Thứ Tư

NGÀY TRONG TUẦN THƯỜNG NIÊN

Bài đọc 1   Am 9,1-15

Tàn phá rồi phục hưng

Amốt báo cho dân tội lỗi biết : đền thờ của họ sẽ bị phá bình địa. Ítraen tự mãn là dân được Chúa chọn cũng sẽ cùng chung số phận thôi. Nhưng Amốt linh cảm sẽ có một số ít nhờ trung thành mà được cứu thoát, và tìm được niềm vui trong một thế giới đã đổi mới.

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Amốt.

1 Tôi thấy Chúa Thượng đứng bên cạnh bàn thờ.
Người phán: “Đập vào đầu trụ cho khung cửa lung lay!
Phá khung cửa cho vỡ tan trên đầu cả bọn!
Những đứa còn sót lại, Ta sẽ giết bằng gươm.
Trong bọn chúng, không một tên trốn nổi,
trong bọn chúng, không một đứa thoát thân.

2 Chúng có chui xuống tận âm ty,
tay Ta cũng kéo chúng lên khỏi đó.
Chúng có bay lên đến tận trời,
từ đó, Ta cũng lôi chúng xuống.

3 Chúng có núp trên đỉnh Các-men,
tại đó, Ta cũng lùng bắt chúng cho kỳ được;
chúng có xuống đáy biển hòng lẩn tránh mắt Ta,
tại đo, Ta cũng truyền cho rắn cắn chúng.

4 Chúng có bị thù địch giải đi đày tận đâu,
tại đó, Ta cũng truyền cho gươm đao giết chúng.
Ta sẽ đưa mắt nhìn chúng để giáng hoạ
chứ không phải để ban phúc thi ân.

5 Đức Chúa các đạo binh là Chúa Thượng,
Người chạm đến địa cầu là địa cầu rung chuyển,
và toàn thể dân cư lâm cảnh tang tóc;
cả mặt đất dâng lên như thể sông Nin,
rồi xẹp xuống tựa Con Sông bên Ai-cập.

6 Điện cao vời, Người dựng chốn trời xanh,
vòm của nó, đặt vững vàng trên mặt đất.
Người gọi nước biển lên, rồi đổ trên mặt đất,
danh Người là Đức Chúa.

7 Hỡi con cái Ít-ra-en, đối với Ta – sấm ngôn của Đức Chúa -,
chẳng phải các ngươi giống con cái Cút sao?
Chẳng phải Ta đã đưa Ít-ra-en lên khỏi đất Ai-cập,
cũng như đưa người Phi-li-tinh khỏi Cáp-to
và người A-ram khỏi xứ Kia đó sao?

8 Đây, Đức Chúa là Chúa Thượng
để mắt nhìn vương quốc tội lỗi này:
Ta sẽ quét sạch nó khỏi mặt đất,
thế nhưng – sấm ngôn của Đức Chúa –
Ta sẽ không tiêu diệt nhà Gia-cóp hoàn toàn.

9 Quả vậy, này đây Ta đã quyết: giữa tất cả các dân ngoại,
Ta sẽ sàng sảy nhà Ít-ra-en như người ta dùng nia mà sàng sảy,
và không hạt sạn nào rơi xuống đất.

10 Mọi kẻ tội lỗi trong dân Ta, những người cứ nói:
“Tai hoạ sẽ chẳng đến gần, nó sẽ không ập xuống chúng ta đâu! “,
chúng sẽ chết vì gươm hết thảy.

11 Trong ngày ấy, Ta sẽ dựng lại lều xiêu vẹo của Đa-vít,
bít kín các lỗ hổng của tường thành,
tái thiết những gì đã tan hoang,
xây dựng nó như những ngày xưa cũ;

12 để chúng được chiếm hữu số sót của Ê-đôm
và của tất ca các dân tộc đã được mang danh Ta
– sấm ngôn của Đức Chúa, Đấng thực hiện điều ấy.

13 Này đây sắp đến những ngày – sấm ngôn của Đức Chúa –
thợ cày nối gót thợ gặt, kẻ đạp nho tiếp bước người gieo giống;
núi đồi sẽ ứa ra nước cốt nho, và mọi gò nổng sẽ tuôn chảy.

14 Ta sẽ đổi vận mạng của Ít-ra-en dân Ta:
chúng sẽ tái thiết những thành phố điêu tàn và định cư ở đó;
chúng sẽ uống rượu vườn nho mình trồng,
ăn thổ sản vườn mình canh tác.

15 Ta sẽ trồng chúng lại trên đất xưa chúng ở,
và chúng sẽ không còn bị bứng đi
khỏi thửa đất Ta đã ban cho chúng
– Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi phán như vậy.

Xướng đáp   Cv 15,17a.16a.14b.15b

X    Các ngươi còn lại và tất cả các dân ngoại được mang danh Ta sẽ tìm kiếm Chúa.

*     Ta sẽ trở lại và sẽ xây dựng lại lễ Đavít đã sụp đổ, Chúa phán như vậy.

