người ta không băng bó mọi vết thương như nhau. Đức cha hãy lấy sự dịu dàng như nước mà hạ nhiệt những cơn nóng nảy. Đức cha phải khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu. Vì đức cha cũng là con người có hồn có xác như ai, nên những gì xảy ra trước mắt, đức cha hãy xử sự cách bình thản ; còn những gì khuất mắt đức cha, đức cha hãy xin Chúa tỏ cho thấy rõ. Như vậy, đức cha sẽ không sơ suất điều gì, nhưng lại được đầy tràn ơn thiêng. Thời buổi thúc bách đức cha cùng với đoàn chiên phải tìm gặp Thiên Chúa, như hoa tiêu mong gặp gió và như người bị bão mong cập bến. Hãy sống tiết độ như một lực sĩ của Thiên Chúa. Phần thưởng được dành sẵn cho đức cha là ơn bất tử và sự sống đời đời mà đức cha đã quá biết. Trong khi mang xiềng xích mà đức cha đã có lần hôn kính, lúc nào tôi cũng là tế phẩm để cầu nguyện cho đức cha.

Đức cha đừng sợ những kẻ xem ra đáng tin, nhưng lại dạy những điều sai lạc. Hãy vững vàng như đe dưới búa. Người lực sĩ khỏe thì biết chịu đòn và phải chiến thắng. Vậy trên hết, chúng ta phải biết chịu đựng tất cả vì Thiên Chúa, để chính Người chịu đựng chúng ta. Đức cha hãy gia tăng lòng nhiệt thành. Hãy quý trọng thời gian. Hãy chờ đợi Đấng ở ngoài thời gian, Đấng vĩnh cửu, Đấng vô hình nhưng đã trở nên hữu hình vì chúng ta. Người là Đấng không ai chạm tới được, không ai làm khổ được, nhưng đã trở thành con người biết chịu khổ, và đã vì chúng ta mà chịu mọi khổ hình.

Đừng để các quả phụ bị bỏ rơi. Sau Chúa Kitô, xin đức cha hãy là người chăm lo cho họ. Đừng để xảy ra chuyện gì ngoài ý đức cha, và đức cha cũng đừng làm gì ngoài ý Thiên Chúa, như đức cha vẫn giữ như vậy. Hãy bền tâm vững chí. Hãy năng tổ chức các buổi họp ; đức cha hãy kêu mời đích danh từng người. đừng khinh dể các nô lệ, nam cũng như nữ ; nhưng chính họ cũng chớ lên mặt. Trái lại, họ gây ra sức phục vụ để tôn vinh Thiên Chúa, và được Người ban cho sự tự do cao quý hơn. Những người ấy cũng đừng đòi hỏi cộng đoàn phải lấy công quỹ ra mà chuộc họ, kẻo họ lại trở thành nô lệ cho sự tham lam.

Xướng đáp    1Tm 6,11b-12a ; 2Tm 2,10a

X.  Anh hãy gắng trở nên người công chính, đạo đức, giàu lòng tin và lòng mến, hãy gắng sống nhẫn nại và hiền hòa.

*   Anh hãy thi đấu trong cuộc thi cao đẹp vì đức tin, hãy giành cho được sự sống đời đời.

Đ.  Tôi cam chịu mọi sự, để mưu ích cho những người Thiên Chúa đã chọn, để họ cũng đạt tới ơn cứu độ. *

Lời cầu              

– Lạy Chúa, xin thương đến các anh (chị) em chúng con vắng mặt, và những người làm ơn cho chúng con.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

– Xin Chúa ban phúc lành cho dân Chúa, và cho những ai chưa nhận biết Chúa được trở về tin yêu Chúa.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

– Xin Chúa ban ơn cho những người xin chúng con cầu nguyện, và cho những ai đã ly trần được hưởng tôn nhan Chúa muôn đời.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

(*) Lễ bổn mạng và các dịp lễ đặc biệt của anh (chị) em, thêm lời cầu như sau :

– Xin Chúa ban cho… sức mạnh hồn xác, để tận lực yêu mến Chúa và hâm mộ chu toàn những điều đẹp lòng Chúa.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Lời nguyện

Lạy Chúa là sức mạnh và là niềm trông cậy của chúng con, không có Chúa, chẳng có chi vững bền, chẳng có chi thánh thiện, xin mở lòng nhân hậu mà hướng dẫn chúng con, để khi biết cách dùng những của cải chóng qua đời này, chúng con đã gắn bó với của cải muôn đời tồn tại. Chúng con cầu xin

Kết thúc

X. Nào ta chúc tụng Chúa.
Đ. Tạ ơn Chúa.