Thứ Hai

NGÀY TRONG TUẦN THƯỜNG NIÊN

Bài đọc 1       Am 2,4-16

Tội ác của Giu-đa và của Ít-ra-en

Cả Ít-ra-en nữa, cũng sẽ bị Thiên Chúa hạch tội cách gắt gao. Đã ký giao ước với Thiên Chúa thì phải sống tinh tuyền, thánh thiện. Nhưng khi từ chối nghe lời Thiên Chúa thì dân Chúa đã để cho bất tín bất trung nở rộ trong xã hội của mình. Thái độ cực kỳ vô ơn đó đòi hỏi một hình phạt nghiêm khắc hơn nữa.

Trích sách ngôn sứ A-mốt.

4ĐỨC CHÚA phán thế này :
Vì tội của Giu-đa đã lên tới cực độ,
Ta sẽ không rút lại bản án.
Vì chúng đã khinh thường luật pháp của ĐỨC CHÚA
và không tuân giữ các thánh chỉ của Người.
Vì những thần dối trá xưa cha ông chúng chạy theo
đã làm cho chúng ra lầm lạc,
5nên Ta sẽ phóng hoả vào Giu-đa
và lửa sẽ thiêu rụi đền đài Giê-ru-sa-lem.
6ĐỨC CHÚA phán thế này :
Vì tội của Ít-ra-en đã lên tới cực độ,
Ta sẽ không rút lại bản án.
Vì chúng bán người công chính để lấy tiền,
bán kẻ nghèo khổ với giá một đôi giày.
7Vì chúng đạp đầu kẻ yếu thế xuống bùn đen
và xô người khiêm hạ ra khỏi đường lộ.
Vì cả con lẫn cha đi lại với cùng một ả,
mà làm ô nhục danh thánh của Ta.
8Vì y phục người ta cầm cố,
chúng nằm lên trên, ngay bên mọi bàn thờ,
và rượu của người bị nộp phạt,
chúng đem uống tại đền thờ Thiên Chúa của chúng.
9Còn Ta, trước kia
Ta đã từng diệt trừ người Ê-mô-ri khỏi mắt họ.
Bọn người này cao lớn như cây hương nam
và hùng mạnh như cây sồi.
Ta đã diệt hoa trái bên trên
và gốc rễ bên dưới của bọn chúng.
10Chính Ta đã đem các ngươi lên khỏi đất Ai-cập,
dẫn các ngươi đi trong sa mạc bốn mươi năm trường
để các ngươi chiếm hữu đất của người Ê-mô-ri.
11Xưa Ta đã từng cho xuất hiện
những ngôn sứ từ hàng con cái các ngươi,
những na-dia từ lớp người trai tráng.
Chẳng phải như vậy sao, hỡi con cái Ít-ra-en ?
– Sấm ngôn của ĐỨC CHÚA.
12Thế mà các ngươi đã bắt các na-dia uống rượu
và ra lệnh cho các ngôn sứ :
“Các ông không được nói tiên tri !”
13Vậy này đây, ta sắp cán lên các ngươi
như chiếc xe chất đầy lúa cán lên mặt đất.
14Trong ngày ấy,
kẻ lanh lẹ hết đường trốn chạy,
người mạnh mẽ vô phương thi thố sức lực mình,
trang dũng sĩ cũng không thoát chết,
15người cầm cung nào đứng vững nổi,
kẻ nhanh chân chẳng thoát được đâu,
người cỡi ngựa cũng không thoát chết,
16người can đảm nhất trong đám dũng sĩ
sẽ phải mình trần mà chạy trốn
– sấm ngôn của ĐỨC CHÚA.

Xướng đáp   Am 2, 10a.11a.12b; Tv 94 (95), 10b-11a

X.  Chính Ta đã đem các ngươi lên khỏi đất Ai-cập, dẫn các ngươi đi trong sa mạc bốn mươi năm trường.

  Ta đã nói : Đây là dân tâm hồn lầm lạc. Chúng nào biết đến đường lối của Ta!

Đ.   Xưa Ta đã từng cho xuất hiện những ngôn sứ từ hàng con cái các ngươi. Thế mà các ngươi đã ra lệnh cho các ngôn sứ : “Các ông không được nói tiên tri !” *

Bài đọc 2

Luật mới của Chúa chúng ta.

Trích thư được coi là của thánh Banaba.

