Thứ Bảy

NGÀY TRONG TUẦN THƯỜNG NIÊN

Bài đọc 1     Hs 5,14 – 7,2

Tình yêu của các ngươi tựa sương mai.

Sau khi bị tay Chúa đánh phạt, Ítraen thương nghĩ chỉ cần sám hối sơ sài, qua loa là có thể tìm lại ân nghĩa của Chúa và được cứu thoát. Ngôn sứ bác bỏ lối suy nghĩ này : phải thành tâm sám hối mới mong được thứ tha.

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Hôsê.

5,14 Vì với Ép-ra-im, Ta sẽ như sư tử,
Ta cũng sẽ như sư tử với nhà Giu-đa:
Ta sẽ vồ lấy, Ta sẽ ra đi, mang mồi theo, không để ai cướp mất.

15 Ta sẽ ra đi, về nơi Ta ngự,
cho đến khi chúng đền tội xong và tìm kiếm nhan Ta;
chúng sẽ mau mắn tìm Ta trong cơn khốn quẫn.

6,1 “Nào chúng ta hãy trở về cùng Đức Chúa.
Người đã xé nát thân chúng ta, nhưng rồi lại chữa lành.
Người đã đánh đập chúng ta, nhưng rồi lại băng bó vết thương.

2 Sau hai ngày, Người sẽ hoàn lại cho chúng ta sự sống;
ngày thứ ba, sẽ cho chúng ta trỗi dậy,
và chúng ta sẽ được sống trước nhan Người.

3 Chúng ta phải biết Đức Chúa, phải ra sức nhận biết Người;
như hừng đông mỗi ngày xuất hiện,
chắc chắn thế nào Người cũng đến.
Người sẽ đến với chúng ta như mưa rào,
như mưa xuân tưới gội đất đai.”

4 Ta phải làm gì cho ngươi đây, Ép-ra-im hỡi?
Ta phải làm gì cho ngươi, hỡi Giu-đa?
Tình yêu của các ngươi khác nào mây buổi sáng,
mau tan tựa sương mai.

5 Vì vậy, Ta dùng ngôn sứ mà đánh phạt chúng,
lấy lời miệng Ta mà diệt trừ.
Phán quyết của Ta sẽ bừng lên như ánh sáng.

6 Vì Ta muốn tình yêu chứ không cần hy lễ,
thích được các ngươi nhận biết hơn là được của lễ toàn thiêu.
Tội ác của Ít-ra-en xưa và nay

7 Nhưng ngay tại A-đam, chúng đã vi phạm giao ước,
tại đó, chúng đã phản bội Ta.

8 Ga-la-át là thành của những kẻ bất lương, thành đầy vết máu.

9 Trên đường về Si-khem, một đoàn tư tế gây chết chóc,
khác nào bọn cướp đang rình rập.
Việc chúng làm quả thật xấu xa.

10 Tại nhà Ít-ra-en, Ta đã thấy một điều ghê tởm,
ở đó, Ép-ra-im đã làm điếm, Ít-ra-en đã ra dơ bẩn.

11 Cả ngươi nữa, hỡi Giu-đa, Ta ấn định cho ngươi một mùa gặt,
khi Ta đổi số phận dân Ta.

7,1 Khi Ta muốn chữa Ít-ra-en cho lành,
thì tội lỗi của Ép-ra-im và các sự gian ác của Sa-ma-ri
lại bị phát giác, bởi vì chúng làm chuyện gian tà:
kẻ trộm lẻn vào trong, bọn cướp phá bên ngoài.

2 Chúng đâu có tự nhủ: Ta nhớ hết mọi việc gian ác chúng làm.
Giờ đây hành động của chúng trói chặt lấy chúng,
tất cả rành rành trươc mặt Ta.

Xướng đáp   Mt 9,13a ; Hs 6,6b.4c

X    Hãy về học cho biết ý nghĩa của câu này :

*     Ta muốn tình yêu chứ không cần hy lễ, thích được các ngươi nhận biết hơn là được của lễ toàn thiêu.

Đ    Tình yêu của các ngươi khác nào mây buổi sáng, mau tan tựa sương mai. *

Bài đọc 2

Ta muốn lòng nhân chứ không cần hy lễ.

Trích khảo luận Chống lạc giáo của thánh Irênê, Giám mục.

Để cứu rỗi con người, Thiên Chúa không đòi phải có những hy lễ, những hiến tế toàn thiêu, nhưng Người đòi phải tin, phải vâng phục và sống công chính. Trong sách ngôn sứ Hôsê, Người đã phán dạy họ cho biết ý muốn của Người : Ta muốn tình yêu chứ không cần hy lễ, thích được các ngươi hiểu biết hơn là được của lễ toàn thiêu.

Chúa Giêsu cũng dạy như thế : Nếu các ông hiểu được ý nghĩa của câu này : Ta muốn lòng nhân, chứ đâu cần lễ tế, ắt các ông đã chẳng lên án kẻ vô tội. Như vậy, Chúa làm chứng là các ngôn sứ đã giảng dạy chân lý, đồng thời Chúa chứng minh là những kẻ ngu si kia có tội.

