Thứ Sáu

NGÀY TRONG TUẦN THƯỜNG NIÊN

Bài đọc 1   Hs 2,4.8-25

Sau khi bị phạt, dân Chúa sẽ được phục hưng.

Thiên Chúa cho ta hiểu rõ ràng ý nghĩa những đau khổ ngôn sứ đã phải chịu : Cũng như người vợ ngoại tình, Ítraen đã có những mối tình tội lỗi với các tà thần. Cần thiết Ítraen phải tìm ra đường về với Thiên Chúa của mình qua cái nghèo khó cùng cực của kiếp người tù tội hay lưu đày.

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Hôsê.

4 Hãy đưa mẹ chúng bay ra toà, đưa nó ra toà đi!
Vì nó không phải là vợ của Ta,
và Ta không phải là chồng của nó.
Những vật đĩ thoã trên mặt nó,
và những dấu ngoại tình trên ngực, nó đều phải vứt bỏ.

8 Bởi thế, này Ta sẽ lấy gai góc chặn đường nó lại,
sẽ dựng một bức tường để nó không thấy được lối đi.

9 Nó sẽ chạy theo các tình nhân của nó mà không gặp,
sẽ tìm kiếm chúng mà chẳng thấy.
Bấy giờ nó mới nói: “Tôi phải trở về
với người chồng đầu tien cuả tôi,
vì hồi ấy tôi sướng hơn bây giờ.”

10 Nó đâu biết rằng chính Ta đã ban cho nó
lúa mì, rượu mới với dầu tươi,
cũng chính Ta đã tặng cho nó bạc vàng nhiều vô kể,
vậy mà chúng lại đem chế tạo đồ dâng kính Ba-an!

11 Bởi thế, vào mùa gặt, Ta sẽ đòi lại lúa mì của Ta.
Vào thời cất rượu, Ta sẽ lấy lại rượu mới của Ta.
Len và vải của Ta, Ta sẽ đòi lại hết:
nó sẽ chẳng còn gì để che tấm thân trần truồng của nó nữa.

12 Giờ đây, trước mặt các tình nhân của nó,
Ta sẽ phơi bày ra cái đáng hổ thẹn của nó,
và không ai giựt được nó khỏi tay Ta.

13 Ta sẽ chấm dứt mọi thú vui,
mọi ngày sóc, ngày hưu, ngày lễ, và mọi cuộc hội hè của nó.

14 Ta sẽ phá tan vườn nho nương vả,
những thứ làm cho nó khoe khoang:
“Công tôi đi khách đó: các tình nhân đã trả cho tôi! “
Ta sẽ biến chúng thành bụi rậm, mặc cho dã thú gặm tan hoang.

15 Ta sẽ trừng phạt nó vì những ngày của Ba-an,
nhưng ngày nó đốt hương thờ kính chúng,
những ngày nó đeo nhẫn, đeo kiềng
chạy theo đám tình nhân của nó,
còn Ta thì nó nỡ bỏ quên – sấm ngôn của Đức Chúa.

16 Bởi thế, này Ta sẽ quyến rũ nó,
đưa nó vào sa mạc, để cùng nó thổ lộ tâm tình.

17 Từ nơi đó, Ta sẽ trả lại vườn nho của nó,
biến thung lũng A-kho thành cửa khẩu hy vọng.
Ở đó, nó sẽ đáp lại như buổi thanh xuân,
như ngày nó đi lên từ Ai-cập.

18 Vào ngày đó – sấm ngôn của Đức Chúa –
ngươi sẽ gọi Ta: “Mình ơi”, chứ không còn gọi “Ông chủ ơi” nữa.

19 Ta sẽ không cho nó mở miệng gọi tên thần Ba-an,
chẳng còn ai nhớ đến các thần này mà gọi tên chúng nữa.

20 Trong ngày đó, vì dân Ta,
Ta sẽ thiết lập mot giao ước với thú vật đồng hoang,
với chim chóc trên trời, với loài bò sát dưới đất:
Ta sẽ bẻ gãy cung nỏ gươm đao,
chấm dứt chiến tranh trên toàn xứ sở,
và Ta sẽ cho chúng được sống yên hàn.

