Thứ Năm

NGÀY TRONG TUẦN THƯỜNG NIÊN

Bài đọc 1    Hs 1,1-9 ; 3,1-5

Ý nghĩa cuộc hôn nhân của Hôsê

Ngược với thái độ kín đáo cố hữu của người Á đông, Hôsê không ngần ngại kể cho chúng ta những nỗi bất hạnh trong đời sống hôn nhân của ông, là vì những bất hạnh đó giúp ta hiểu thái độ của Thiên Chúa bị tội lỗi con người xúc phạm. Người sẽ từ bỏ dân bất trung như ngôn sứ từ bỏ đám con ngoại hôn sau khi đặt cho chúng những tên nặng ý nghĩa đe dọa. Nhưng rồi ra, tình yêu của Người sẽ thắng, như khi Hôsê đón nhận người vợ sám hối và được tinh luyện.

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Hôsê.

1,1 Lời Đức Chúa phán với ông Hô-sê, con ông Bơ-ê-ri, dưới thời các vua Út-di-gia, Giô-tham, A-khát và Khít-ki-gia trị vì Giu-đa, và dưới thời vua Gia-róp-am con vua Giô-át trị vì Ít-ra-en.

2 Khởi đầu, lời Đức Chúa thể hiện trong cuộc đời ông Hô-sê. Đức Chúa phán với ông Hô-sê: “Hãy đi cưới một người đàn bà làm điếm để sinh những đứa con đàng điếm, vì cả xứ đều bỏ Đức Chúa mà đi làm điếm.”

3 Ông đã đi cưới bà Gô-me, con gái ông Đíp-la-gim. Bà đã có thai và sinh cho ông một người con trai.4 Đức Chúa phán với ông: “Hãy đặt tên cho nó là Gít-rơ-en, vì chẳng bao lâu nữa Ta sẽ đến trừng phạt nhà Giê-hu vì tội đổ máu tại Gít-rơ-en, và Ta sẽ dẹp bỏ vương quốc Ít-ra-en.5 Trong ngay đó, Ta sẽ bẻ gãy cung nỏ của Ít-ra-en trong thung lũng Gít-rơ-en.”

6 Bà lại có thai và sinh một người con gái. Đức Chúa phán với ông: “Hãy đặt tên nó là Lô Ru-kha-ma (“không-được-thương”) vì Ta không còn chạnh thương nhà Ít-ra-en, không xử khoan hồng với chúng nữa.7 Nhưng nhà Giu-đa thì Ta sẽ chạnh thương và sẽ cứu chúng nhờ Đức Chúa, Thiên Chúa của chúng; Ta sẽ không dùng cung nỏ, gươm đao và chinh chiến mà cứu chúng, cũng chẳng dùng chiến mã và kỵ binh.”

8 Bà cai sữa cho Lô Ru-kha-ma, rồi lại có thai và sinh một con trai.9 Đức Chúa phán: “Đặt tên cho nó là Lô Am-mi (“không-phải-dân-Ta”), vì các ngươi không phải là dân của Ta, và đối với các ngươi, Ta kể như không có.”

3,1 Đức Chúa phán với tôi: “Một lần nữa, ngươi cứ đi yêu người đàn bà đang có tình nhân và đang ngoại tình, cũng như Đức Chúa yêu thương con cái Ít-ra-en, trong khi chúng lại quay lưng đi theo các thần khác và thích bánh nho.”2 Thế là tôi đã bỏ ra mười lăm đồng bạc, ba mươi thùng lúa mạch, để mua nàng về.3 Tôi bảo nàng: “Trong một thời gian dài, mình cứ ở yên cho tôi, không được đi khách, không được theo người đàn ông nào cả; phần tôi, tôi cũng xử với mình như thế.”

4 Vì quả thật, trong một thời gian dài, con cái Ít-ra-en sẽ không có vua, không thủ lãnh, không hy lễ cũng chẳng có trụ thần, chẳng có ê-phốt và tơ-ra-phim.5 Sau đó, con cái Ít-ra-en sẽ trở lại tìm kiếm Đức Chúa, Thiên Chúa của chúng, và tìm Đa-vít, vua của chúng. Ngày lại ngày chúng sẽ đem lòng kính sợ mà hướng về Đức Chúa và chờ mong ân huệ của Người.

Xướng đáp     1Pr 2,9a ; Rm 9,26

X    Phần anh em, anh em là giống nòi được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả.

*     xưa kia anh em chưa phải là một dân, nay anh em đã là dân của Thiên Chúa.

Đ    Chính ở nơi đã nói : “Các ngươi không phải là dân của Ta”, thì ở đó dân này sẽ được gọi là con cái của Thiên Chúa hằng sống. *

Bài đọc 2

Tình yêu mãnh liệt như tử thần

Trích khảo luận của đức cha Banđuyn, Giám mục Cantơbơri.

Tử thần thật mãnh liệt vì có sức cướp đoạt hồng ân sự sống của chúng ta. Tình yêu thật mãnh liệt vì có sức đưa ta đến hưởng sự sống tốt đẹp hơn.

Tử thần thật mãnh liệt vì có khả năng cướp đi cái áo của chúng ta, tức là thân xác này. Tình yêu thật mãnh liệt vì có khả năng giành lại những gì tử thần đã cướp mất mà trả lại cho ta.

