Chúa Nhật

NGÀY TRONG TUẦN THƯỜNG NIÊN

Bài đọc 1   Am 1,1-2,3

Hạch tội các lân quốc của Ít-ra-en

Chúa nhìn cao hơn những quyền lợi trước mắt của dân Người. Những hành động báng bổ của người Mô-áp đối với vua Ê-đôm cũng sẽ bị trừng phạt. Như thế, Thiên Chúa xuất hiện không phải chỉ như Đấng che chở dân Ít-ra-en, nhưng còn là Đấng bảo vệ công lý cho hết thảy mọi người.

Trích sách ngôn sứ A-mốt.

1 1 Lời của A-mốt. Ông là một trong những người chăn cừu tại Tơ-cô-a, ông đã thấy thị kiến liên quan đến Ít-ra-en, dưới thời Út-di-gia làm vua nước Giu-đa và Gia-róp-am -con vua Giô-át- làm vua nước Ít-ra-en, hai năm trước trận động đất.

2Ông nói : Từ Xi-on, ĐỨC CHÚA gầm lên,
và từ Giê-ru-sa-lem, Người lên tiếng ;
đồng cỏ của mục tử nhuốm màu tang tóc,
đỉnh núi Các-men nay phải héo tàn.
3ĐỨC CHÚA phán thế này :
Vì tội của Đa-mát đã lên tới cực độ,
Ta sẽ không rút lại bản án.
Vì chúng đã dùng bừa sắt cày nát Ga-la-át,
4Ta sẽ phóng hoả vào nhà Kha-da-ên
và lửa sẽ thiêu rụi đền đài của Bên Ha-đát.
5Ta sẽ bẻ gãy then cửa thành Đa-mát,
Ta sẽ bứng nhà lãnh đạo khỏi Bích-át A-ven
và người cầm phủ việt khỏi Bết Ê-đen.
Dân A-ram sẽ bị đày đến xứ Kia
– ĐỨC CHÚA phán như vậy.
6ĐỨC CHÚA phán thế này :
Vì tội của Ga-da đã lên tới cực độ,
Ta sẽ không rút lại bản án.
Vì chúng đã đưa cả đoàn người đi đày
để nộp vào tay Ê-đôm,
7Ta sẽ phóng hoả lên tường thành Ga-da,
và lửa sẽ thiêu rụi đền đài ở đó.
8Ta sẽ bứng nhà lãnh đạo khỏi Át-đốt,
và người cầm phủ việt khỏi Át-cơ-lôn ;
Ta sẽ trở tay đánh Éc-rôn,
và tàn quân Phi-li-tinh sẽ bị tiêu diệt.
– ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng phán như vậy.
9ĐỨC CHÚA phán thế này :
Vì tội của Tia đã lên tới cực độ,
Ta sẽ không rút lại bản án.
Vì chúng đã nộp cho Ê-đôm cả đoàn người đi đày,
và không nhớ đến lời giao kết với các nước anh em,
10nên Ta sẽ phóng hoả lên tường thành Tia
và lửa sẽ thiêu rụi đền đài ở đó.
11ĐỨC CHÚA phán thế này :
Vì tội của Ê-đôm đã lên tới cực độ,
Ta sẽ không rút lại bản án.
Vì nó đã cầm gươm truy kích anh em,
bóp nghẹt lòng thương xót ;
vì nó còn nuôi hoài cơn giận, và giữ mãi mối hận thù,
12nên Ta sẽ phóng hoả vào Tê-man,
và lửa sẽ thiêu rụi đền đài Bót-ra.
13ĐỨC CHÚA phán thế này :
Vì tội của Am-môn đã lên tới cực độ,
Ta sẽ không rút lại bản án.
Vì chúng đã mổ bụng đàn bà có thai ở Ga-la-át
để mở rộng bờ cõi,
14Ta sẽ phun lửa lên tường thành Ráp-ba,
và lửa sẽ thiêu rụi các đền đài ở đó,
giữa tiếng thét gào của một ngày xung trận,
giữa cơn cuồng phong của một ngày dông tố.
15Vua của chúng sẽ phải đi đày,
cả vua lẫn quan cùng một lúc
– ĐỨC CHÚA phán như vậy.
21ĐỨC CHÚA phán thế này :
Vì tội của Mô-áp đã lên tới cực độ,
Ta sẽ không rút lại bản án.
Vì nó đã đốt hài cốt vua Ê-đôm thành than,
2nên Ta sẽ phóng hoả vào Mô-áp,
và lửa sẽ thiêu rụi đền đài ở Cơ-ri-giốt ;
Mô-áp sẽ tiêu vong trong cảnh hỗn loạn,
giữa tiếng gào thét, giữa tiếng tù và.
3Ta sẽ bứng vị thẩm phán đi khỏi nó
và Ta sẽ giết sạch các quan cùng với vị này
– ĐỨC CHÚA phán như vậy.