21 Ta sẽ lập với ngươi một hôn ước vĩnh cửu,
Ta sẽ lập hôn ước với ngươi trong công minh và chính trực,
trong ân tình và xót thương;

22 Ta sẽ lập hôn ước với ngươi trong tín thành,
và ngươi sẽ được biết Đức Chúa.

23 Vào ngày đó, Ta sẽ đáp lại, – sấm ngôn của Đức Chúa –
Ta sẽ đáp lại trời, và trời sẽ đáp lại đất.

24 Đất sẽ đáp lại lúa mì, rượu mới và dầu tươi,
và những thứ đó sẽ đáp lại Gít-rơ-en.

25 Ta sẽ gieo trồng nó làm của riêng Ta trong xứ sở,
sẽ chạnh thương con bé Lô Ru-kha-ma
(“Không-được-thương”),
sẽ nói với thằng Lô Am-mi
(“Không-phải-dân-Ta”):
“Ngươi là Am-mi” (“Dân-Ta”).
Còn nó sẽ thưa: “Thiên Chúa của con! “

Xướng đáp    Kh 19,7b.9a ; Hs 2,22

X    Đã tới ngày cử hành hôn lễ Chiên Thiên Chúa và Hiền Thê của Người đã điểm trang lộng lẫy.

*     Hạnh phúc thay kẻ được mời đến dự tiệc cưới Con Chiên.

Đ    Ta sẽ lập hôn ước với ngươi trong tín thành và ngươi sẽ được biết Đức Chúa. *

Bài đọc 2

Ta sẽ lập với ngươi một hôn ước vĩnh cửu

Trích Bài ca thiêng liêng của thánh Gioan Thánh Giá, linh mục.

Linh hồn kết hợp với Thiên Chúa và được thần hóa thì, trong Thiên Chúa và hướng về Thiên Chúa, sẽ được hít thở hơi thở của thượng giới giống như hơi thở của chính Thiên Chúa. Và Thiên Chúa ở trong linh hồn thì hít thở hơi thở của chính mình để làm mẫu cho linh hồn. Tôi nghĩ đó là điều mà thánh Phaolô muốn nói khi người viết : Để chứng thực anh em là con cái, Thiên Chúa đã sai Thần Khí của Con mình đến ngự trong lòng anh em mà kêu lên : Ápba, Cha ơi! Điều này đã được thực hiện nơi những người hoàn thiện.

Linh hồn có thể đạt tới mức cao siêu đó thì cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên : khi Thiên Chúa đã ban cho linh hồn ân huệ được trở nên giống Người và được kết hợp với Ba Ngôi chí thánh, thì thử hỏi, tại sao lại không tin được rằng nhờ có Thiên Chúa hoạt động trong linh hồn, linh hồn có thể hiểu biết và yêu mến trong Ba Ngôi, cùng với Ba Ngôi và giống như Ba Ngôi chí thánh, mặc dầu đó cũng chỉ là được thông phần hiểu biết và yêu mến với Thiên Chúa mà thôi?

Nhưng việc đó được thực hiện ra sao thì không tài năng nào, không trí tuệ nào có thể diễn tả được trừ khi giải thích rằng : Contc đã đem lại cho chúng ta chức phận và vị thế cao trọng này, cho chúng ta được làm con cái Thiên Chúa. Người đã cầu xin Cha : Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu, thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con, nghĩa là cùng chia sẻ với con chính công việc con đang làm. Người còn nói : Con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con, để tất cả nên một, như, lạy Cha, Cha ở trong con và con ở trong Cha, để họ cũng ở trong chúng ta. như vậy, thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai con. Phần con, con đã ban cho họ vinh quang mà Cha đã ban cho con, để họ được nên một như chúng ta là một : Con ở trong họ và Cha ở trong con, để họ được hoàn toàn nên một ; như vậy, thế gian sẽ nhận biết là chính Cha đã sai con và đã yêu thương họ như đã yêu thương con.

