Thứ Ba

NGÀY TRONG TUẦN THƯỜNG NIÊN

Bài đọc 1    Am 7,1-17

Các thị kiến báo trước các hình phạt.

Amốt hoàn toàn không phải là kẻ thù của dân ông. Hai lần nhờ lời ông cầu nguyện mà dân được Chúa cứu độ. Nhưng cuối cùng, những lời nguyền rủa của ông đã làm cho các đại diện chính thức của dân hùa nhau chống lại ông.

Lời Chúa trong sách Amốt.

1 Đức Chúa là Chúa Thượng đã cho tôi thấy như sau:
Này Người đang làm ra châu chấu
giữa lúc cỏ bắt đầu mọc lại, sau mùa cắt cỏ nộp cho vua.

2 Khi châu chấu đã ăn sạch cây cỏ ngoài đồng,
tôi thưa: “Lạy Đức Chúa là Chúa Thượng, xin thứ tha cho!
Gia-cóp làm sao đứng vững được? Nó nhỏ bé quá! “

3 Đức Chúa hối hận về việc này,
Người phán: “Sẽ không xảy ra như vay đâu.”

4 Đức Chúa là Chúa Thượng đã cho tôi thấy như sau:
Này đây Đức Chúa là Chúa Thượng
đang gọi lửa xuống để trừng phạt.
Lửa làm cạn khô vực thẳm mênh mông và thiêu huỷ cả đất đai.

5 Tôi thưa: “Lạy Đức Chúa là Chúa Thượng, xin dừng tay cho!
Gia-cóp làm sao đứng vững được? Nó nhỏ bé quá! “

6 Đức Chúa hối hận về việc này,
Người phán: “Cũng sẽ không xảy ra như vậy đâu.”

7 Người đã cho tôi thấy như sau: Này đây Chúa Thượng tôi
đang đứng trên một bức tường, tay cầm một dây dọi.

8 Và Đức Chúa hỏi tôi: “Ngươi thấy gì, A-mốt? “
Tôi đáp: “Thưa, dây dọi.” Chúa Thượng tôi phán:
“Đây Ta sẽ căng dây dọi ở giữa Ít-ra-en dân Ta,
và Ta sẽ không còn tha thứ cho chúng nữa.

9 Các nơi cao của I-xa-ác sẽ điêu tàn,
các đền thờ của Ít-ra-en sẽ đổ nát.
Còn Ta, Ta sẽ đứng dậy
dùng gươm mà chống lại nhà Gia-róp-am.”

10 Bấy giờ ông A-mát-gia, tư tế đền thờ Bết Ên, sai người đến gặp Gia-róp-am, vua Ít-ra-en, và thưa: “A-mốt âm mưu chống đức vua ngay trên lãnh thổ Ít-ra-en, và đất nước này không còn chịu nổi bất cứ lời nào của ông ta nữa.11 Vì A-mốt nói như thế này: “Gia-róp-am sẽ chết vì gươm, và Ít-ra-en sẽ bị đày biệt xứ.”12 Bấy giờ A-mát-gia nói với ông A-mốt: “Này thầy chiêm ơi, mau chạy về đất Giu-đa, về đó mà kiếm ăn, về đó mà tuyên sấm!13 Nhưng ở Bết Ên này, đừng có hòng nói tiên tri nữa, vì đây là thánh điện của quân vương, đây là đền thờ của vương triều.”14 Ông A-mốt trả lời ông A-mát-gia: “Tôi không phải là ngôn sứ, cũng chẳng phải là người thuộc nhóm ngôn sứ. Tôi chỉ là người chăn nuôi súc vật và chăm sóc cây sung.15 Chính Đức Chúa đã bắt lấy tôi khi tôi đi theo sau đàn vật, và Đức Chúa đã truyền cho tôi: “Hãy đi tuyên sấm cho Ít-ra-en dân Ta.”16 Vậy giờ đây, hãy nghe lời Đức Chúa phán: Ngươi nói:

“Ông không được tuyên sấm chống lại Ít-ra-en,
cũng không được phát ngôn chống lại nhà I-xa-ác.”

17 Vì vậy, Đức Chúa phán thế này:
“Vợ ngươi sẽ đi làm điếm trong thành phố,
con trai con gái ngươi sẽ ngã gục dưới lưỡi gươm,
lãnh thổ ngươi sẽ bị phân chia từng mảnh,
còn ngươi, ngươi sẽ chết trên một miền đất ô uế,
và Ít-ra-en sẽ bị đày xa quê cha đất tổ.”

Xướng đáp   Am 3,7-8b ; 7,15

X.    Đức Chúa là Chúa Thượng không làm điều gì mà không tiết lộ kế hoạch của Người cho các ngôn sứ, tôi tớ của Người được biết.

*     Đức Chúa là Chúa Thượng đã phán, ai chẳng nói tiên tri?

Đ.    Tôi đang đi theo sau đàn vật thì Đức Chúa bắt lấy tôi. Người truyền cho tôi : Hãy đi tuyên sấm cho dân Ta. *

Bài đọc 2

Thụ tạo mới

Trích thư được coi là của thánh Banaba.