Tử thần thật mãnh liệt vì không ai có thể kháng cự nổi. Tình yêu thật mãnh liệt vì có sức thắng được chính tử thần, diệt tan nọc độc và bẻ gãy sức mạnh của tử thần, làm cho chiến thắng của tử thần trở thành nỗi ô nhục. Điều đó sẽ xảy ra khi tử thần bị lăng nhục và bị chất vấn : Hỡi tử thần, đâu là chiến thắng của ngươi? Hỡi tử thần, đâu là nọc độc của ngươi?

Tình yêu mãnh liệt như tử thần vì tình yêu của Đức Kitô chính là cái chết của tử thần. Vì thế, có lời rằng : Hỡi tử thần, Ta sẽ là cái chết của ngươi; hỡi âm phủ, Ta sẽ là nọc độc giết chết ngươi. Và tình yêu của chúng ta đối với Đức Kitô cũng mãnh liệt như tử thần, vì nó cũng tựa như một cái chết : đời sống cũ chấm dứt, các nết xấu bị hủy diệt và các việc làm gây ra cái chết cũng bị loại bỏ.

Quả thật, tình yêu của chúng ta đối với Đức Kitô cũng là một sự đáp trả phần nào, vì tuy không tương ứng với tình yêu Người dành cho chúng ta, nhưng tình yêu ấy cũng là hình ảnh mô phỏng tình yêu của Người. Thật vậy, chính Người đã yêu thương chúng ta trước, và nhờ mẫu gương yêu thương Người đã để lại cho chúng ta, Người đã trở thành ấn tín đóng trên chúng ta, khiến chúng ta nên đồng hình đồng dạng với chính Người, tức là từ bỏ hình ảnh con người trần tục và mặc lấy hình ảnh con người thiên giới. Chúng ta được Người yêu thương thế nào, thì chúng ta cũng yêu mến Người như thế. Thật vậy, về điểm này Người đã để lại một gương mẫu cho chúng ta dõi bước theo Người.

Vì thế Người phán : Hãy đặt Ta như chiếc ấn trên trái tim con, như thể Người muốn nói : “Hãy yêu mến Ta như Ta yêu thương con. Hãy đặt Ta trong trí khôn, trí khôn, trí nhớ, ước vọng, trong hơi thở, trong tiếng than và nức nở của con. Hỡi con người, hãy nhớ xem Ta đã dựng nên con như thế nào! Ta đã quý trọng con hơn các thụ tạo khác biết bao! Ta đã đặt con lên địa vị cao sang, đã ban cho con vinh quang danh dự làm mũ triều thiên, cho con chẳng thua kém thần linh là mấy, và đặt muôn loài muôn sự dưới chân con như thế nào. Con hãy nhớ lại không chỉ biết bao điều Ta đã làm cho con, nhưng cả những nỗi khốn khổ sỉ nhục Ta đã chịu vì con. Con hãy xem : con đã chẳng đối xử bất công với Ta đó sao, đã không yêu mến Ta đó sao? Quả vậy, nào có ai yêu thương con như Ta đây? Ai đã tạo thành con nếu không phải là Ta? Ai đã cứu chuộc con nếu không phải là Ta?”

Lạy Chúa, xin cất khỏi con trái tim bằng đá, lấy đi trái tim giá lạnh, loại bỏ trái tim không cắt bì. Xin ban cho con một trái tim mới, trái tim bằng thịt, trái tim tinh tuyền. Chúa là Đấng thanh luyện tâm hồn và luôn yêu thương tâm hồn trong sạch. Xin chiếm lấy lòng con và ngự ở đó ; xin gìn giữ và làm no thỏa lòng con, vì Chúa cao hơn phần cao nhất trong con, và sâu hơn phần sâu nhất trong con. Chúa là khuôn mẫu mọi vẻ đẹp, là ấn tín mọi sự thánh thiện, xin đóng ấn hình ảnh Chúa trên tâm hồn con ; xin lấy lòng nhân hậu mà ghi dấu trong tâm hồn con. Lạy Chúa, nơi ẩn náu và kỷ phần lòng con, muôn đời là Chúa cao tôn. Amen.

Xướng đáp   Dc 8,6b.c.7a; Ga 15,13

X    Tình yêu mãnh liệt như tử thần. Lửa tình là ngọn lửa bừng cháy, một ngọn lửa thần thiêng.

*     Nước lũ không dập tắt nổi tình yêu.

Đ    Không có tình thương nào cao hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. *

Lời cầu              

– Lạy Chúa, xin thương đến các anh (chị) em chúng con vắng mặt, và những người làm ơn cho chúng con.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

– Xin Chúa ban phúc lành cho dân Chúa, và cho những ai chưa nhận biết Chúa được trở về tin yêu Chúa.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

– Xin Chúa ban ơn cho những người xin chúng con cầu nguyện, và cho những ai đã ly trần được hưởng tôn nhan Chúa muôn đời.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

(*) Lễ bổn mạng và các dịp lễ đặc biệt của anh (chị) em, thêm lời cầu như sau :

– Xin Chúa ban cho… sức mạnh hồn xác, để tận lực yêu mến Chúa và hâm mộ chu toàn những điều đẹp lòng Chúa.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Lời nguyện

Lạy Chúa, chúng con tự hào vì được Chúa dựng nên và hướng dẫn, xin Chúa hằng dủ thương nâng đỡ chúng con, cùng ban ơn đổi mới và giữ gìn mọi loài Chúa dựng nên cho chúng con được nhờ. Chúng con cầu xin

Kết thúc

X. Nào ta chúc tụng Chúa.
Đ. Tạ ơn Chúa.