Xướng đáp    x. 2Cr 7,10.9

X.  Chúa lập tòa xét xử, Người xét xử thế giới theo lẽ công minh.

*    Người cai trị muôn dân theo đường chính trực.

Đ.  Từ Xi-on Đức Chúa gầm lên, từ Giê-ru-sa-lem Người lên tiếng *

Bài đọc 2

Hy vọng được sống đời đời là khởi điểm
và cùng đích của đức tin chúng ta

Mở đầu bức thư được coi là của thánh Ba-na-ba.

Nhân danh Chúa, Đấng yêu thương chúng ta, xin thân ái chào anh chị em và chúc anh chị em được bình an.

Thiên Chúa đã ban cho anh chị em muôn vàn ân phúc lớn lao. Và tôi vui mừng khôn tả vì thấy tâm hồn anh chị em được rạng ngời hạnh phúc hơn là vì bất cứ lý do nào khác. Quả thật, tâm hồn anh chị em đã được đón nhận ân sủng của Thánh Thần. Cho nên, tôi vui mừng hơn nữa, vì đang khi trông chờ ơn cứu độ Chúa ban cho tôi, tôi còn thấy từ nguồn suối dạt dào của Chúa, Thánh Thần được tuôn đổ xuống lòng anh chị em. Tôi đã hết sức xúc động khi được gặp mặt anh chị em sau bao ngày khát khao mong chờ. Tôi xác tín tận thâm tâm rằng : dạy dỗ anh chị em là tôi học được nhiều điều, vì Chúa đồng hành với tôi khi tôi bước theo đường ngay nẻo chính. Cho nên tôi thấy có bổn phận phải yêu thương anh chị em hơn chính mình tôi, bởi vì anh chị em vẫn luôn ấp ủ đức tin mạnh mẽ và đức ái nồng nàn với niềm hy vọng được chia sẻ sự sống của Người. Vậy tôi nghĩ rằng, nếu vì anh chị em mà tôi có ra sức thông truyền cho anh chị em một phần những điều tôi đã lãnh nhận, thì việc phục vụ những tâm hồn như anh chị em đã là một phần thưởng cho tôi rồi. Do đó, tôi cố gắng viết vài lời vắn tắt cho anh chị em, để nhờ lòng tin, anh chị em được hiểu biết hoàn toàn.

Quả thật, Chúa dạy chúng ta ba điều : niềm hy vọng được sống đời đời là khởi điểm và cùng đích của đức tin chúng ta ; đức công minh là khởi điểm và cùng đích của sự phán xét ; lòng bác ái đầy vui vẻ hân hoan là bằng chứng cho thấy hành động nào là công chính. Nhờ các ngôn sứ, Chúa đã cho chúng ta biết những điều quá khứ và hiện tại, đồng thời cho chúng ta có thể nếm trước những hoa quả đầu mùa của thế giới tương lai. Khi thấy những điều ấy lần lượt xảy ra, đúng như lời Chúa phán, chúng ta càng phải sống sâu sắc hơn, cao thượng hơn mà thêm lòng kính sợ Chúa. Phần tôi, tôi xin trình bày ít điều, không phải với tư cách thầy dạy, nhưng như một người giữa anh chị em, để nhờ đó, anh chị em được vui mừng trong hoàn cảnh hiện tại.

Vì đây là những ngày của ác thần, và nó hoạt động như kẻ nắm quyền, nên chúng ta phải đề cao cảnh giác và tìm kiếm những huấn lệnh của Chúa. Lòng kính sợ Chúa và nhẫn nại chịu đựng sẽ là nguồn trợ lực cho đức tin chúng ta. Đức kiên trì và tự chủ sẽ là sức mạnh của chúng ta. Nếu chúng ta sống các nhân đức ấy thật tinh tuyền trước nhan Chúa, thì chúng ta sẽ được vui mừng thấy Chúa ban thêm cho ta khôn ngoan, sáng suốt, hiểu biết và thông minh.