Chúa đã bằng lòng hiến thân chịu chết cho chúng ta được tha tội và thánh hóa nhờ máu Người rảy trên chúng ta. Kinh Thánh nói với dân Ítraen và với cả chúng ta về Người như sau : Người đã bị đâm vì chúng ta phạm tội, bị nghiền nát vì chúng ta lỗi lầm ; Người đã phải mang thương tích cho chúng ta được chữa lành. Người như chiên bị đem đi làm thịt, như cừu bị câm nín khi bị xén lông. Vậy chúng ta phải hết lòng tạ ơn Chúa, vì Người đã cho chúng ta am tường quá khứ, dạy chúng ta thông hiểu hiện tại ; còn tương lai, cũng không phải là chúng ta không được biết gì. Có lời chép : “Người ta giăng lưới bắt chim không phải là vô lý.” Nghĩa là : kẻ biết đường công chính mà lại quay sang đường tối tăm thì chết cũng đáng tội.

Còn điều này nữa, thưa anh chị em thân mến : Chúa là Chủ Tể của toàn thế giới, là Đấng mà ngay lúc tạo thành vũ trụ, Thiên Chúa đã nói với Người rằng : Chúng Ta sẽ làm ra con người theo hình ảnh Chúng Ta, giống như Chúng Ta. Thế mà Chúa đã cam chịu đau khổ vì chúng ta. Vậy làm sao Người chịu đau khổ do tay loài người được? Xin nghe tôi giải thích : Các ngôn sứ được ơn Người ban cho, đã tuyên sấm về Người. Còn Người, vì phải xuất hiện trong xác phàm để hủy diệt sự chết và biểu dương sự sống lại từ cõi chết, nên Người đã cam chịu khổ hình. Làm như thế, Người thực hiện điều Thiên Chúa hứa với các tổ phụ : khi đến trong trần gian, Người gầy dựng cho mình một dân mới. Đàng khác, Người cũng cho thấy rằng khi kẻ chết sống lại, chính Người sẽ là Đấng phán xét. Hơn nữa, Người đã dạy dỗ Ítraen và làm bao điềm thiêng dấu lạ, dù họ không ca ngợi và cũng chẳng yêu mến Người.

Bởi vậy, khi ban ơn tha tội mà đổi mới chúng ta, Người biến chúng ta thành con người mới có tâm hồn trẻ thơ, như thể là Người tạo dựng lại chúng ta. Quả thật, Kinh Thánh đã nói về chúng ta khi ghi lại lời Chúa Cha nói với Chúa Con : Chúng Ta sẽ làm ra con người theo hình ảnh Chúng Ta, giống như Chúng Ta, để con người làm bá chủ cá biển chim trời, gia súc, dã thú. Khi nhìn thấy hình hài đẹp đẽ của chúng ta, Thiên Chúa phán : Hãy sinh sôi nảy nở cho đầy mặt đất. Chúa Cha đã nói như thế với Chúa Con.

Bay giờ tôi xin trình bày cho anh chị em biết Chúa đã ngỏ lời với chúng ta như thế nào. Vào thời sau hết, Chúa thực hiện cuộc sáng tạo thứ hai. Người đã phán : Này đây ta làm những cái mới như nguyên thủy Ta đã làm. Điều này phù hợp với lời ngôn sứ : Các ngươi hãy vào đất tràn trề sữa mật, và làm chủ đất ấy. Như thế, chúng ta đã được tái tạo như lời một ngôn sứ khác đã nói : Ta sẽ lấy khỏi tim chúng trái tim chai đá, và ban cho chúng một trái tim bằng thịt. Quả thế, Người đã muốn xuất hiện trong xác phàm và cư ngụ giữa chúng ta.

Thưa anh chị em, vì tâm hồn chúng ta là nơi Chúa ngự, nên cũng được gọi là đền thánh Chúa. Chúa còn nói : Con nguyện sẽ loan truyền danh Chúa cho anh em tất cả được hay, và trong đại hội dân Ngài, con xin dâng tiến một bài tán dương.

Như vậy chúng ta là những người được Chúa đưa vào miền đất tốt lành.

Xướng đáp   Cv 3,25 ; Gl 3,8a

X.    Phần anh em, anh em là con cháu của các ngôn sứ và của giao ước mà Thiên Chúa đã lập với cha ông anh em khi Người phán với ông Ápraham :

*     Nhờ dòng dõi ngươi, mọi gia tộc trên mặt đất sẽ được chúc phúc.

Đ.    Kinh Thánh thấy trước rằng Thiên Chúa sẽ làm cho dân ngoại nên công chính nhờ đức tin, nên đã tiên báo cho ông Ápraham Tin Mừng này : *

Lời cầu              

– Lạy Chúa, xin thương đến các anh (chị) em chúng con vắng mặt, và những người làm ơn cho chúng con.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

– Xin Chúa ban phúc lành cho dân Chúa, và cho những ai chưa nhận biết Chúa được trở về tin yêu Chúa.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

– Xin Chúa ban ơn cho những người xin chúng con cầu nguyện, và cho những ai đã ly trần được hưởng tôn nhan Chúa muôn đời.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

(*) Lễ bổn mạng và các dịp lễ đặc biệt của anh (chị) em, thêm lời cầu như sau :

– Xin Chúa ban cho… sức mạnh hồn xác, để tận lực yêu mến Chúa và hâm mộ chu toàn những điều đẹp lòng Chúa.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Lời nguyện

Lạy Chúa, chúng con tự hào vì được Chúa dựng nên và hướng dẫn, xin Chúa hằng dủ thương nâng đỡ chúng con, cùng ban ơn đổi mới và giữ gìn mọi loài Chúa dựng nên cho chúng con được nhờ. Chúng con cầu xin

Kết thúc

X. Nào ta chúc tụng Chúa.
Đ. Tạ ơn Chúa.