Chúa Cha đã thực hiện điều Chúa Con cầu xin khi thông ban cho họ chính tình yêu thương Người hằng thông ban cho Chúa Con. Tuy vậy, Người không thông ban cho họ theo bản tính như khi Người thông ban cho Chúa Con, nhưng đã thông ban cho họ bằng cách lấy tình thương mà kết hợp họ với Người và thần hóa họ. Cũng thế, không nên hiểu rằng Chúa Con xin Chúa Cha cho họ nên một theo yếu tính và bản thể như Chúa Cha với Chúa Con là một, nhưng Người chỉ muốn xin cho họ nên một nhờ kết hợp với nhau trong tình thương, như Chúa Cha và Chúa Con vẫn là một trong Tình Thương duy nhất. Do đó, các linh hồn được thông phần với Thiên Chúa những điều tốt đẹp mà Chúa Cha và Chúa Con vẫn có theo bản tính. Vì vậy, nhờ được thông phần với Thiên Chúa, các linh hồn thực sự là những vị thần. Họ nên giống Thiên Chúa và được chung phần với Người.

Bởi thế, thánh Phêrô nhiều viết : Chúc anh em được đầy tràn ân sủng và bình an, nhờ được biết Thiên Chúa và Đức Giêsu, Chúa chúng ta. Thật vậy, Đức Kitô đã lấy thần lực của Người mà ban tặng chúng ta tất cả những gì giúp chúng ta được sống và sống đạo đức, khi Người cho chúng ta biết Đấng đã dùng vinh quang và sức mạnh của mình mà kêu gọi chúng ta. Nhờ vinh quang và sức mạnh ấy, Thiên Chúa đã ban tặng chúng ta những gì rất quý báu và trọng đại Người đã hứa, để nhờ đó, anh em được thông phần bản tính Thiên Chúa. Điều đó cho thấy rằng : linh hồn được thông phần vào hoạt động của Ba Ngôi khi kết hợp với Thiên Chúa như đã nói trên đây. Sự thông phần này đời sau mới trọn vẹn, nhưng ngay bây giờ cũng đã được cảm nghiệm và hưởng trước phần nào.

Hỡi các linh hồn, các bạn đã được tạo thành để hưởng lấy những hồn ân trọng đại kia, các bạn đang làm gì, đang để lòng tha thiết với điều chi? Ôi, đáng thương thay cảnh mù lòa của con cháu Ađam : ánh sáng tràn ngập mà vẫn đui, tiếng nói vang lừng mà vẫn điếc!

Xướng đáp   1Ga 3,1.2b

X    Anh em hãy xem Chúa Cha yêu chúng ta dường nào.

*     Người yêu đến nỗi cho chúng ta được gọi là con Thiên Chúa.

Đ    Chúng ta biết rằng khi Đức Kitô xuất hiện, chúng ta sẽ nêng giống như Người, vì Người thế nào, chúng ta sẽ thấy Người như vậy. *

Lời cầu              

– Lạy Chúa, xin thương đến các anh (chị) em chúng con vắng mặt, và những người làm ơn cho chúng con.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

– Xin Chúa ban phúc lành cho dân Chúa, và cho những ai chưa nhận biết Chúa được trở về tin yêu Chúa.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

– Xin Chúa ban ơn cho những người xin chúng con cầu nguyện, và cho những ai đã ly trần được hưởng tôn nhan Chúa muôn đời.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

(*) Lễ bổn mạng và các dịp lễ đặc biệt của anh (chị) em, thêm lời cầu như sau :

– Xin Chúa ban cho… sức mạnh hồn xác, để tận lực yêu mến Chúa và hâm mộ chu toàn những điều đẹp lòng Chúa.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Lời nguyện

Lạy Chúa, chúng con tự hào vì được Chúa dựng nên và hướng dẫn, xin Chúa hằng dủ thương nâng đỡ chúng con, cùng ban ơn đổi mới và giữ gìn mọi loài Chúa dựng nên cho chúng con được nhờ. Chúng con cầu xin

Kết thúc

X. Nào ta chúc tụng Chúa.
Đ. Tạ ơn Chúa.