Qua tất cả các ngôn sứ, Chúa đã tỏ cho chúng ta thấy là Người không cần lễ hy sinh, lễ toàn thiêu, cũng như lễ tiến. Chúa đã phán : Ngày ấy, hy lễ của các ngươi, đối với Ta nào nghĩa lý gì ? Lễ toàn thiêu chiên cừu, mỡ bê mập, Ta đã ngấy. Máu bò, máu chiên dê, Ta chẳng thèm ! Khi các ngươi đến trình diện Ta, ai khiến các ngươi phải giẫm lên khuôn viên của Ta ? Thôi, đừng đem những lễ vật vô ích đến nữa. Ta ghê tởm khói hương. Ta không chịu nổi ngày đầu tháng, ngày sa-bát, ngày đại hội.

Xướng đáp   Gl 2, 16; St 15,6

X.  Vì biết rằng con người được nên công chính nhờ tin vào Đức Giê-su Ki-tô, nên

*    chúng ta cũng tin vào Đức Ki-tô Giê-su để được nên công chính vì nhờ tin vào Đức Ki-tô.

Đ.  Ông Áp-ra-ham tin Đức Chúa, và vì thế, Đức Chúa kể ông là người công chính. *

⇒ Tin Mừng (theo ngày)

Thánh thi

Ngợi Khen
(Te Decet Laus)

Ngợi khen Thiên Chúa chí tôn : 
Chúa Cha và Chúa Con, cùng Chúa Thánh Thần,
Ngàn đời hiển trị muôn dân,
Chúng con hiệp ý đồng thanh hát mừng.

Lạy Thiên Chúa
(Te Deum)

 • Lạy Thiên Chúa,
  Chúng con xin ca ngợi hát mừng, *
  Tuyên xưng Ngài là Đức Chúa.
 • Chúa là Cha, Đấng trường tồn vạn đại, *
  Hoàn vũ này kính cẩn suy tôn.
 • Trước nhan Chúa, các tổng thần phủ phục, *
  Mọi thiên thần và đạo binh thiên quốc
  Đều cảm tạ và cung chúc tôn thờ,
  Chẳng khi ngừng vang dậy tiếng tung hô :
 • Thánh ! Thánh ! Chí Thánh !
  Chúa Tể càn khôn là Đấng Thánh ! *
  Trời đất rạng ngời vinh quang Chúa uy linh.
 • Bậc Tông Đồ đồng thanh ca ngợi Chúa,
  Bao vị ngôn sứ tán tụng Ngài. *
  Đoàn tử đạo quang huy hùng dũng,
  Máu đào đổ ra minh chứng về Ngài,
 • Và trải rộng khắp nơi trần thế,
  Hội Thánh Ngài hoan hỷ tuyên xưng : *
  Chúa là Cha lẫm liệt uy hùng,
  Và Con Một Ngài chí tôn chí ái,
  Cùng Thánh Thần, Đấng an ủi yêu thương.
 • Lạy Đức Ki-tô, Con Chúa Trời hằng sống,
  Ngài là Chúa hiển vinh *
  Đã chẳng nề mặc lấy xác phàm
  Nơi cung lòng Trinh Nữ
  Hầu giải phóng nhân loại lầm than.
 • Ngài đã ra tay chiến thắng tử thần,
  Mở cửa trời cho những ai tin tưởng. *
  Ngài hiển trị bên hữu Chúa Cha,
  Ngày cuối cùng sẽ giáng lâm thẩm phán.
 • Cúi lạy Chúa, xin phù hộ bề tôi
  Ngài cứu chuộc bằng bửu huyết tuôn tràn. *
  Xin được hợp đoàn cùng muôn thần thánh,
  Phúc miên trường vui hưởng ánh vinh quang.  

Lời nguyện

Lạy Chúa, chúng con tự hào vì được Chúa dựng nên và hướng dẫn, xin Chúa hằng dủ thương nâng đỡ chúng con, cùng ban ơn đổi mới và giữ gìn mọi loài Chúa dựng nên cho chúng con được nhờ. Chúng con cầu xin …

X. Nào ta chúc tụng Chúa. 
Đ. Tạ ơn Chúa.