Đ    Thiên Chúa đã đoái thương chọn trong các dân ngoại một dân mang danh Người, như đã chép : *

Bài đọc 2

Con đường dẫn tới ánh sáng

Trích thư được coi là của thánh Banaba.

Đây là con đường ánh sáng : kẻ nào muốn đạt tới đích đã nhắm, thì phải cố gắng hết sức mình. Đây là những điều chúng ta đã được dạy cho biết để đi trên con đường này. Bạn hãy yêu mến Đấng đã tạo thành bạn. Hãy tôn kính Đấng đã nhào nắn nên bạn. Hãy tôn vinh  Đấng cứu chuộc bạn khỏi tử thần. Bạn hãy có tâm hồn đơn sơ nhưng đầy Thần Khí. Đừng gắn bó với những ai theo con đường dẫn tới sự chết. Hãy chê ghét bất cứ những gì không đẹp lòng Chúa và mọi thứ giả hình. Đừng bỏ các mệnh lệnh Chúa truyền. Đừng tự cao tự đại, nhưng hãy khiêm nhường trong mọi sự. Đừng nhận lấy vinh quang cho mình. Đừng mưu hại người thân cận. Đừng để lòng mắc phải tính kiêu căng.

Bạn hãy yêu mến người thân cận hơn chính mình. Không được giết thai nhi, cũng không được giết trẻ sơ sinh. Đừng bỏ bê con trai cũng như con gái, nhưng hãy dạy chúng biết kính sợ Chúa ngay từ khi chúng còn ấu thơ. Đừng ham muốn của cải người thân cận, cũng đừng hà tiện. Bạn đừng kết thân với phường kiêu căng, nhưng hãy làm bạn với kẻ khiêm nhường và người công chính.

Bất cứ điều gì xảy đến, hãy đón nhận như một ơn lành, vì biết rằng không gì xảy ra mà không do ý Thiên Chúa. Đừng bất nhất, cũng đừng nay nói thế này mai nói thế kia, vì miệng lưỡi lắt léo là cạm bẫy của tử thần.

Hãy chia sẽ mọi sự với người thân cận và đừng bảo cái gì là của riêng. Vì nếu các bạn đã cùng nhau chung hưởng những điều bất diệt, thì lại càng phải chia sẻ với nhau những của phù vân biết bao nhiêu! Bạn chớ có bạo mồm bạo miệng, vì miệng lưỡi là cạm bẫy của tử thần. Hãy hết sức giữ mình trong sạch để mưu ích cho linh hồn bạn. Đừng có thái độ : được nhận thì chiaa tay ra, phải cho thì rút tay lại. Hết thảy những ai rao giảng lời Chúa cho bạn, hãy yêu mến họ như bạn vẫn yêu quý con người trong mắt mình.

Ngày đêm, bạn hãy nhớ đến ngày phán xét ; ngày ngày hãy lui tới gặp gỡ các thánh. Bạn hãy cố đem lời khuyên bảo người ta, đồng thời tìm cách cứu linh hồn bạn bằng chính lời lẽ của mình ; hãy lấy việc làm của đôi tay mà chuộc tội mình.

Bạn đừng ngại cho, cũng đừng vừa cho vừa lẩm bẩm, và bạn sẽ biết Đấng thưởng công bội hậu cho bạn là Đấng nào. Những gì bạn đã nhận, hãy giữ cho kỹ, đừng thêm đừng bớt. Hãy chê ghét thần dữ đến cùng. Hãy xét xử công minh. Đừng gây chia rẽ, nhưng hãy xây dựng an bình, giải hòa những kẻ đang tranh chấp với nhau. Hãy xưng thú tội lỗi. Đừng đến cầu nguyện mà lòng còn gian ác. Đó là con đường dẫn tới ánh sáng.

Xướng đáp

X    Lạy Chúa, mọi nẻo đường tà, chân con chẳng bước,

*     cốt làm sao giữ được lời Ngài.

Đ    Con chẳng lìa xa điều Ngài quyết định, bởi chính Ngài chỉ giáo cho con. *

Lời cầu              

– Lạy Chúa, xin thương đến các anh (chị) em chúng con vắng mặt, và những người làm ơn cho chúng con.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

– Xin Chúa ban phúc lành cho dân Chúa, và cho những ai chưa nhận biết Chúa được trở về tin yêu Chúa.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

– Xin Chúa ban ơn cho những người xin chúng con cầu nguyện, và cho những ai đã ly trần được hưởng tôn nhan Chúa muôn đời.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

(*) Lễ bổn mạng và các dịp lễ đặc biệt của anh (chị) em, thêm lời cầu như sau :

– Xin Chúa ban cho… sức mạnh hồn xác, để tận lực yêu mến Chúa và hâm mộ chu toàn những điều đẹp lòng Chúa.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Lời nguyện

Lạy Chúa, chúng con tự hào vì được Chúa dựng nên và hướng dẫn, xin Chúa hằng dủ thương nâng đỡ chúng con, cùng ban ơn đổi mới và giữ gìn mọi loài Chúa dựng nên cho chúng con được nhờ. Chúng con cầu xin

Kết thúc

X. Nào ta chúc tụng Chúa.
Đ. Tạ ơn Chúa.