Thiên Chúa đã bãi bỏ hy lễ của luật cũ, để khi không còn ách bó buộc đó nữa, thì Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta lập ra luật mới, dựa trên một hiến lễ không do tay người phàm. Thiên Chúa đã phán với dân Ítraen : Khi đưa cha ông các ngươi ra khỏi đất Aicập, Ta đã chẳng nói gì với chúng, chẳng truyền dạy chúng điều gì về lễ toàn thiêu và lễ hy sinh cả. Nhưng điều Ta truyền cho chúng là : chớ để lòng mưu điều ác hại nhau, và đừng ưu chuộng thế gian.

Nếu không quá ngu muội, thì chúng ta phải hiểu lòng nhân hậu của Thiên Chúa là Cha chúng ta. Người không muốn chúng ta lạc xa sự sống.

Về vấn đề này, Thiên Chúa còn phán với dân Ítraen : Chính ngày các ngươi muốn ăn chay để tiếng các ngươi kêu thấu trời cao thẳm, thì các ngươi lại ăn chay không đúng cách. Phải chăng đó là cách ăn chay mà Ta ưa chuộc trong ngày con người phải thực hành khổ chế? Còn đối với chúng ta, Người phán : Cách ăn chay mà Ta ưu thích là thế này : mở xiềng xích bạo tàn, tháo gông cùm trói buộc, trả tự do cho người bị áp bức, đập tan mọi gông cùm, chia cơm cho người đói, rước vào nhà những người nghèo không nơi trú ngụ, thấy ai mình trần thì cho áo che thân.

Thế nên chúng ta hãy tránh xa mọi thứ phù phiếm và dứt khoát ghét bỏ những hành vi lối sống gian tà. Anh chị em đừng khép kín, đừng sống riêng rẽ như thể là đã được nên công chính rồi ; nhưng hãy họp nhau mà tìm những điều đem lại lợi ích cho mọi người. Kinh Thánh viết : Khốn thay những kẻ coi mình là khôn ngoan và cho mình là thông thái! Hãy trở nên những người sống theo Thần Khí và nên đền thờ hoàn hảo cho Thiên Chúa ngự. Hãy hết lòng hết sức mà học cho biết kính sợ Người, cố gắng tuân giữ những điều Người truyền dạy, để ta được hân hoan trong thánh ý của Người. Thiên Chúa sẽ phán xét thế gian mà không thiên vị người nào. Mỗi người sẽ nhận được tùy theo công việc họ đã làm. Người tốt thì những hành vi công chính sẽ làm chứng cho. Còn người xấu thì hậu quả của những việc bất chính đã sẵn chờ. Anh chị em đừng cậy là đã được ơn Chúa kêu gọi mà không cố gắng nữa, kẻo sẽ ngủ quên trong tội lỗi, để cho thần dữ thống trị và xua đuổi chúng ta ra khỏi Nước Chúa.

Anh chị em thân mến, xin hiểu thêm điều này nữa : Bao nhiêu dấu lạ điềm thiêng đã diễn ra ngay giữa dân Ítraen, thế mà họ vẫn bị bỏ rơi như anh chị em đã thấy. Vậy hãy coi chừng, đừng để mình bị kể vào số những người mà Kinh Thánh đã nói : Kẻ được gọi thì nhiều, mà người được chọn thì ít!

Xướng đáp   Gl 3, 24.25.23

X.  Lề Luật đã thành người quản giáo dẫn chúng ta tới Đức Kitô để chúng ta được nên công chính nhờ đức tin.

*   Nhưng khi đức tin đến thì chúng ta không còn ở dưới quyền giám hộ nữa.

Đ.  Trước khi đức tin đến, chúng ta bị Lề Luật giam giữ, cho tới khi đức tin được mạc khải. *

Lời cầu              

– Lạy Chúa, xin thương đến các anh (chị) em chúng con vắng mặt, và những người làm ơn cho chúng con.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

– Xin Chúa ban phúc lành cho dân Chúa, và cho những ai chưa nhận biết Chúa được trở về tin yêu Chúa.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

– Xin Chúa ban ơn cho những người xin chúng con cầu nguyện, và cho những ai đã ly trần được hưởng tôn nhan Chúa muôn đời.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

(*) Lễ bổn mạng và các dịp lễ đặc biệt của anh (chị) em, thêm lời cầu như sau :

– Xin Chúa ban cho… sức mạnh hồn xác, để tận lực yêu mến Chúa và hâm mộ chu toàn những điều đẹp lòng Chúa.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Lời nguyện

Lạy Chúa, chúng con tự hào vì được Chúa dựng nên và hướng dẫn, xin Chúa hằng dủ thương nâng đỡ chúng con, cùng ban ơn đổi mới và giữ gìn mọi loài Chúa dựng nên cho chúng con được nhờ. Chúng con cầu xin …

Kết thúc

X. Nào ta chúc tụng Chúa.
Đ. Tạ ơn Chúa.