Đức Giêsu khuyên các môn đệ dâng lên Thiên Chúa những của đầu mùa giữa các thọ tạo, không phải vì Thiên Chúa còn thiếu thốn chi, nhưng là để tránh cho chính các môn đệ khỏi tình trạng cằn cỗi, vô ơn. Người đã cầm lấy bánh là thọ tạo giữa các thọ tạo, dâng lời tạ ơn và nói : “Đây là Mình Thầy.” Và chén rượu cũng thế, một thọ tạo giữa các thọ tạo như chúng ta : Người tuyên bố đó là chén Máu Người, và Người dạy đó là hiến lễ mới của giao ước mới. Hiến lễ này, Hội Thánh nhận được từ các tông đồ, và giữa toàn thể vũ trụ, Hội Thánh dâng lên Thiên Chúa là Đấng hằng ban lương thực cho chúng ta. Hiến lễ này là của đầu mùa giữa các ơn Thiên Chúa tặng ban trong giao ước mới.

Về giao ước này, ông Malakhi, một trong mười hai ngôn sứ, đã tiên báo : Ta chẳng hài lòng chút nào về các ngươi, Đức Chúa các đạo binh phán, Ta chẳng ưng nhận lễ phẩm từ tay các ngươi dâng. Quả thật, từ Đông sang Tây, danh Ta thật cao cả giữa chư dân, Đức Chúa các đạo binh phán. Thật rõ ràng là qua lời đó, ngôn sứ đã tiên báo rằng : dân cũ sẽ không còn dâng lễ cho Thiên Chúa nữa ; nhưng khắp nơi, một hiến lễ khác, hiến lễ tinh tuyền, sẽ được dâng lên Người. Và danh Người sẽ được tôn vinh giữa chư dân.

Những danh nào sẽ được vinh hiển giữa chư dân nếu không phải là danh Đức Giêsu, Chúa chúng ta, nhờ Người mà Chúa Cha được tôn vinh, và cũng nhờ Người mà nhân loại được tôn vinh. Và bởi đó là danh của Con Một Chúa Cha, và do ý muốn của Chúa Cha mà Chúa Con đã làm người, nên Chúa Cha gọi Đức Giêsu là Con của mình. Nếu có ông vua nào họa lại hình ảnh của con mình, thì ông vua ấy có quyền nói đó là hình ảnh của mình vì hai lý do : một đàng, đó là hình ảnh của con ông, đàng khác, chính ông đã làm ra hình ảnh đó. Cũng vậy, danh Đức Giêsu Kitô được tôn vinh trong giáo hội và trên toàn thế giới ; khi Chúa Cha tuyên bố danh ấy là của mình, thì đó là vì : một đàng, chính Con của Chúa Cha mang danh ấy, đàng khác, chính Chúa Cha đã viết danh ấy ra và đã ban danh ấy làm nguồn ơn cứu độ loài người.

Vậy nên, vì danh của Chúa Con là của Chúa Cha, và vì Hội Thánh nhờ Đức Giêsu Kitô mà dâng của lễ lên Thiên Chúa toàn năng, nhà ngôn sứ đã thật có lý khi nói về danh Chúa Cha cũng như danh Chúa Con rằng : Ở khắp nơi, người ta dâng hương thơm và lễ vật tinh tuyền kính danh Ta. Còn thánh Gioan trong sách Khải Huyền thì nói : Hương thơm tức là những lời cầu nguyện của các thánh.

Xướng đáp    x. Lc 22,19.20 ; Cn 9,5

X    Chúa nói : Đây là mình Thầy, hy sinh vì anh em. Chén này là giao ước mới, lập bằng máu Thầy, máu đổ ra vì anh em.

*     Anh em hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến Thầy.

Đ    Hãy đến mà ăn bánh của Thầy, và uống rượu do Thầy pha chế. *

Lời cầu              

– Lạy Chúa, xin thương đến các anh (chị) em chúng con vắng mặt, và những người làm ơn cho chúng con.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

– Xin Chúa ban phúc lành cho dân Chúa, và cho những ai chưa nhận biết Chúa được trở về tin yêu Chúa.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

– Xin Chúa ban ơn cho những người xin chúng con cầu nguyện, và cho những ai đã ly trần được hưởng tôn nhan Chúa muôn đời.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

(*) Lễ bổn mạng và các dịp lễ đặc biệt của anh (chị) em, thêm lời cầu như sau :

– Xin Chúa ban cho… sức mạnh hồn xác, để tận lực yêu mến Chúa và hâm mộ chu toàn những điều đẹp lòng Chúa.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Lời nguyện

Lạy Chúa, chúng con tự hào vì được Chúa dựng nên và hướng dẫn, xin Chúa hằng dủ thương nâng đỡ chúng con, cùng ban ơn đổi mới và giữ gìn mọi loài Chúa dựng nên cho chúng con được nhờ. Chúng con cầu xin

Kết thúc

X. Nào ta chúc tụng Chúa.
Đ. Tạ ơn Chúa.